Wirusy grypy stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia publicznego i przemysłu zwierzęcego. Opracowane szczepionki są szeroko stosowane w celu zmniejszenia ryzyka potencjalnej pandemii; jednak trwający dryf antygenowy sprawia, że ​​wirus grypy ucieka przed odpowiedzią immunologiczną gospodarza i hamuje skuteczność szczepionki. Do tej pory genetyczne podstawy zmienności antygenowej pozostają w dużej mierze nieznane.

W tym badaniu wykorzystaliśmy A/swine/Guangxi/18/2011 (GX/18) i A/swine/Guangdong/104/2013 (GD/104) jako modele do zbadania molekularnej determinanty zmienności antygenowej eurazjatyckiego ptasiego H1N1 (EA H1N1) wirusy świńskiej grypy (SIV) i stwierdzono, że wirus GD/104 wykazywał 32∼64-krotnie niższą antygenową reaktywność krzyżową z przeciwciałami przeciwko wirusowi GX/18. Dlatego wytworzyliśmy przeciwciała poliklonalne przeciwko wirusowi GX/18 lub GD/104 oraz przeciwciało monoklonalne (mAb), nazwane mAb102-95, ukierunkowane na białko hemaglutyniny (HA) wirusa GX/18 i odkryliśmy, że pojedyncze podstawienie aminokwasu w pozycji 158 w białku HA zasadniczo zmienił antygenowość wirusa.

Reaktywność wirusa GX/18 zawierającego mutację G158E z mAb102-95 zmniejszyła się 8-krotnie niż w przypadku szczepu rodzicielskiego.

Przeciwnie, reaktywność wirusa GD/104 niosącego mutację E158G z mAb102-95 wzrosła 32-krotnie w porównaniu z wirusem rodzicielskim. Analiza strukturalna wykazała, że ​​mutacji aminokwasu z G na E towarzyszyła zmiana grupy R z -H na -(CH2 )  2   COOH.

  • Indukowany efekt steryczny i zwiększona hydrofilowość powierzchni białka HA prawdopodobnie łącznie przyczyniły się do dryfu antygenowego SIV EA H1N1.
  • Nasze badanie dostarcza eksperymentalnych dowodów na to, że mutacja G158E w białku HA wpływa na właściwości antygenowe SIV EA H1N1 i poszerza horyzont dryfu antygenowego wirusa grypy. Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  • To badanie miało na celu ocenę korelacji odpowiedzi immunologicznej i ochrony przed zakażeniem wirusem grypy (IV) u świń zaszczepionych nowym kandydatem na szczepionkę NG34 HA1 z adiuwantem CAF<sup> </sup>01 lub CDA/αGalCerMPEG (αGCM).
  • Dwie grupy po sześć świń każda zostały zaszczepione domięśniowo dwukrotnie albo NG34 + CAF<sup> </sup>01 lub NG34 + CDA/αGCM. Jako kontrole do badania włączono grupy zwierząt (<i>n</i> = 6 lub 4) nieszczepione lub zaszczepione ludzką trójwalentną szczepionką przeciw grypie sezonowej lub NG34 + adiuwant Freunda.
  • Wszystkie grupy zwierząt poddano prowokacji pandemicznym (pdm09) szczepem H1N1 z 2009 r. (całkowita ilość 7 × 10<sup>6</sup>TCID<sub>50</sub>/ml) drogą donosową i dotchawiczą 21 dni po drugie szczepienie. Zmniejszone skonsolidowane zmiany w płucach obserwowano zarówno w trzecim, jak i siódmym dniu po prowokacji u zwierząt zaszczepionych NG34 + CAF<sup> </sup>01, podczas gdy większą zmienność ze stosunkowo cięższymi zmianami u świń z grupy NG34 + CDA/αGCM trzeciego dnia po zakażeniu.
  • Wśród grup zwierzęta szczepione NG34 + CDA/αGCM wykazywały wyższe miano wirusa w płucach siedem dni po zakażeniu, podczas gdy zwierzęta szczepione NG34 + CAF<sup> </sup>01 całkowicie zniosły wirusa z dolnych dróg oddechowych.
  • Podobnie, wyższe wydzielanie IFNγ i silniejsze odpowiedzi IgG przeciwko peptydowi NG34 w surowicy zaobserwowano u zwierząt z grupy NG34 + CAF<sup></sup>01 w porównaniu do NG34 + CDA/αGCM. Świnie szczepione NG34 kombinacją CAF<sup></sup>01 lub CDA/αGCM z adiuwantem powodowały różne odpowiedzi immunologiczne, a także wyniki w patologii i wydalaniu wirusa.

W 2009 roku nowy szczep wirusa grypy A H1N1 wywołał pandemię, a jego potomne szczepy wywołują sezonowe epidemie na całym świecie.

Biorąc pod uwagę wysokie tempo mutacji wirusów grypy, stale pojawiają się warianty szczepów o różnych aminokwasach na hemaglutyninie (HA).Aby przygotować szczepy szczepionkowe na kolejne sezony grypowe, pilnym zadaniem jest przewidzenie, które warianty zostaną wyselekcjonowane w populacji wirusa. Analiza 24 681 par sekwencji aminokwasów HA wirusów H1N1pdm2009 i ich wieku pacjentów wykazała, że ​​empiryczne prawdopodobieństwo fiksacji nowych aminokwasów na HA różniło się istotnie w zależności od ich częstości w populacji, rozkładu wieku pacjentów i flag epitopów. Selektywną przewagę wariantu szczepu posiadającego nowy aminokwas modelowano za pomocą liniowych kombinacji rozkładów wieku pacjentów i flag epitopów, a następnie modelowano prawdopodobieństwo fiksacji nowego aminokwasu za pomocą wzoru Kimury dla korzystnej selekcji.

Parametry modeli oszacowano na podstawie danych sekwencyjnych, a modele przetestowano za pomocą czterokrotnych walidacji krzyżowych. Sama częstotliwość nowych aminokwasów może osiągnąć wysoką czułość, specyficzność i precyzję w przewidywaniu fiksacji nowego aminokwasu, którego częstotliwość jest większa niż 0,11. Sugerowany szacowany parametrże wirusy z nowym aminokwasem o częstości występowania w populacji większej niż 0,11 mają znacznie większą przewagę selekcyjną w porównaniu z wirusami ze starym aminokwasem w tej samej pozycji. Model uwzględniający wartość Z sum rang pacjentów według wieku nowych aminokwasów przewidywał podstawienia aminokwasów w HA z czułością 0,78, swoistością 0,86 i precyzją 0,83, wykazując znaczną poprawę w porównaniu z modelem stałej przewagi selektywnej, który używał tylko częstotliwości aminokwasu.

Wyniki te sugerują, że wirusy H1N1 mają tendencję do selekcji w dorosłej populacji, a częstość wirusów posiadających nowe aminokwasy i wiek ich pacjentów są przydatne do przewidywania podstawień aminokwasów w HA.

Wirus grypy H1N1 jest znany na całym świecie jako poważne zagrożenie pandemiczne.

Szczepienia to jedna z najskuteczniejszych metod ochrony przed tym wirusem i sposób na zmniejszenie ryzyka pandemii sezonowej. Komercyjna szczepionka nie reaguje odpowiednio na szczepy pandemiczne. W badaniu tym zbadano potencjalną funkcję sformułowanej hemaglutyniny H1N1 z adiuwantem MF59 przeciwko A/PR/8/34 (H1N1). W tym celu zaprojektowano rekombinowany gen hemaglutyniny (rHA) wirusa grypy A i poddano ekspresji w komórce SF9 przez system ekspresji bakulowirusa. Cztery grupy myszy immunizowano tylko rHA w połączeniu z MF59, adiuwantem ałunu i tylko rozszczepionym wirusem.

Immunizowane myszy następnie wykorzystano do humoralnego testu odpornościowego, a wyniki porównano z myszami nieleczonymi (grupa negatywna). Poza tym, zarówno leczone, jak i kontrolne grupy myszy prowokowano wirusem grypy przystosowanym do myszy A/PR/8/34(H1N1) przez kroplę donosową. Oceniono masę ciała, przeżycie, zmienność temperatury i stan medyczny próbek. Myszy immunizowane rekombinowanym białkiem wykazywały odpowiedź humoralną na wirusa grypy A. W przypadku prowokacji wirusem, jednoczesne podawanie rHA z adiuwantem MF59 może prowadzić do 92% przeżycia zaszczepionychmyszy w ciągu 10 dni. Grupa leczona MF59 wykazała niewielką utratę wagi i wysoką temperaturę ciała dwa tygodnie po infekcji. Grupa ta wykazywała również wyższe miano przeciwciał hamujących hemaglutynację (HI) w porównaniu z grupą zaszczepioną podziałem wirusa i adiuwantem ałunu.

Influenza-A Hemagglutinin H1N1 (Influenza-A H1N1) Antibody

abx137717-100tests Abbexa 100 tests 225 EUR

Influenza A Virus Subtype H1N1 Hemagglutinin (H1N1 Hemagglutinin) Antibody

abx411428-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Influenza A Virus Subtype H1N1 Hemagglutinin (H1N1 Hemagglutinin) Antibody

abx411428-1mg Abbexa 1 mg 487.5 EUR

Influenza A, H1N1, Hemagglutinin (HA)

MBS632754-05mg MyBiosource 0.5mg 705 EUR

Influenza A, H1N1, Hemagglutinin (HA)

MBS632754-1mg MyBiosource 1mg 1115 EUR

Influenza A, H1N1, Hemagglutinin (HA)

MBS632754-5x1mg MyBiosource 5x1mg 4870 EUR

Influenza A, H1N1, Hemagglutinin (HA)

MBS395356-05mg MyBiosource 0.5mg 610 EUR

Influenza A, H1N1, Hemagglutinin (HA)

MBS395356-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 2585 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1N1 (HA) Antibody

abx318884-100l Abbexa 100 µl 250 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1N1 (HA) Antibody

abx318884-50l Abbexa 50 µl 162.5 EUR

Influenza A, H1N1, Hemagglutinin (HA) (PE)

MBS6129389-01mL MyBiosource 0.1(mL 1330 EUR

Influenza A, H1N1, Hemagglutinin (HA) (PE)

MBS6129389-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 5835 EUR

Influenza A, H1N1, Hemagglutinin (HA) (AP)

MBS6126293-01mL MyBiosource 0.1(mL 1330 EUR

Influenza A, H1N1, Hemagglutinin (HA) (AP)

MBS6126293-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 5835 EUR

Influenza A H1N1 Hemagglutinin Antibody

GWB-131D62 GenWay Biotech 0.2 mg Ask for price

Mouse Anti Influenza-A Hemagglutinin H1N1

MBS140103-001mg MyBiosource 0.01mg 240 EUR

Mouse Anti Influenza-A Hemagglutinin H1N1

MBS140103-005mg MyBiosource 0.05mg 310 EUR

Mouse Anti Influenza-A Hemagglutinin H1N1

MBS140103-1mg MyBiosource 1mg 1515 EUR

Mouse Anti Influenza-A Hemagglutinin H1N1

MBS140103-5x1mg MyBiosource 5x1mg 6485 EUR

Influenza A, H1N1, Hemagglutinin (HA) (HRP)

MBS6128769-01mL MyBiosource 0.1(mL 1330 EUR

Influenza A, H1N1, Hemagglutinin (HA) (HRP)

MBS6128769-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 5835 EUR

Influenza A, H1N1, Hemagglutinin (HA) (APC)

MBS6126913-01mL MyBiosource 0.1(mL 1330 EUR

Influenza A, H1N1, Hemagglutinin (HA) (APC)

MBS6126913-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 5835 EUR

Influenza A, H1N1, Hemagglutinin (HA) (FITC)

MBS6128148-01mL MyBiosource 0.1(mL 1330 EUR

Influenza A, H1N1, Hemagglutinin (HA) (FITC)

MBS6128148-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 5835 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1N1 (HA) Antibody (HRP)

abx318893-100l Abbexa 100 µl 250 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1N1 (HA) Antibody (HRP)

abx318893-50l Abbexa 50 µl 162.5 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1N1 (HA) Antibody (FITC)

abx318894-100l Abbexa 100 µl 250 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1N1 (HA) Antibody (FITC)

abx318894-50l Abbexa 50 µl 162.5 EUR

Influenza A, H1N1, Hemagglutinin (HA) (Biotin)

MBS6127534-01mL MyBiosource 0.1(mL 1330 EUR

Influenza A, H1N1, Hemagglutinin (HA) (Biotin)

MBS6127534-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 5835 EUR

Influenza H1N1 Hemagglutinin/HA ELISA Kit

MBS8123924-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 2995 EUR

Influenza H1N1 Hemagglutinin/HA ELISA Kit

MBS8123924-96Tests MyBiosource 96Tests 655 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1N1 (HA) Antibody (Biotin)

abx318895-100l Abbexa 100 µl 250 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1N1 (HA) Antibody (Biotin)

abx318895-50l Abbexa 50 µl 162.5 EUR

MOUSE ANTI INFLUENZA A H1N1 HEMAGGLUTININ

MBS211720-02mg MyBiosource 0.2mg 515 EUR

MOUSE ANTI INFLUENZA A H1N1 HEMAGGLUTININ

MBS211720-5x02mg MyBiosource 5x0.2mg 2145 EUR

Influenza A (Swine H1N1) Hemagglutinin Antibody

GWB-2E30C8 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Influenza A (Swine H1N1) Hemagglutinin Antibody

GWB-A63B61 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (AP)

MBS6481643-01mL MyBiosource 0.1mL 1135 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (AP)

MBS6481643-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4955 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (PE)

MBS6481653-01mL MyBiosource 0.1mL 1135 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (PE)

MBS6481653-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4955 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (APC)

MBS6481644-01mL MyBiosource 0.1mL 1135 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (APC)

MBS6481644-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4955 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (HRP)

MBS6481647-01mL MyBiosource 0.1mL 1135 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (HRP)

MBS6481647-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4955 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (FITC)

MBS6481646-01mL MyBiosource 0.1mL 1135 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (FITC)

MBS6481646-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4955 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (Biotin)

MBS6481645-01mL MyBiosource 0.1mL 1135 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (Biotin)

MBS6481645-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4955 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (AP)

MBS6481610-01mL MyBiosource 0.1mL 1090 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (AP)

MBS6481610-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4765 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (PE)

MBS6481620-01mL MyBiosource 0.1mL 1090 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (PE)

MBS6481620-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4765 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (APC)

MBS6481611-01mL MyBiosource 0.1mL 1090 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (APC)

MBS6481611-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4765 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (HRP)

MBS6481614-01mL MyBiosource 0.1mL 1090 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (HRP)

MBS6481614-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4765 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (FITC)

MBS6481613-01mL MyBiosource 0.1mL 1090 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (FITC)

MBS6481613-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4765 EUR

Mouse Anti Influenza-A Hemagglutinin H1N1 Clone PAT1G7AT

MBS141704-0005mg MyBiosource 0.005mg 240 EUR

Mouse Anti Influenza-A Hemagglutinin H1N1 Clone PAT1G7AT

MBS141704-002mg MyBiosource 0.02mg 310 EUR

Mouse Anti Influenza-A Hemagglutinin H1N1 Clone PAT1G7AT

MBS141704-01mg MyBiosource 0.1mg 610 EUR

Mouse Anti Influenza-A Hemagglutinin H1N1 Clone PAT1G7AT

MBS141704-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2405 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (Biotin)

MBS6481612-01mL MyBiosource 0.1mL 1090 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (Biotin)

MBS6481612-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4765 EUR

Influenza A H1N1 Hemagglutinin/HA Antibody, Mouse MAb

MBS8104723-002mL MyBiosource 0.02mL 185 EUR

Influenza A H1N1 Hemagglutinin/HA Antibody, Mouse MAb

MBS8104723-01mL MyBiosource 0.1mL 365 EUR

Influenza A H1N1 Hemagglutinin/HA Antibody, Mouse MAb

MBS8104723-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1490 EUR

Influenza A H1N1 Hemagglutinin/HA Antibody, Mouse MAb

MBS8105631-002mL MyBiosource 0.02mL 185 EUR

Influenza A H1N1 Hemagglutinin/HA Antibody, Mouse MAb

MBS8105631-01mL MyBiosource 0.1mL 365 EUR

Influenza A H1N1 Hemagglutinin/HA Antibody, Mouse MAb

MBS8105631-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1490 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007)(H1N1) Peptide

11-563 ProSci 0.05 mg 632.4 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007)(H1N1) Peptide

11-564 ProSci 0.05 mg 632.4 EUR

Influenza A H1N1 Hemagglutinin/HA Antibody, Rabbit MAb

MBS8105635-002mL MyBiosource 0.02mL 185 EUR

Influenza A H1N1 Hemagglutinin/HA Antibody, Rabbit MAb

MBS8105635-01mL MyBiosource 0.1mL 415 EUR

Influenza A H1N1 Hemagglutinin/HA Antibody, Rabbit MAb

MBS8105635-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1710 EUR

Influenza A H1N1 Hemagglutinin/HA Antibody, Rabbit PAb

MBS8105636-002mL MyBiosource 0.02mL 210 EUR

Influenza A H1N1 Hemagglutinin/HA Antibody, Rabbit PAb

MBS8105636-01mL MyBiosource 0.1mL 320 EUR

Influenza A H1N1 Hemagglutinin/HA Antibody, Rabbit PAb

MBS8105636-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1300 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (MaxLight 405)

MBS6481648-01mL MyBiosource 0.1mL 1135 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (MaxLight 405)

MBS6481648-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4955 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (MaxLight 490)

MBS6481649-01mL MyBiosource 0.1mL 1135 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (MaxLight 490)

MBS6481649-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4955 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (MaxLight 550)

MBS6481650-01mL MyBiosource 0.1mL 1135 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (MaxLight 550)

MBS6481650-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4955 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (MaxLight 650)

MBS6481651-01mL MyBiosource 0.1mL 1135 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (MaxLight 650)

MBS6481651-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4955 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (MaxLight 750)

MBS6481652-01mL MyBiosource 0.1mL 1135 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H1N1, A/California/14/2009) (MaxLight 750)

MBS6481652-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4955 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (AP)

MBS6248036-01mL MyBiosource 0.1(mL 1105 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (AP)

MBS6248036-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4830 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (PE)

MBS6251927-01mL MyBiosource 0.1(mL 1105 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (PE)

MBS6251927-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4830 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (HRP)

MBS6250973-01mL MyBiosource 0.1(mL 1105 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (HRP)

MBS6250973-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4830 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (APC)

MBS6268890-01mL MyBiosource 0.1mL 1105 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (APC)

MBS6268890-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4830 EUR

Swine Influenza H1N1 Hemagglutinin/HA Antibody, Mouse MAb

MBS8104733-002mL MyBiosource 0.02mL 185 EUR

Swine Influenza H1N1 Hemagglutinin/HA Antibody, Mouse MAb

MBS8104733-01mL MyBiosource 0.1mL 365 EUR

Swine Influenza H1N1 Hemagglutinin/HA Antibody, Mouse MAb

MBS8104733-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1490 EUR

OASA03404-200UG - INFLUENZA A H1N1 HEMAGGLUTININ Antibody

OASA03404-200UG Aviva Systems Biology 0.2mg 459 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (FITC)

MBS6249974-01mL MyBiosource 0.1(mL 1105 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (FITC)

MBS6249974-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4830 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (MaxLight 405)

MBS6481615-01mL MyBiosource 0.1mL 1090 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (MaxLight 405)

MBS6481615-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4765 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (MaxLight 490)

MBS6481616-01mL MyBiosource 0.1mL 1090 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (MaxLight 490)

MBS6481616-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4765 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (MaxLight 550)

MBS6481617-01mL MyBiosource 0.1mL 1090 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (MaxLight 550)

MBS6481617-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4765 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (MaxLight 650)

MBS6481618-01mL MyBiosource 0.1mL 1090 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (MaxLight 650)

MBS6481618-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4765 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (MaxLight 750)

MBS6481619-01mL MyBiosource 0.1mL 1090 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007) (H1N1) (MaxLight 750)

MBS6481619-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4765 EUR

Influenza A H1N1 Hemagglutinin/HA Antibody (HRP), Mouse MAb

MBS8105632-01mg MyBiosource 0.1mg 440 EUR

Influenza A H1N1 Hemagglutinin/HA Antibody (HRP), Mouse MAb

MBS8105632-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1825 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (Biotin)

MBS6249051-01mL MyBiosource 0.1(mL 1105 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (Biotin)

MBS6249051-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4830 EUR

Influenza A H5N1 Hemagglutinin

GWB-9993D0 GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

Influenza A H5N1 Hemagglutinin

GWB-B00DD5 GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

Influenza A H5N1 Hemagglutinin

GWB-F027C5 GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

Influenza A H5N1 Hemagglutinin

GWB-CF828A GenWay Biotech 0.05 mg Ask for price

Influenza A H5N1 Hemagglutinin

MBS318533-005mg MyBiosource 0.05mg 680 EUR

Influenza A H5N1 Hemagglutinin

MBS318533-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 2875 EUR

Influenza A H5N1 Hemagglutinin

MBS318537-005mg MyBiosource 0.05mg 590 EUR

Influenza A H5N1 Hemagglutinin

MBS318537-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 2485 EUR

Influenza A H5N1 Hemagglutinin

MBS318538-005mg MyBiosource 0.05mg 400 EUR

Influenza A H5N1 Hemagglutinin

MBS318538-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 1635 EUR

Influenza A (Swine H1N1) Hemagglutinin (A/California/14/2009) (AP)

MBS6481632-01mL MyBiosource 0.1mL 1135 EUR

Influenza A (Swine H1N1) Hemagglutinin (A/California/14/2009) (AP)

MBS6481632-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4955 EUR

Influenza A (Swine H1N1) Hemagglutinin (A/California/14/2009) (PE)

MBS6481642-01mL MyBiosource 0.1mL 1135 EUR

Influenza A (Swine H1N1) Hemagglutinin (A/California/14/2009) (PE)

MBS6481642-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4955 EUR

Influenza A H1N1 (A/Bel/1942) Hemagglutinin/HA1 Protein (His Tag)

MBS8122218-01mg MyBiosource 0.1mg 450 EUR

Influenza A H1N1 (A/Bel/1942) Hemagglutinin/HA1 Protein (His Tag)

MBS8122218-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1885 EUR

Influenza A H1N1 (Swine Flu 2009) Hemagglutinin Antibody Pair Set

ABPR-ZB001 Creative Diagnostics 5 plates, 15 plates Ask for price

Influenza A (Swine H1N1) Hemagglutinin (A/California/14/2009) (APC)

MBS6481633-01mL MyBiosource 0.1mL 1135 EUR

Influenza A (Swine H1N1) Hemagglutinin (A/California/14/2009) (APC)

MBS6481633-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4955 EUR

Influenza A (Swine H1N1) Hemagglutinin (A/California/14/2009) (HRP)

MBS6481636-01mL MyBiosource 0.1mL 1135 EUR

Influenza A (Swine H1N1) Hemagglutinin (A/California/14/2009) (HRP)

MBS6481636-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4955 EUR

Influenza A H1N1 (Swine Flu 2009) Hemagglutinin/HA ELISA Pair Set

MBS8118167-15Plates MyBiosource 15Plates 800 EUR

Influenza A H1N1 (Swine Flu 2009) Hemagglutinin/HA ELISA Pair Set

MBS8118167-5Plates MyBiosource 5Plates 450 EUR

Influenza A H1N1 (Swine Flu 2009) Hemagglutinin/HA ELISA Pair Set

MBS8118167-5x15Plates MyBiosource 5x15Plates 3695 EUR

Influenza A Hemagglutinin H7N9 (HA) Antibody

abx110600-100l Abbexa 100 µl 162.5 EUR

Influenza A Hemagglutinin H3N2 (HA) Antibody

abx318885-100l Abbexa 100 µl 250 EUR

Influenza A Hemagglutinin H3N2 (HA) Antibody

abx318885-50l Abbexa 50 µl 162.5 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (MaxLight 490)

MBS6253985-01mL MyBiosource 0.1(mL 1105 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (MaxLight 490)

MBS6253985-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4830 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (MaxLight 550)

MBS6255025-01mL MyBiosource 0.1(mL 1105 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (MaxLight 550)

MBS6255025-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4830 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (MaxLight 405)

MBS6252945-01mL MyBiosource 0.1(mL 1105 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (MaxLight 405)

MBS6252945-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4830 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (MaxLight 750)

MBS6257104-01mL MyBiosource 0.1mL 1105 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (MaxLight 750)

MBS6257104-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4830 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (MaxLight 650)

MBS6256065-01mL MyBiosource 0.1(mL 1105 EUR

Influenza A Hemagglutinin (H3N2) (MaxLight 650)

MBS6256065-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4830 EUR

Influenza A (Swine H1N1) Hemagglutinin (A/California/14/2009) (FITC)

MBS6481635-01mL MyBiosource 0.1mL 1135 EUR

Influenza A (Swine H1N1) Hemagglutinin (A/California/14/2009) (FITC)

MBS6481635-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4955 EUR

Influenza A, H1N1 New Caledonia 20/99, Hemagglutinin, Recombinant

MBS636376-0002mg MyBiosource 0.002mg 375 EUR

Influenza A, H1N1 New Caledonia 20/99, Hemagglutinin, Recombinant

MBS636376-001mg MyBiosource 0.01mg 525 EUR

Influenza A, H1N1 New Caledonia 20/99, Hemagglutinin, Recombinant

MBS636376-5x001mg MyBiosource 5x0.01mg 2210 EUR

Influenza A [A/Puerto Rico/8/1934 (H1N1)] Hemagglutinin (HA), His-tag

FLUH1N1-HA-100 The Native Antigen Company 0.1 258.8 EUR

Influenza A [A/Puerto Rico/8/1934 (H1N1)] Hemagglutinin (HA), His-tag

FLUH1N1-HA-1000 The Native Antigen Company 1 1503.87 EUR

Influenza A [A/Puerto Rico/8/1934 (H1N1)] Hemagglutinin (HA), His-tag

FLUH1N1-HA-500 The Native Antigen Company 0.5 970.82 EUR

Influenza A (Swine H1N1) Hemagglutinin (A/California/14/2009) (Biotin)

MBS6481634-01mL MyBiosource 0.1mL 1135 EUR

Influenza A (Swine H1N1) Hemagglutinin (A/California/14/2009) (Biotin)

MBS6481634-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4955 EUR

Recombinant Influenza A virus (strain A/Hickox/1940 H1N1) Hemagglutinin

MBS1454739-002mgEColi MyBiosource 0.02mg(E-Coli) 375 EUR

Recombinant Influenza A virus (strain A/Hickox/1940 H1N1) Hemagglutinin

MBS1454739-01mgEColi MyBiosource 0.1mg(E-Coli) 635 EUR

Recombinant Influenza A virus (strain A/Hickox/1940 H1N1) Hemagglutinin

MBS1454739-1mgEColi MyBiosource 1mg(E-Coli) 1925 EUR

Recombinant Influenza A virus (strain A/Hickox/1940 H1N1) Hemagglutinin

MBS1454739-5x1mgEColi MyBiosource 5x1mg(E-Coli) 8405 EUR

Recombinant Hemagglutinin Influenza A Virus H1N1 California/06/2009

RP-645 Alpha Diagnostics 2 ug 196.8 EUR

Influenza A (Swine H1N1) Hemagglutinin (A/California/14/2009) Peptide

11-555 ProSci 0.05 mg 632.4 EUR

Influenza A [A/swine/Shandong/1207/2016 (H1N1)] Hemagglutinin (HA), His-Tag

REC31892-100 The Native Antigen Company 0.1 298.53 EUR

Influenza A [A/swine/Shandong/1207/2016 (H1N1)] Hemagglutinin (HA), His-Tag

REC31892-500 The Native Antigen Company 0.5 1047.4 EUR

Influenza A H1N1 (Swine Flu 2009) Hemagglutinin/HA Antibody, Mouse MAb

MBS8104730-002mL MyBiosource 0.02mL 185 EUR

Influenza A H1N1 (Swine Flu 2009) Hemagglutinin/HA Antibody, Mouse MAb

MBS8104730-01mL MyBiosource 0.1mL 365 EUR

Influenza A H1N1 (Swine Flu 2009) Hemagglutinin/HA Antibody, Mouse MAb

MBS8104730-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1490 EUR

Influenza A H1N1 (Swine Flu 2009) Hemagglutinin/HA Antibody, Mouse MAb

MBS8104732-002mL MyBiosource 0.02mL 185 EUR

Influenza A H1N1 (Swine Flu 2009) Hemagglutinin/HA Antibody, Mouse MAb

MBS8104732-01mL MyBiosource 0.1mL 365 EUR

Influenza A H1N1 (Swine Flu 2009) Hemagglutinin/HA Antibody, Mouse MAb

MBS8104732-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1490 EUR

Influenza A H1N1 (Swine Flu 2009) Hemagglutinin/HA Antibody, Mouse MAb

MBS8104734-002mg MyBiosource 0.02mg 185 EUR

Influenza A H1N1 (Swine Flu 2009) Hemagglutinin/HA Antibody, Mouse MAb

MBS8104734-01mg MyBiosource 0.1mg 365 EUR

Influenza A H1N1 (Swine Flu 2009) Hemagglutinin/HA Antibody, Mouse MAb

MBS8104734-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1490 EUR

Influenza A H1N1 (Swine Flu 2009) Hemagglutinin/HA Antibody, Rabbit MAb

MBS8104735-002mL MyBiosource 0.02mL 185 EUR

Influenza A H1N1 (Swine Flu 2009) Hemagglutinin/HA Antibody, Rabbit MAb

MBS8104735-01mL MyBiosource 0.1mL 385 EUR

Influenza A H1N1 (Swine Flu 2009) Hemagglutinin/HA Antibody, Rabbit MAb

MBS8104735-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1590 EUR

Influenza A H1N1 (Swine Flu 2009) Hemagglutinin/HA Antibody, Rabbit MAb

MBS8104736-002mL MyBiosource 0.02mL 185 EUR

Influenza A H1N1 (Swine Flu 2009) Hemagglutinin/HA Antibody, Rabbit MAb

MBS8104736-01mL MyBiosource 0.1mL 385 EUR

Influenza A H1N1 (Swine Flu 2009) Hemagglutinin/HA Antibody, Rabbit MAb

MBS8104736-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1590 EUR

Influenza A Hemagglutinin H3N2 (HA) Antibody (HRP)

abx318886-100l Abbexa 100 µl 250 EUR

Influenza A Hemagglutinin H3N2 (HA) Antibody (HRP)

abx318886-50l Abbexa 50 µl 162.5 EUR

Influenza A Hemagglutinin H7N9 (HA) Antibody (HRP)

abx109159-100l Abbexa 100 µl 162.5 EUR

Mouse Anti Influenza-A Hemagglutinin H3N2

MBS140104-001mg MyBiosource 0.01mg 240 EUR

Mouse Anti Influenza-A Hemagglutinin H3N2

MBS140104-005mg MyBiosource 0.05mg 310 EUR

Mouse Anti Influenza-A Hemagglutinin H3N2

MBS140104-1mg MyBiosource 1mg 1515 EUR

Mouse Anti Influenza-A Hemagglutinin H3N2

MBS140104-5x1mg MyBiosource 5x1mg 6485 EUR

Podsumowując, wyniki wykazały, że rekombinowane białko z adiuwantem MF59 zapewniało lepsze bezpieczeństwo niż adiuwant ałunowy, dzięki czemu można je uznać za bezpieczną i niezawodną szczepionkę przeciwko wirusowi H1N1 do dalszych badań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *