Pandemia z 2019 r. spowodowana nowym koronawirusem (SARS-CoV-2) nadal szybko rozprzestrzenia się na całym świecie. Amplifikacja kwasu nukleinowego służy jako złoty standard metody potwierdzania zakażenia COVID-19. Jednak wyzwania stojące przed laboratoriami diagnostycznymi z krajów nierozwiniętych obejmują brak zestawów i materiałów do oczyszczania wirusowego RNA. Dlatego pilnie należy zweryfikować alternatywne metody izolacji kwasów nukleinowych dla SARS-CoV-2.

Nasze wyniki pokazują, że stężony bufor do amplifikacji lizy wirusa (vLAB) przygotowany z niejonowym detergentem IGEPAL umożliwia jakościowe wykrywanie SARS-CoV-2 przez bezpośrednią reakcję łańcuchową odwrotnej transkryptazy-polimerazy (dRT-PCR). Ponadto vLAB skutecznie inaktywował SARS-CoV-2. Ponieważ metoda ta jest niedroga i nie jest wymagany sprzęt do oczyszczania RNA ani dodatkowa synteza cDNA, to dRT-PCR z vLAB należy rozważyć jako alternatywną metodę jakościowego wykrywania SARS-CoV-2.

Liza komórek, a następnie uwolnienie genomowego DNA to ciągły dylemat technik biologii molekularnej.

W większości przypadków technologie takie jak PCR i inne techniki amplifikacji wymagają etapów ekstrakcji i oczyszczania DNA. Proces inteligentnej amplifikacji w wersji 2 (SmartAmp2) to izotermiczna i zintegrowana technologia amplifikacji, która eliminuje potrzebę czasochłonnego przygotowywania próbek w celu szybkiego wykrywania kwasów nukleinowych, w tym polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP), mutacji i innych celów. Ponadto amplifikacja DNA bezpośrednio z pełnej krwi jest korzystna i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Tradycyjne testy SmartAmp2 obejmują dwa etapy i wymagają wstępnej obróbki alkalicznej w temperaturze 98 stopni C przed przebiegiem w temperaturze 60 stopni.

Aby uczynić SmartAmp2 prawdziwie izotermicznym i uprościć amplifikację DNA, niniejszym wprowadzamy SmartAmp Isothermal Lysis Buffer (SIL-B), nowo opracowany chaotropowy bufor do lizy, który umożliwia jednoczesne odzyskiwanie i denaturację materiału genomowego bezpośrednio z pełnej krwi w jednolitych 60 stopniach C. Udoskonalona metoda izolowania kwasów nukleinowych z krwi pełnej jest kamieniem milowym w tworzeniu prawdziwie izotermicznego wzmacniacza SmartAmp2 od początku do końca w jednej temperaturze, zwiększając jego potencjał do rutynowego stosowania w terenowych testach przyłóżkowych. Ponadto wstępne traktowanie SIL-B umożliwia amplifikację PCR materiału genomowego bezpośrednio z pełnej krwi.

Wykrywanie wirusów na jagodach jest trudnym zadaniem, często utrudnionym przez obecność substancji hamujących RT-qPCR z soku z jagód.

Wcześniej opublikowano metodę bezpośredniej ekstrakcji do wykrywania wirusów (mysiego norowirusa i faga GA) z mrożonych malin. Rozbudowaliśmy (różne rodzaje jagód i wirusów) i ulepszyliśmy metodę za pomocą kolumn MobiSpin S400, które filtrują kwasy nukleinowe w oparciu o chromatografię wykluczenia. Chociaż w przefiltrowanym RNA nie wykryto hamowania, niefiltrowany RNA wymagał rozcieńczenia od 1:2 do ponad 1:8 w celu usunięcia hamowania. Zmodyfikowana metoda dała odzyskanie norowirusa bydła około 40,8 ± 4,5% (40,0 ± 7,0%), 48,0 ± 26,0% (50,5 ± 7,8%), 28,3 ± 2,6% (45,8 ± 6,6%) z mrożonych (świeżych) malin, truskawek i odpowiednio jagody. W przypadku tych samych próbek odzyski wirusa zapalenia wątroby typu A wynosiły 34,0 ± 5,9% (34,0 ± 6,0%), 40,0 ± 13,3% (34,2 ± 10,5%) i 23,0 ± 6,8% (31,5 ± 7,9%).

W przypadku adenowirusa 40 (wirus DNA) odzyski wynosiły odpowiednio 21,2 ± 8,6%, 16,0 ± 3,2% i 5,7 ± 0,2% ze świeżych malin, truskawek i jagód, a filtracja kolumnowa nie przyniosła żadnego polepszenia efektu. Zmodyfikowana metoda jest skuteczna i oszczędza czas w wykrywaniu wirusowego RNA zarówno ze świeżych, jak i mrożonych jagód. Jako nowa metoda wykrywania i bezpośredniej oceny ilościowej, cyfrowy RT-PCR kropelkowy został porównany z RT-qPCR i był znacznie mniejszy pod wpływem inhibitorów podczas wykrywania mengowirusa w niefiltrowanym RNA z jagód. Jednak w przypadku niskich poziomów czystego RNA RT-qPCR wykazał nieco wyższą czułość i bardziej stabilne wyniki.

Celem tego badania było bezpośrednie wykrycie koronawirusa kotów metodą PCR w czasie rzeczywistym oraz trzema różnymi szybkimi testami immunochromatograficznymi (RIM) wykrywającymi antygeny w próbkach kału kotów ze schronisk.

Na podstawie czułości i swoistości obliczonych dla każdego z testów RIM porównano użyteczność testów RIM. Zbadano siedemdziesiąt próbek kału pochodzących od kotów ze schroniska poddanych kwarantannie. Spośród 70 próbek analizowanych metodą PCR w czasie rzeczywistym 44 (62,9%) było pozytywnych. Znacząco więcej kotów ( p  < 0,05) uzyskało wynik pozytywny niż negatywny. Ani wiek, ani płeć kotów nie odgrywały istotnej roli ( p  > 0,05) w stanie wydalania wirusa.

Stwierdzono, że czułość testów RIM jest niska (<35%; testy RIM A i C) do poziomu zadowalającego (>50%, test RIM B). Liczba cząstek wirusa określona na podstawie analizy RT-PCR w czasie rzeczywistym nie korelowała istotnie z wynikami wykrytymi w żadnym z testów RIM ( p  > 0,05). Wyniki tego badania wskazują, że zastosowanie szybkich testów antygenowych RIM w rutynowych badaniach przesiewowych statusu wydalania FCoV u kotów ze schroniska jest ograniczone ze względu na występowanie dużej liczby wyników fałszywie ujemnych.

COVID-19 to choroba zakaźna, która spowodowała globalną pandemię dotykającą ludzi na całym świecie. Ponieważ wykrywanie chorób i wprowadzanie szczepionek postępują, nadal istnieje zapotrzebowanie na skuteczne narzędzia diagnostyczne, aby zaspokoić potrzeby w zakresie ciągłych testów. W tym wstępnym badaniu oceniono nowy test diagnostyczny SARS-CoV-2 o nazwie DirectDetect SARS-CoV-2 Bezpośrednia reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkryptazą w czasie rzeczywistym (RT-PCR) w oparciu o ograniczoną wielkość próbki 24 próbek oddechowych z 14 SARS-CoV- Pacjenci 2-pozytywni. Test jest korzystniejszy w porównaniu z innymi testami dostępnymi na rynku, ponieważ nie wymaga pożywki transportowej wirusa ani ekstrakcji wirusowego RNA przed amplifikacją i detekcją kwasu nukleinowego.

Ta zdolność przekształca wielogodzinny czas przygotowania próbki w procedurę trwającą kilka minut, jednocześnie eliminując potrzebę stosowania wielu kosztownych odczynników, które mogą być trudne do uzyskania podczas gwałtownego wzrostu liczby testów opartych na kwasach nukleinowych podczas pandemii. Wyniki wskazują na pozytywną zgodność 94,7, 100 i 94,7% między suchymi wymazami z próbkami, próbkami poddanymi działaniu i próbkami niepoddanymi działaniu testowanymi przy użyciu DirectDetect SARS-CoV-2 Direct Real-time RT-PCR w porównaniu z testami stosowanymi w laboratorium klinicznym, odpowiednio.

DIRECTPCR LYSIS REAGENT (TAIL)

102-T Viagen 100ml 159 EUR

DIRECTPCR LYSIS REAGENT (TAIL)

101-T Cusabio 50 ml 169.2 EUR

DIRECTPCR LYSIS REAGENT (EAR)

402-E Viagen 50 ml 159 EUR

DIRECTPCR LYSIS REAGENT (EAR)

401-E Viagen 25 ml 95 EUR

DIRECTPCR LYSIS REAGENT (CELL)

302-C Viagen 100 ml 159 EUR

DIRECTPCR LYSIS REAGENT (CELL)

301-C Viagen 50 ml 95 EUR

amfiSure Direct PCR Lysis Buffer

D0300-010 GenDepot 100ml 165.6 EUR

Allele-In-One Mouse Tail Direct Lysis Buffer

ABP-PP-MT01100 Allele Biotech 100 RXNS Ask for price

Allele-In-One Mouse Tail Direct Lysis Buffer

ABP-PP-MT01500 Allele Biotech 500 RXNS Ask for price

Allele-In-One Mouse Tail Direct PCR Kit

ABP-PP-MT02100 Allele Biotech 100 RXNS Ask for price

Allele-In-One Mouse Tail Direct PCR Kit

ABP-PP-MT02500 Allele Biotech 500 RXNS Ask for price

Xpro IP Cell Lysis Reagent,SDS Free

X3100-010 GenDepot 100ml 208.8 EUR

Xpro IP Cell Lysis Reagent,SDS Free

X3100-050 GenDepot 500ml 380.4 EUR

Alkphos Direct Labelling Reagents - EACH

RPN3680 Scientific Laboratory Supplies EACH 915.3 EUR

TARGATT? H11 Mouse Tail Lysis PCR Kit

AST-2005 Applied StemCell 100 reactions 156.72 EUR

TARGATT? Rosa26 Mouse Tail Lysis PCR Kit

AST-2006 Applied StemCell 100 reactions 156.72 EUR

Bottle Pyrex Reagent 50ml. - PK10

1516/02D Scientific Laboratory Supplies PK10 120.15 EUR

Reagent Reservoir 50ml - PK100

F267670 Scientific Laboratory Supplies PK100 295.65 EUR

DetectX® Creatinine Reagent, 50ML

C004-50ML Arbor Assays 50ML 360 EUR

Olympus 50ml Reagent Reservoir

28-125 Genesee Scientific 5/Bag, 100 Reservoirs/Unit 48.55 EUR

Olympus 50ml Reagent Reservoir

28-127 Genesee Scientific 50 Reservoirs/Unit 34.22 EUR

Allele-In-One Human Blood Direct Lysis Buffer

ABP-PP-BD01100 Allele Biotech 100 RXNS Ask for price

Allele-In-One Human Blood Direct Lysis Buffer

ABP-PP-BD01500 Allele Biotech 500 RXNS Ask for price

Bottle Reagent Simax 50ml - PK10

BOT53020 Scientific Laboratory Supplies PK10 74.25 EUR

Tail Lysis Buffer

06169-95 NACALAI TESQUE 500ML 61.6 EUR

Tail Lysis Buffer 1

10450042-1 Bio-WORLD 250 mL 44.22 EUR

Tail Lysis Buffer 1

10450042-2 Bio-WORLD 500 mL 66.89 EUR

Tail Lysis Buffer 2

10450044-1 Bio-WORLD 250 ml 33.33 EUR

Tail Lysis Buffer 2

10450044-2 Bio-WORLD 500 ml 55.65 EUR

Tail Lysis Buffer 3

10450046-1 Bio-WORLD 250 ml 33.33 EUR

Tail Lysis Buffer 3

10450046-2 Bio-WORLD 500 ml 66.89 EUR

Tail Lysis Buffer 4

10450048-1 Bio-WORLD 500 ml 55.77 EUR

Plant Direct PCR Kit

PD105-01 Vazyme 50 rxn (50 μl/rxn) 202.8 EUR

Plant Direct PCR Kit

PD105-02 Vazyme 200 rxn (50 μl/rxn) 159.5 EUR

Magnesium Chloride 25mM, PCR Reagent

11170057-1 Glycomatrix 10 mL 13 EUR

Magnesium Chloride 25mM, PCR Reagent

11170057-2 Glycomatrix 25 mL 21.41 EUR

Magnesium Chloride 25mM, PCR Reagent

11170057-3 Glycomatrix 50 mL 34.4 EUR

Direct PCR Complete Kit

S700 GeneOn 100 rcs 159.6 EUR

Direct PCR Complete Kit

S700-2 GeneOn 5x100 rcs 628.8 EUR

EP Reagent Biuret Reagent - 100ML

1011601 Scientific Laboratory Supplies 1L 59.4 EUR

Tail Lysis Buffer 1 2X

10450043-1 Bio-WORLD 250 ml 66.89 EUR

Tail Lysis Buffer 1 2X

10450043-2 Bio-WORLD 500 ml 109.54 EUR

Tail Lysis Buffer 2 2X

10450045-1 Bio-WORLD 250 ml 33.33 EUR

Tail Lysis Buffer 2 2X

10450045-2 Bio-WORLD 500 ml 100.34 EUR

Tail Lysis Buffer 3 2X

10450047-1 Bio-WORLD 500 ml 109.54 EUR

Tail Lysis Buffer 4 2X

10450049-1 Bio-WORLD 500 ml 100.34 EUR

Direct Blood PCR Kit

MBPCR171-100R EWC Diagnostics 1 unit 267.52 EUR

Direct Blood PCR Kit

MBPCR171-10R EWC Diagnostics 1 unit 71.73 EUR

Select Reagent Bottle Wide Mouth Clear 50ml - PK10

BOT64420 Scientific Laboratory Supplies PK10 68.85 EUR

EP Reagent Iodoplatinate Reagent - 200ML

1046300 Scientific Laboratory Supplies 200ML 502.2 EUR

Simax Reagent Bottle Narrow Mouth Amber 50ml - PK10

BOT64222 Scientific Laboratory Supplies PK10 68.85 EUR

EP Reagent Molybdovanadic Reagent - 100ML

1056700 Scientific Laboratory Supplies 100ML 59.4 EUR

Blood Direct PCR Kit V2

PD103-01 Vazyme 50 rxn 51.41 EUR

Blood Direct PCR Kit V2

PD103-02 Vazyme 200 rxn 188.5 EUR

DIRECTPCR LYSIS RGNT (YOLK SAC)

201-Y Viagen 50 ml 95 EUR

DIRECTPCR LYSIS RGNT (YOLK SAC)

202-Y Viagen 100 ml 159 EUR

Costar 50mL Reagent Reservoirs 5/Bag Sterile - PK200

4870 Scientific Laboratory Supplies PK200 336.15 EUR

Costar 50mL Reagent Reservoirs 1/Bag Sterile - PK100

4871 Scientific Laboratory Supplies PK100 390.15 EUR

EP Reagent Methoxyphenylacetic Reagent - 100ML

1053601 Scientific Laboratory Supplies 100ML 490.05 EUR

Mouse tissue direct PCR kit

EP033 ELK Biotech 50T 125 EUR

Mouse Tissue Direct PCR Kit

RK20736 Abclonal 100RXN 150 EUR

EP Reagent Phosphomolybdotungstic Reagent - 100ML

1065000 Scientific Laboratory Supplies 100ML 226.8 EUR

FastAmp® Plant Direct PCR & Genotyping Solution - 20mL

4611 Intact Genomics 20mL 195 EUR

FastAmp™ Plant Direct PCR Kit - 1,250 Reactions

4615 Intact Genomics 1/EA 495 EUR

BCA Reagent, 16ML

C144-16ML Arbor Assays 16ML 132 EUR

TDA Reagent - 10mL

MIC6732 Scientific Laboratory Supplies EACH 26.33 EUR

PYR Reagent - 10mL

MIC6744 Scientific Laboratory Supplies EACH 31.12 EUR

Nessler Reagent - 500ML

NESSR Scientific Laboratory Supplies 500ML 205.2 EUR

Mouse Direct PCR Kit (For Genotyping)

B40013 Bimake 200 ractions 250.8 EUR

Mouse Direct PCR Kit (For Genotyping)

B40015 Bimake 500 ractions 490.8 EUR

Mouse Direct PCR Kit (For Genotyping)

B45012 Bimake 1ml*5 (500 ractions) 336 EUR

Mouse Direct PCR Kit (For Genotyping)

B45013 Bimake 1ml*20 (2000 ractions) 1038 EUR

Reagent Bottle Clear Narrow neck with plastic stopper 50ml - PK10

BOT2140 Scientific Laboratory Supplies PK10 45.23 EUR

Reagent Bottle Amber Narrow neck with plastic stopper 50ml - PK10

BOT2156 Scientific Laboratory Supplies PK10 52.79 EUR

Silica 3 Reagent - 100ML

27169 Scientific Laboratory Supplies 100ML 112.05 EUR

Thioacetamide Reagent - 100ML

THIOR01 Scientific Laboratory Supplies 100ML 112.05 EUR

Color Reagent A, 15ML

X094-15ML Arbor Assays 15ML 59 EUR

Color Reagent A, 38ML

X094-38ML Arbor Assays 38ML 120 EUR

Color Reagent B, 15ML

X095-15ML Arbor Assays 15ML 59 EUR

Color Reagent B, 38ML

X095-38ML Arbor Assays 38ML 120 EUR

Dissociation Reagent, 25ML

X017-25ML Arbor Assays 25ML 242 EUR

Nitrate Reagent A - 10mL

MIC6720 Scientific Laboratory Supplies EACH 26.33 EUR

Nitrate Reagent B- 10mL

MIC6722 Scientific Laboratory Supplies EACH 26.33 EUR

Indole Kovacs Reagent - 10mL

MIC6734 Scientific Laboratory Supplies EACH 26.33 EUR

MIDASplus 10mL Single Reagent 100mL

M-MDSR-106 MiTeGen 100 ml ml 183 EUR

Creatinine Color Reagent, 28ML

C004-28ML Arbor Assays 28ML 254 EUR

Folin-Ciocalteus Reagent - 100ML

FOCIRE01 Scientific Laboratory Supplies 100ML 133.65 EUR

Bottle Reagent 500ml Pyrex - PK10

B54564 Scientific Laboratory Supplies PK10 140.4 EUR

Hemoglobin Detection Reagent, 20ML

C038-20ML Arbor Assays 20ML 242 EUR

EP Reagent Ferroin - 100ML

1038100 Scientific Laboratory Supplies 100ML 108 EUR

OOSA09576-50ML - HISPEC ASSAY DILUENT Accessory Reagent

OOSA09576-50ML Aviva Systems Biology 50ml 189 EUR

Allele-In-One Human Blood Direct PCR Kit

ABP-PP-BD02100 Allele Biotech 100 RXNS Ask for price

Allele-In-One Human Blood Direct PCR Kit

ABP-PP-BD02500 Allele Biotech 500 RXNS Ask for price

cAMP Biotrak(TM) EIA; (Non-Acetylation Protocol; Lysis Reagents not Included); Cytiva; RPN2251 - EACH

GERPN2251 Scientific Laboratory Supplies EACH 770.85 EUR

Voges-Proskauer I Reagent 10mL

MIC6726 Scientific Laboratory Supplies EACH 26.33 EUR

Voges-Proskauer II Reagent 10mL

MIC6728 Scientific Laboratory Supplies EACH 26.33 EUR

Qiagen FTA Purification Reagent - 500ML

FIL5802 Scientific Laboratory Supplies 500ML 462.67 EUR

Indicator Kovacs Indole Reagent - 100ML

KR01 Scientific Laboratory Supplies 100ML 167.4 EUR

DetectX® Creatinine Reagent, 20ML

C004-20ML Arbor Assays 20ML 254 EUR

One.Direct.Step RT-qPCR Kit for Probes (DIRECT PCR FROM BLOOD)

105-540 GeneOn 20 rcs x 50 µl 196.8 EUR

One.Direct.Step RT-qPCR Kit for Probes (DIRECT PCR FROM BLOOD)

105-542 GeneOn 100 rcs x 50 µl 658.8 EUR

One.Direct.Step RT-qPCR Kit for Probes (DIRECT PCR FROM BLOOD)

105-544 GeneOn 1000 rcs x 50 µl 5026.8 EUR

PEROXIDE BLOCKING REAGENT Reagent

GWB-Q00308 GenWay Biotech 50 ml Ask for price

EP Reagent Starch Sol. - 100ML

1085103 Scientific Laboratory Supplies 100ML 71.55 EUR

MIDASplus HT-96 Single Reagent 100mL

M-MDSR-107 MiTeGen 100 ml ml 183 EUR

Olympus 100ml Reagent Reservoir

28-119 Genesee Scientific 5/Bag, 100 Reservoirs/Unit 45.5 EUR

Olympus 100ml Reagent Reservoir

28-120 Genesee Scientific 50 Reservoirs/Unit 33.3 EUR

EP Reagent Ref Sol. BY6 - 100ML

EPBY106 Scientific Laboratory Supplies 100ML 255.15 EUR

EP Reagent Ninhydrin Sol. - 100ML

1058303 Scientific Laboratory Supplies 100ML 82.35 EUR

Olympus 25ml Reagent Reservoir

28-121 Genesee Scientific 5/Bag, 100 Reservoirs/Unit 45.16 EUR

Olympus 25ml Reagent Reservoir

28-122 Genesee Scientific 50 Reservoirs/Unit 34.22 EUR

Bottle Reagent Pyrex 100ml. - PK10

B54558 Scientific Laboratory Supplies PK10 101.25 EUR

Simax Reagent Bottle 100ml - PK10

BOT53040 Scientific Laboratory Supplies PK10 32.4 EUR

Simax Reagent Bottle 250ml - PK10

BOT53060 Scientific Laboratory Supplies PK10 37.8 EUR

Simax Reagent Bottle 500ml - EACH

BOT5308 Scientific Laboratory Supplies EACH 4.71 EUR

Simax Reagent Bottle 500ml - PK10

BOT53080 Scientific Laboratory Supplies PK10 44.55 EUR

Reagent Bottle Amber 100ml - PK10

BOT64240 Scientific Laboratory Supplies PK10 110.7 EUR

Reagent Bottle Amber 250ml - PK10

BOT64260 Scientific Laboratory Supplies PK10 93.15 EUR

Reagent Bottle Amber 500ml - PK10

BOT64282 Scientific Laboratory Supplies PK10 141.75 EUR

AVIDIN/BIOTIN BLOCKING REAGENT Reagent

GWB-Q00289 GenWay Biotech 30 ml Ask for price

Reagent Bottles Amber 500ml - PK10

BOT53080A Scientific Laboratory Supplies PK10 402.3 EUR

Gordon-McLeod Reagent (Oxidase reagent)

R026-100ML EWC Diagnostics 1 unit 7.76 EUR

EP Reagent Lead Sol. 0.1% Pb - 100ML

5001700 Scientific Laboratory Supplies 100ML 167.4 EUR

EP Reagent Anisaldehyde Sol. - 100ML

1007301 Scientific Laboratory Supplies 100ML 59.4 EUR

EP Reagent Formaldehyde Sol. - 100ML

1039101 Scientific Laboratory Supplies 100ML 114.75 EUR

EP Reagent Picric Acid Sol. - 100ML

1065801 Scientific Laboratory Supplies 100ML 82.35 EUR

Reagent Reservoir 25ml NS - PK100

F267660 Scientific Laboratory Supplies PK100 179.55 EUR

The BCS Screen HT-96 Single Reagent 100mL

M-MDSR-105 MiTeGen 100 ml ml 155 EUR

EP Reagent Diphenylamine Sol. - 100ML

10321011 Scientific Laboratory Supplies 100ML 40.5 EUR

FRAP Reagent A, 1.4ML

C148-1.4ML Arbor Assays 1.4ML 150 EUR

FRAP Reagent B, 1.4ML

C149-1.4ML Arbor Assays 1.4ML 150 EUR

EP Reagent Sulfomolybdic Reagent R3 - 1L

1086500 Scientific Laboratory Supplies 1L 398.25 EUR

EP Reagent Ninhydrin Sol. R1 - 100ML

1058304 Scientific Laboratory Supplies 100ML 82.35 EUR

EP Reagent Ninhydrin Sol. R2 - 100ML

1058305 Scientific Laboratory Supplies 100ML 151.2 EUR

EP Reagent Naphtolbenzein Sol. - 100ML

1057601 Scientific Laboratory Supplies 100ML 156.6 EUR

Color Reagent A, 5ML

X092-5ML Arbor Assays 5ML 48 EUR

Color Reagent B, 5ML

X093-5ML Arbor Assays 5ML 48 EUR

EP Reagent Nile Blue A Sol. - 100ML

1058201 Scientific Laboratory Supplies 100ML 95.85 EUR

EP Reagent Buffer Sol. pH 3.5 - 500ML

4000600-500ML Scientific Laboratory Supplies 500ML 54 EUR

EP Reagent Ruthenium Red Sol. - 100ML

1075201 Scientific Laboratory Supplies 100ML 145.8 EUR

EP Reagent Methyl Orange Sol. - 100ML

1054802 Scientific Laboratory Supplies 100ML 59.4 EUR

Bottle Reagent Amber Wn 250ml - PK10

BOT64660 Scientific Laboratory Supplies PK10 128.25 EUR

EP Reagent Phenolphthalein Sol. - 100ML

1063702 Scientific Laboratory Supplies 100ML 59.4 EUR

EP Reagent Phenol Red Sol. R2 - 500ML

1063603 Scientific Laboratory Supplies 500ML 112.05 EUR

EP Reagent Colour Ref Sol. B1 - 100ML

EPB101 Scientific Laboratory Supplies 100ML 371.25 EUR

EP Reagent Colour Ref Sol. B2 - 100ML

EPB201 Scientific Laboratory Supplies 100ML 137.7 EUR

EP Reagent Colour Ref Sol. B3 - 100ML

EPB301 Scientific Laboratory Supplies 100ML 137.7 EUR

EP Reagent Colour Ref Sol. B4 - 100ML

EPB401 Scientific Laboratory Supplies 100ML 137.7 EUR

EP Reagent Colour Ref Sol. B5 - 100ML

EPB501 Scientific Laboratory Supplies 100ML 137.7 EUR

EP Reagent Colour Ref Sol. B6 - 100ML

EPB601 Scientific Laboratory Supplies 100ML 255.15 EUR

EP Reagent Colour Ref Sol. B7 - 100ML

EPB701 Scientific Laboratory Supplies 100ML 255.15 EUR

EP Reagent Colour Ref Sol. B8 - 100ML

EPB801 Scientific Laboratory Supplies 100ML 255.15 EUR

EP Reagent Colour Ref Sol. B9 - 100ML

EPB901 Scientific Laboratory Supplies 100ML 137.7 EUR

The BCS Screen 10 mL kit Single Reagent 100mL

M-MDSR-104 MiTeGen 100 ml ml 155 EUR

EP Reagent Nitric Acid Dilute - 100ML

1058402 Scientific Laboratory Supplies 100ML 59.4 EUR

Dissociation Reagent, 1ML

X017-1ML Arbor Assays 1ML 48 EUR

Dissociation Reagent, 5ML

X017-5ML Arbor Assays 5ML 59 EUR

Dissociation Reagent, 1ML

X058-1ML Arbor Assays 1ML 19 EUR

Dissociation Reagent, 5ML

X058-5ML Arbor Assays 5ML 48 EUR

Dissociation Reagent, 1ML

X154-1ML Arbor Assays 1ML 48 EUR

Dissociation Reagent, 5ML

X154-5ML Arbor Assays 5ML 59 EUR

EP Reagent Picric Acid Sol. R1 - 100ML

1065802 Scientific Laboratory Supplies 100ML 64.8 EUR

EP Reagent Anisaldehyde Sol. R1 - 100ML

1007302 Scientific Laboratory Supplies 100ML 59.19 EUR

EP Reagent Perchloric Acid Sol. - 100ML

1062901 Scientific Laboratory Supplies 100ML 59.4 EUR

EP Reagent Sodium Sulphide Sol. - 100ML

1083901 Scientific Laboratory Supplies 100ML 71.55 EUR

Reagent Bottle Wide Clear 100ml - PK10

BOT64440 Scientific Laboratory Supplies PK10 70.2 EUR

Reagent Bottle Wide Clear 250ml - PK10

BOT64460 Scientific Laboratory Supplies PK10 91.8 EUR

The BCS Eco Screen HT-96 Single Reagent 100mL

M-MDSR-105-ECO MiTeGen 100 ml ml 155 EUR

Simax Reagent Bottle Amber 1000ml - PK10

BOT53100A Scientific Laboratory Supplies PK10 544.05 EUR

Direct RT-PCR Kit wi RealStart DNA Polymerase

FYT506-100P Yeastern Biotech 100 Preps Ask for price

Direct RT-PCR Kit wi RealStart DNA Polymerase

FYT506-50P Yeastern Biotech 50 Preps; Ask for price

EP Reagent Bromophenol Blue Sol. - 100ML

1012801 Scientific Laboratory Supplies 100ML 59.4 EUR

EP Reagent Methyl Red Mixed Sol. - 100ML

1055101 Scientific Laboratory Supplies 100ML 59.4 EUR

EP Reagent Bromocresol Green Sol. - 100ML

1012601 Scientific Laboratory Supplies 100ML 59.4 EUR

Pyrex Reagent Bottle 500ml Square - PK10

1520/08D Scientific Laboratory Supplies PK10 149.85 EUR

EP Reagent Stannous Chloride Sol. - 100ML

1085001 Scientific Laboratory Supplies 100ML 112.05 EUR

TC-Protector Cell Freezing Medium Reagent (10ml)

GWB-Q00265 GenWay Biotech 1 x 10ml Ask for price

EP Reagent Copper Std Sol. 0.1% Cu - 100ML

5001100 Scientific Laboratory Supplies 100ML 160.65 EUR

Reagent Cupri-tartaric Solution1 - 500ML

1023300A Scientific Laboratory Supplies 500ML 114.75 EUR

Reagent Cupri-tartaric Solution2 - 500ML

1023300B Scientific Laboratory Supplies 500ML 114.75 EUR

The BCS Eco Screen 10 mL kit Single Reagent 100mL

M-MDSR-104-ECO MiTeGen 100 ml ml 155 EUR

DeStreak reagent 1mL - EACH

17600318 Scientific Laboratory Supplies EACH 93.15 EUR

EP Reagent Phenolphthalein Sol. R1 - 100ML

1063703 Scientific Laboratory Supplies 100ML 140.4 EUR

Corning 3D Clear Tissue Clearing Reagent - 100mL - EACH

5733 Scientific Laboratory Supplies EACH 1472.85 EUR

EP Reagent Fuchsin Sol. Decolorised - 100ML

1039401 Scientific Laboratory Supplies 100ML 59.4 EUR

N.N.C.D.-reagent

N632003 Toronto Research Chemicals 1g 1200 EUR

EP Reagent Phosphotungstic Acid Sol. - 100ML

1065200 Scientific Laboratory Supplies 100ML 151.2 EUR

EP Reagent Potassium Dichromate Sol. - 500ML

106950105 Scientific Laboratory Supplies 500ML 141.75 EUR

EP Reagent Bromophenol Blue Sol. R2 - 100ML

1012803 Scientific Laboratory Supplies 100ML 108 EUR

EP Reagent Bromothymol Blue Sol. R1 - 100ML

1012901 Scientific Laboratory Supplies 100ML 59.4 EUR

EP Reagent Methyl Orange Mixed Sol. - 100ML

1054801 Scientific Laboratory Supplies 100ML 108 EUR

Corning 3D Clear Tissue Clearing Reagent - 10mL - EACH

5731 Scientific Laboratory Supplies EACH 221.4 EUR

Corning 3D Clear Tissue Clearing Reagent - 30mL - EACH

5732 Scientific Laboratory Supplies EACH 541.35 EUR

 

Odkrycia wskazują, że DirectDetect może być używany do wielu różnych typów próbek przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby odczynników i czasu potrzebnego do diagnozy. Chociaż badanie to pokazuje obiecujące wyniki przy użyciu wyników DirectDetect, dalsza walidacja tego testu przy użyciu większego zestawu próbek jest wymagana do oceny rzeczywistej wydajności tego testu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *