Od jesieni 2020 r. w kilku krajach wdrożono szybkie testy antygenowe (RAT) jako ważny filar krajowej strategii testowania w celu szybkiego badania przesiewowego pod kątem infekcji na miejscu podczas pandemii SARS-CoV-2. Obecny wzrost liczby infekcji na całym świecie jest napędzany przez wariant omikron (VoC) (B.1.1.529). Tutaj oceniliśmy działanie dziewięciu RAT SARS-CoV-2 w jednoośrodkowym badaniu laboratoryjnym.

Przebadaliśmy łącznie 115 próbek wymazów z dróg oddechowych SARS-CoV-2 ujemnych pod względem PCR i 166 próbek wymazów z dróg oddechowych SARS-CoV-2 dodatnich pod względem PCR (101 omikronów, 65 delta (B.1.617.2)) pobranych od października 2021 r. do stycznia 2022 r. jako ekspandowane przez hodowlę komórkową kliniczne izolaty obu VOC. W ocenie czułości analitycznej w próbce klinicznej 50% granica wykrywalności (LoD50) wahała się od 1,77 × 10 do  7,03 × 107  kopii RNA poddanych RAT dla omikronu w porównaniu z 1,32 × 105 do  2,05 × 10 6  dla delty.

Aby uzyskać pozytywny wynik w tych testach przyłóżkowych, wymagane było 10-krotnie (LoD50) lub 101-krotnie (LoD95) wyższe obciążenie wirusem w przypadku próbek zawierających omikron w porównaniu z próbkami zawierającymi delta.

Odsetek prawdziwie pozytywnych wyników testu dla próbek omikronowych w najwyższej kategorii obciążenia wirusem (wartości Ct < 25) wahał się między 31,4 a 77,8%, podczas gdy spadł do 0-8,3% dla próbek o pośrednich wartościach Ct (25-30). Warto zauważyć, że testowanie rozszerzonych zasobów wirusów sugerowało porównywalną wrażliwość obu VoC na RAT, kwestionując wartość predykcyjną tego typu badań in vitro dla wydajności klinicznej. Biorąc pod uwagę ich znaczenie dla krajowych strategii testowych w obecnej fali omikronowej, należy zwiększyć świadomość zmniejszonego wskaźnika wykrywalności zakażeń omikronowych przez RAT i szybko ujawnić krótką listę odpowiednich RAT, które spełniają minimalne wymagania wydajności.

  • Szybki test diagnostyczny oparty na antygenie (Ag-RDT) z wykorzystaniem próbek śliny jest szybki, nieinwazyjny i odpowiedni do samodzielnego testowania SARS-CoV-2, w przeciwieństwie do badania wymazu z nosogardzieli (NPS).
  • Oceniliśmy nowatorską metodę zbierania wirusów opartą na płukaniu Beanguard (BG), którą można zastosować do Ag-RDT jako alternatywę dla obecnej RT-PCR z NPS do wczesnej diagnozy COVID-19. To badanie kliniczne objęło 102 pacjentów zakażonych COVID-19 hospitalizowanych po rządowym procesie przesiewowym i 100 zdrowych osób.
  • Pary próbek śliny NPS i BG od pacjentów z COVID-19 i osób zdrowych przeanalizowano za pomocą NPS-RT-PCR, BG-RT-PCR i BG-Ag-RDT, których skuteczność diagnostyczna w wykrywaniu SARS-CoV-2 została porównana . Testy BG-Ag-RDT wykazały wysoką czułość (97,8%) i swoistość (100%) u 45 pacjentów w ciągu 6 dni od choroby i wykryły wszystkie przypadki wariantów SARS-CoV-2 Alpha i Delta.
  • W 11 bezobjawowych aktywnych przypadkach COVID-19 zarówno BG-Ag-RDT, jak i BG-RT-PCR wykazały 100% czułość i swoistość. Czułość BG-Ag-RDT i BG-RT-PCR na wykrywanie wirusa w ślinie była bardzo zgodna, bez rozróżnienia między przypadkami objawowymi (97,0%), bezobjawowymi (100%) lub SARS-CoV-2 (100%).
  • Interakcje międzycząsteczkowe między białkami szczytowymi SARS-CoV-2 a skróconą kanawaliną, substancją czynną ekstraktu z fasoli (BE), zaobserwowano pod względem właściwości fizykochemicznych. Odłączenie domeny wiążącej receptor SARS-CoV-2 od hACE2 wzrastało wraz ze wzrostem stężenia BE, umożliwiając uwolnienie wirusa z hACE2 w celu wczesnej diagnozy.
  • Korzystanie z próbek śliny opartych na BG znacznie poprawia wydajność diagnostyczną Ag-RDT jako alternatywę dla NPS i umożliwia nieinwazyjne, szybkie i dokładne samotestowanie COVID-19 oraz masowe badania przesiewowe, wspierając skuteczne zarządzanie COVID-19.

 ZNACZENIE

Jest mniej prawdopodobne, że Ag-RDT zostanie zaakceptowana jako wstępna metoda badawcza do wczesnej diagnozy ze względu na jej niską czułość. Jednak nasza metoda samodzielnego pobierania, Ag-RDT przy użyciu próbek śliny z BG, wykazała znacznie zwiększoną czułość i swoistość wykrywania wobec SARS-CoV-2, w tym wariantów alfa i Delta u wszystkich pacjentów przebadanych w ciągu 6 dni od choroby. Metoda stanowi atrakcyjną alternatywę dla wymazów z nosogardzieli we wczesnej diagnostyce objawowych i bezobjawowych przypadków COVID-19. Dowody sugerują, że metoda może mieć potencjał do masowych badań przesiewowych i monitorowania przypadków COVID-19.

Pandemia SARS-CoV-2, która rozpoczęła się w grudniu 2019 r., stanowi poważne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej na całym świecie.

Ponieważ pandemia rozprzestrzenia się z szybko rosnącą liczbą pozytywnych przypadków, wczesna diagnoza zakażonych pacjentów ma kluczowe znaczenie dla skutecznego ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Chociaż reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym (RT-qPCR) jest zalecaną metodą laboratoryjną do diagnozowania zakażenia COVID-19, wiele czynników, takich jak dostępność sprzętu laboratoryjnego, odczynników i przeszkolonego personelu, wpływa na stosowanie czasochłonnych technik molekularnych .

Aby ułatwić diagnostykę COVID-19 na miejscu, kilku różnych producentów opracowało szybkie testy antygenowe SARS-CoV-2. Ocena takich szybkich testów jest szczególnie ważna ze względu na niedawne jednomyślne porozumienie państw członkowskich Komisji Europejskiej w sprawie zalecenia określającego ramy stosowania szybkich testów antygenowychktóra zawiera listę wzajemnie uznanych testów oraz podstawę niezależnych protokołów walidacji. Ocena wydajności w terenie dziesięciu dostępnych na rynku szybkich testów na obecność antygenu SARS-CoV-2 (CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test, GenBody COVID-19 Antigen Test, GENEDIA W COVID-19 Ag Test, Healgen Coronavirus Antigen Antigen Test, Humasis COVID-19 Ag Test, VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Rapid Test, Helix i-SARS-CoV-2 Ag Rapid Test, Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test, Abbot COVID-19 Ag Rapid Test i Vazyme SARS-CoV -2 zestaw wykrywania antygenu) i porównaj z RT-qPCR jako metodą referencyjną, węgierskie Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego dostarczyło Narodowej Służbie Pogotowia Ratunkowego 1597 szybkich testów antygenu, ciężarówkom do testowania COVID i dwóm szpitalom leczącym pacjentów z COVID-19.

H.pylori Antigen Rapid Test

IHP-N601 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

H.pylori Antigen Rapid Test

IHP-N602 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

COVID-19 Antigen Rapid Test

ICOV-802H Hangzhou AllTest Biotech 25 Tests 12.5 EUR

Brucella Antigen Rapid Test Kit

abx092116-100l Abbexa 100 µl 350 EUR

Brucella Antigen Rapid Test Kit

abx092116-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Brucella Antigen Rapid Test Kit

abx092116-200l Abbexa 200 µl Ask for price

S. pneumoniae Antigen Rapid Test

ISP-N102 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Rotavirus Antigen Rapid Test Kit

abx092133-100l Abbexa 100 µl 362.5 EUR

Rotavirus Antigen Rapid Test Kit

abx092133-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Rotavirus Antigen Rapid Test Kit

abx092133-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Norovirus Antigen Rapid Test Kit

abx092261-100l Abbexa 100 µl 1925 EUR

Norovirus Antigen Rapid Test Kit

abx092261-1ml Abbexa 1 ml 26250 EUR

Norovirus Antigen Rapid Test Kit

abx092261-200l Abbexa 200 µl 6600 EUR

Rotavirus Antigen Rapid Test Kit

abx092272-100l Abbexa 100 µl 362.5 EUR

Rotavirus Antigen Rapid Test Kit

abx092272-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Rotavirus Antigen Rapid Test Kit

abx092272-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Brucella antigen rapid test card

LSY-20076-2 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Toxoplasma Antigen Rapid Test Card

C11352 Ring Biotechnology Co 15T Ask for price

Salmonella typhi Antigen Rapid Test

ISTY-N602 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

CPV&CCoV Antigen Rapid Test Card

C11611 Ring Biotechnology Co 10T Ask for price

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

INCP-502H Hangzhou AllTest Biotech 25 Tests 8.75 EUR

Dog rabies Antigen rapid test card

LSY-20063 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 10 test/kit Ask for price

Rabies Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092033-100l Abbexa 100 µl 375 EUR

Rabies Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092033-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Rabies Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092033-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Human Rotavirus Antigen Rapid Test Kit

abx472030-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Human Rotavirus Antigen Rapid Test Kit

abx472030-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Human Rotavirus Antigen Rapid Test Kit

abx472030-96tests Abbexa 96 tests 237.5 EUR

Canine Parvovirus Antigen Rapid Test Kit

abx092032-100l Abbexa 100 µl 375 EUR

Canine Parvovirus Antigen Rapid Test Kit

abx092032-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Canine Parvovirus Antigen Rapid Test Kit

abx092032-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Canine Adenovirus Antigen Rapid Test Kit

abx092138-100l Abbexa 100 µl 487.5 EUR

Canine Adenovirus Antigen Rapid Test Kit

abx092138-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Canine Adenovirus Antigen Rapid Test Kit

abx092138-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Dog Toxoplasmosis Antigen Rapid Test Kit

abx092277-100l Abbexa 100 µl 362.5 EUR

Dog Toxoplasmosis Antigen Rapid Test Kit

abx092277-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Dog Toxoplasmosis Antigen Rapid Test Kit

abx092277-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Canine Coronavirus Antigen Rapid Test Kit

abx092119-100l Abbexa 100 µl 325 EUR

Canine Coronavirus Antigen Rapid Test Kit

abx092119-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Canine Coronavirus Antigen Rapid Test Kit

abx092119-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Feline Coronavirus Antigen Rapid Test Kit

abx092135-100l Abbexa 100 µl 487.5 EUR

Feline Coronavirus Antigen Rapid Test Kit

abx092135-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Feline Coronavirus Antigen Rapid Test Kit

abx092135-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Bird Flu H9 antigen rapid test card

LSY-20057 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Bird Flu H5 antigen rapid test card

LSY-20059 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Rapid Response COVID-19 Saliva Rapid Antigen Test

BSV-COV-2C25B BioServUK 25 tests 316 EUR

CPV&CCoV&GIA Antigen Rapid Test Card

C11601 Ring Biotechnology Co 10T Ask for price

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

CoV2Ag-1 UnScience 1T 9.6 EUR

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

CoV2Ag-25 UnScience 25T/kit 42 EUR

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

abx294181-100g Abbexa 100 µg 850 EUR

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

abx294181-20g Abbexa 20 µg 100 EUR

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

abx294181-50g Abbexa 50 µg 450 EUR

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

GF101A2 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 25 Test/kit Ask for price

NOVATest Antigen Rapid Test Kit (For Single Use) (NOVA Test)

nCov-500-01 Atlas Link Technology 1T 162 EUR

Dengue Virus NS1 Antigen Rapid Test Kit

abx090706-100l Abbexa 100 µl 650 EUR

Dengue Virus NS1 Antigen Rapid Test Kit

abx090706-1ml Abbexa 1 ml 7200 EUR

Dengue Virus NS1 Antigen Rapid Test Kit

abx090706-200l Abbexa 200 µl 2100 EUR

Adenovirus Antigen and Rotavirus Antigen Rapid Test Kit

abx090727-100l Abbexa 100 µl 775 EUR

Adenovirus Antigen and Rotavirus Antigen Rapid Test Kit

abx090727-1ml Abbexa 1 ml 9000 EUR

Adenovirus Antigen and Rotavirus Antigen Rapid Test Kit

abx090727-200l Abbexa 200 µl 2625 EUR

COVID-19 Antigen Rapid Test Pen (Saliva)

BSV-COV-2PEN20 BioServUK 20 pc 177 EUR

Dengue Antigen for Rapid Test Recombinant

rAP-5175 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

NOVATest Antigen Rapid Kit (NOVA Test)

nCov-500 Atlas Link Technology 20 Tests 162 EUR

Dog Giardia lamblia Antigen Rapid Test Kit

abx092122-100l Abbexa 100 µl 487.5 EUR

Dog Giardia lamblia Antigen Rapid Test Kit

abx092122-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Dog Giardia lamblia Antigen Rapid Test Kit

abx092122-200l Abbexa 200 µl Ask for price

African Swine Fever Antigen Rapid Test Kit

abx092160-100l Abbexa 100 µl 493.75 EUR

African Swine Fever Antigen Rapid Test Kit

abx092160-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

African Swine Fever Antigen Rapid Test Kit

abx092160-200l Abbexa 200 µl Ask for price

GA COVID-19 Rapid Antigen Test

BSV-3980 BioServUK 20 tests 500 EUR

Human Giardia lamblia Antigen Rapid Test Kit

abx472016-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Human Giardia lamblia Antigen Rapid Test Kit

abx472016-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Human Giardia lamblia Antigen Rapid Test Kit

abx472016-96tests Abbexa 96 tests 250 EUR

Avian Influenza Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092015-100l Abbexa 100 µl 343.75 EUR

Avian Influenza Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092015-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Avian Influenza Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092015-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Feline Leukemia Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092134-100l Abbexa 100 µl 562.5 EUR

Feline Leukemia Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092134-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Feline Leukemia Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092134-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Swine Influenza Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092159-100l Abbexa 100 µl 337.5 EUR

Swine Influenza Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092159-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Swine Influenza Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092159-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Human Candida albicans Antigen Rapid Test Kit

abx472009-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Human Candida albicans Antigen Rapid Test Kit

abx472009-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Human Candida albicans Antigen Rapid Test Kit

abx472009-96tests Abbexa 96 tests 237.5 EUR

Canine Distemper Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092034-100l Abbexa 100 µl 375 EUR

Canine Distemper Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092034-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Canine Distemper Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092034-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Canine Influenza Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092137-100l Abbexa 100 µl 362.5 EUR

Canine Influenza Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092137-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Canine Influenza Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092137-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Feline Herpesvirus (FHV) Antigen Rapid Test Kit

abx092275-100l Abbexa 100 µl 362.5 EUR

Feline Herpesvirus (FHV) Antigen Rapid Test Kit

abx092275-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Feline Herpesvirus (FHV) Antigen Rapid Test Kit

abx092275-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Feline Calicivirus (FCV) Antigen Rapid Test Kit

abx092279-100l Abbexa 100 µl 362.5 EUR

Feline Calicivirus (FCV) Antigen Rapid Test Kit

abx092279-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Feline Calicivirus (FCV) Antigen Rapid Test Kit

abx092279-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Canine Parvovirus(CPV) antigen rapid test card

LSY-20036 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 10 test/kit Ask for price

Dengue Epi-10 Antigen For Rapid Test

MBS596126-1mg MyBiosource 1mg 360 EUR

Dengue Epi-10 Antigen For Rapid Test

MBS596126-2mg MyBiosource 2mg 550 EUR

Dengue Epi-10 Antigen For Rapid Test

MBS596126-5mg MyBiosource 5mg 1140 EUR

Dengue Epi-13 Antigen For Rapid Test

MBS596127-1mg MyBiosource 1mg 360 EUR

Dengue Epi-13 Antigen For Rapid Test

MBS596127-2mg MyBiosource 2mg 550 EUR

Dengue Epi-13 Antigen For Rapid Test

MBS596127-5mg MyBiosource 5mg 1140 EUR

Dengue epi-10 antigen for rapid test

MBS596210-1mg MyBiosource 1mg 360 EUR

Dengue epi-10 antigen for rapid test

MBS596210-2mg MyBiosource 2mg 545 EUR

Dengue epi-10 antigen for rapid test

MBS596210-5mg MyBiosource 5mg 1135 EUR

Dengue epi-13 antigen for rapid test

MBS596211-1mg MyBiosource 1mg 360 EUR

Dengue epi-13 antigen for rapid test

MBS596211-2mg MyBiosource 2mg 545 EUR

Dengue epi-13 antigen for rapid test

MBS596211-5mg MyBiosource 5mg 1135 EUR

Newcastle Disease Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092016-100l Abbexa 100 µl 343.75 EUR

Newcastle Disease Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092016-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Newcastle Disease Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092016-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Newcastle disease virus(NDV) antigen rapid test

LSY-20025 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Typhoid Antigen (S. typhi) Rapid Test Kit

abx092222-100l Abbexa 100 µl 775 EUR

Typhoid Antigen (S. typhi) Rapid Test Kit

abx092222-1ml Abbexa 1 ml 9000 EUR

Typhoid Antigen (S. typhi) Rapid Test Kit

abx092222-200l Abbexa 200 µl 2625 EUR

Porcine circovirus(PCV2) antigen rapid test card

LSY-20013-2 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Malaria PF and PV Antigen Rapid Test Kit

abx092211-100l Abbexa 100 µl 775 EUR

Malaria PF and PV Antigen Rapid Test Kit

abx092211-1ml Abbexa 1 ml 9000 EUR

Malaria PF and PV Antigen Rapid Test Kit

abx092211-200l Abbexa 200 µl 2625 EUR

Feline Panleukopenia Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092136-100l Abbexa 100 µl 362.5 EUR

Feline Panleukopenia Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092136-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Feline Panleukopenia Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092136-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Porcine pseudorabies virus antigen rapid test card

LSY-20009A Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-20tests Accu test 20 tests 283.2 EUR

Malaria (Plasmodium Falciparum Antigen) Rapid Test Kit

abx090709-100l Abbexa 100 µl 1312.5 EUR

Malaria (Plasmodium Falciparum Antigen) Rapid Test Kit

abx090709-1ml Abbexa 1 ml 17500 EUR

Malaria (Plasmodium Falciparum Antigen) Rapid Test Kit

abx090709-200l Abbexa 200 µl 4500 EUR

Prostate Specific Antigen (PSA) Rapid Test Kit

abx092266-100l Abbexa 100 µl 1925 EUR

Prostate Specific Antigen (PSA) Rapid Test Kit

abx092266-1ml Abbexa 1 ml 26250 EUR

Prostate Specific Antigen (PSA) Rapid Test Kit

abx092266-200l Abbexa 200 µl 6600 EUR

Rotavirus antigen rapid test for cattle, pig, dog

LSY-20091 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Avian influenza virus H7 antigen rapid test card

LSY-20081 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Avian influenza virus(AIV) antigen rapid test card

LSY-20033 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Swine Influenza Virus(SIV) antigen rapid test card

LSY-20110 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Classical Swine Fever Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092127-100l Abbexa 100 µl 350 EUR

Classical Swine Fever Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092127-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Classical Swine Fever Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092127-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Canine distemper virus(CDV) antigen rapid test card

LSY-20037 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 10 test/kit Ask for price

Typhoid Antigen Rapid Test Kit(Colloidal Gold Method)

TRI-K15M1S TRI Biotech 50T 307.44 EUR

Typhoid Antigen Rapid Test Kit(Colloidal Gold Method)

TRI-K15S1S TRI Biotech 25T 168.84 EUR

Infectious bursal disease(IBD) antigen rapid test card

LSY-20029 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal

9901-NCOV-03G Roche Diagnostics 25 Tests/Kit 112.8 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antigen Rapid Test Kit

abx092218-100l Abbexa 100 µl 775 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antigen Rapid Test Kit

abx092218-1ml Abbexa 1 ml 9000 EUR

Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antigen Rapid Test Kit

abx092218-200l Abbexa 200 µl 2625 EUR

Feline Panleukopenia virus(FPV) antigen rapid test card

LSY-20088 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 10 test/kit Ask for price

Canine Parvovirus Antigen (CPV Ag) Rapid Test Kit

HG001 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Human Streptococcus Pneumoniae (SP) Antigen Rapid Test Kit

abx092096-20tests Abbexa 20 tests 477.6 EUR

SARS-CoV-2 Spike Antigen Rapid Test (Uncut pad)

MBS355918-10Sheets MyBiosource 10Sheets 2305 EUR

Canine Coronavirus Antigen (CCV Ag) Rapid Test Kit

HG003 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Feline Herpesvirus Antigen (FHV Ag) Rapid Test Kit

HG005 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Feline Calicivirus Antigen (FCV Ag) Rapid Test Kit

HG030 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Human Influenza A/B Virus Antigen Rapid Test Kit

abx090713-100l Abbexa 100 µl 650 EUR

Human Influenza A/B Virus Antigen Rapid Test Kit

abx090713-1ml Abbexa 1 ml 10500 EUR

Human Influenza A/B Virus Antigen Rapid Test Kit

abx090713-200l Abbexa 200 µl 2100 EUR

Feline Coronavirus Antigen (FCoV Ag) Rapid Test Kit

HG006 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Human Monkeypox Virus Antigen (MPXV) Rapid Test Kit

abx092162-100l Abbexa 100 µl 1000 EUR

Human Monkeypox Virus Antigen (MPXV) Rapid Test Kit

abx092162-1ml Abbexa 1 ml 12000 EUR

Human Monkeypox Virus Antigen (MPXV) Rapid Test Kit

abx092162-200l Abbexa 200 µl 3500 EUR

Group A Streptococcus Antigen (GAS) Rapid Test Kit

abx092250-100l Abbexa 100 µl 2275 EUR

Group A Streptococcus Antigen (GAS) Rapid Test Kit

abx092250-1ml Abbexa 1 ml 30000 EUR

Group A Streptococcus Antigen (GAS) Rapid Test Kit

abx092250-200l Abbexa 200 µl 7800 EUR

Foot and Mouth Disease Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092115-100l Abbexa 100 µl 487.5 EUR

Foot and Mouth Disease Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092115-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Foot and Mouth Disease Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092115-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Helicobacter Pylori Antigen (H. Pylori) Rapid Test Kit

abx090728-100l Abbexa 100 µl 650 EUR

Helicobacter Pylori Antigen (H. Pylori) Rapid Test Kit

abx090728-1ml Abbexa 1 ml 7200 EUR

Helicobacter Pylori Antigen (H. Pylori) Rapid Test Kit

abx090728-200l Abbexa 200 µl 2100 EUR

Peste des petits ruminants(PPR) antigen rapid test card

LSY-20089-2 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

African Swine Fever Virus(ASFV) Antigen Rapid Test Card

LSY-20113 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Peste des Petits Ruminants Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092174-100l Abbexa 100 µl 437.5 EUR

Peste des Petits Ruminants Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092174-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Peste des Petits Ruminants Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092174-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Dengue NS1 Antigen Rapid Test Kit(Colloidal Gold Method)

TRI-K10M1S TRI Biotech 50T 307.44 EUR

Dengue NS1 Antigen Rapid Test Kit(Colloidal Gold Method)

TRI-K10S1S TRI Biotech 25T 168.84 EUR

Classical Swine fever virus(CSFV) antigen rapid test card

LSY-20010 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antigen Rapid Test (Uncut pad)

MBS355915-1Sheet MyBiosource 1Sheet 450 EUR

SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antigen Rapid Test (Uncut pad)

MBS355915-5Sheets MyBiosource 5Sheets 1585 EUR

Porcine Transmissible Gastroenteritis Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092131-100l Abbexa 100 µl 300 EUR

Porcine Transmissible Gastroenteritis Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092131-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Porcine Transmissible Gastroenteritis Virus Antigen Rapid Test Kit

abx092131-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Avian Influenza Virus Antigen Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092015-40tests Abbexa 40 tests 518.4 EUR

Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Device (Saliva)

IOV87952 INVBIO 20T/kit 46.8 EUR

Porcine Epidemic Diarrhea (PED) virus antigen rapid test card

LSY-20109 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Canine Distemper Virus Antigen (CDV Ag) Rapid Test Kit

HG002 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Canine Influenza virus Antigen (CIV Ag) Rapid Test Kit

HG028 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Feline Leukemia Virus Antigen (FeLv Ag) Rapid Test Kit

HG029 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Newcastle Disease Virus Antigen Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092016-40tests Abbexa 40 tests 518.4 EUR

 

Czułość, swoistość i dokładność określono wykonując szybki test bezpośrednio z wymazów z nosogardzieli osób z objawami. Dla próbek silnie dodatnich (Ct < 25) czułość wahała się od 66,7% do 100%, natomiast dla próbek dodatnich (Ct < 30) dały maksymalną czułość 87,5%. Specyficzność testów wahała się od 79% do 100%. Przedstawione tutaj wyniki mają duże znaczenie dla Komisji Europejskiej, a także pomagają rządowi w podejmowaniu decyzji dotyczących stosowania odpowiednich szybkich testów do badań przesiewowych różnych populacji ryzyka. Niemniej jednak szybkie testy SARS-Cov-2 odgrywają ważną rolę we wczesnej i na miejscu diagnozy potencjalnie zakażonych osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *