Wirusy grypy stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia publicznego i przemysłu zwierzęcego. Opracowane szczepionki są szeroko stosowane w celu zmniejszenia ryzyka potencjalnej pandemii; jednak trwający dryf antygenowy sprawia, że ​​wirus grypy ucieka przed odpowiedzią immunologiczną gospodarza i hamuje skuteczność szczepionki. Do tej pory genetyczne podstawy zmienności antygenowej pozostają w dużej mierze nieznane.

W tym badaniu wykorzystaliśmy A/swine/Guangxi/18/2011 (GX/18) i A/swine/Guangdong/104/2013 (GD/104) jako modele do zbadania molekularnej determinanty zmienności antygenowej eurazjatyckiego ptasiego H1N1 (EA H1N1) wirusy świńskiej grypy (SIV) i stwierdzono, że wirus GD/104 wykazywał 32∼64-krotnie niższą antygenową reaktywność krzyżową z przeciwciałami przeciwko wirusowi GX/18. Dlatego wytworzyliśmy przeciwciała poliklonalne przeciwko wirusowi GX/18 lub GD/104 oraz przeciwciało monoklonalne (mAb), nazwane mAb102-95, ukierunkowane na białko hemaglutyniny (HA) wirusa GX/18 i odkryliśmy, że pojedyncze podstawienie aminokwasu w pozycji 158 w białku HA zasadniczo zmienił antygenowość wirusa.

Reaktywność wirusa GX/18 zawierającego mutację G158E z mAb102-95 zmniejszyła się 8-krotnie niż w przypadku szczepu rodzicielskiego.

Przeciwnie, reaktywność wirusa GD/104 niosącego mutację E158G z mAb102-95 wzrosła 32-krotnie w porównaniu z wirusem rodzicielskim. Analiza strukturalna wykazała, że ​​mutacji aminokwasu z G na E towarzyszyła zmiana grupy R z -H na -(CH2 )  2   COOH.

 • Indukowany efekt steryczny i zwiększona hydrofilowość powierzchni białka HA prawdopodobnie łącznie przyczyniły się do dryfu antygenowego SIV EA H1N1.
 • Nasze badanie dostarcza eksperymentalnych dowodów na to, że mutacja G158E w białku HA wpływa na właściwości antygenowe SIV EA H1N1 i poszerza horyzont dryfu antygenowego wirusa grypy. Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • To badanie miało na celu ocenę korelacji odpowiedzi immunologicznej i ochrony przed zakażeniem wirusem grypy (IV) u świń zaszczepionych nowym kandydatem na szczepionkę NG34 HA1 z adiuwantem CAF<sup> </sup>01 lub CDA/αGalCerMPEG (αGCM).
 • Dwie grupy po sześć świń każda zostały zaszczepione domięśniowo dwukrotnie albo NG34 + CAF<sup> </sup>01 lub NG34 + CDA/αGCM. Jako kontrole do badania włączono grupy zwierząt (<i>n</i> = 6 lub 4) nieszczepione lub zaszczepione ludzką trójwalentną szczepionką przeciw grypie sezonowej lub NG34 + adiuwant Freunda.
 • Wszystkie grupy zwierząt poddano prowokacji pandemicznym (pdm09) szczepem H1N1 z 2009 r. (całkowita ilość 7 × 10<sup>6</sup>TCID<sub>50</sub>/ml) drogą donosową i dotchawiczą 21 dni po drugie szczepienie. Zmniejszone skonsolidowane zmiany w płucach obserwowano zarówno w trzecim, jak i siódmym dniu po prowokacji u zwierząt zaszczepionych NG34 + CAF<sup> </sup>01, podczas gdy większą zmienność ze stosunkowo cięższymi zmianami u świń z grupy NG34 + CDA/αGCM trzeciego dnia po zakażeniu.
 • Wśród grup zwierzęta szczepione NG34 + CDA/αGCM wykazywały wyższe miano wirusa w płucach siedem dni po zakażeniu, podczas gdy zwierzęta szczepione NG34 + CAF<sup> </sup>01 całkowicie zniosły wirusa z dolnych dróg oddechowych.
 • Podobnie, wyższe wydzielanie IFNγ i silniejsze odpowiedzi IgG przeciwko peptydowi NG34 w surowicy zaobserwowano u zwierząt z grupy NG34 + CAF<sup></sup>01 w porównaniu do NG34 + CDA/αGCM. Świnie szczepione NG34 kombinacją CAF<sup></sup>01 lub CDA/αGCM z adiuwantem powodowały różne odpowiedzi immunologiczne, a także wyniki w patologii i wydalaniu wirusa.

W 2009 roku nowy szczep wirusa grypy A H1N1 wywołał pandemię, a jego potomne szczepy wywołują sezonowe epidemie na całym świecie.

Biorąc pod uwagę wysokie tempo mutacji wirusów grypy, stale pojawiają się warianty szczepów o różnych aminokwasach na hemaglutyninie (HA).Aby przygotować szczepy szczepionkowe na kolejne sezony grypowe, pilnym zadaniem jest przewidzenie, które warianty zostaną wyselekcjonowane w populacji wirusa. Analiza 24 681 par sekwencji aminokwasów HA wirusów H1N1pdm2009 i ich wieku pacjentów wykazała, że ​​empiryczne prawdopodobieństwo fiksacji nowych aminokwasów na HA różniło się istotnie w zależności od ich częstości w populacji, rozkładu wieku pacjentów i flag epitopów. Selektywną przewagę wariantu szczepu posiadającego nowy aminokwas modelowano za pomocą liniowych kombinacji rozkładów wieku pacjentów i flag epitopów, a następnie modelowano prawdopodobieństwo fiksacji nowego aminokwasu za pomocą wzoru Kimury dla korzystnej selekcji.

Parametry modeli oszacowano na podstawie danych sekwencyjnych, a modele przetestowano za pomocą czterokrotnych walidacji krzyżowych. Sama częstotliwość nowych aminokwasów może osiągnąć wysoką czułość, specyficzność i precyzję w przewidywaniu fiksacji nowego aminokwasu, którego częstotliwość jest większa niż 0,11. Sugerowany szacowany parametrże wirusy z nowym aminokwasem o częstości występowania w populacji większej niż 0,11 mają znacznie większą przewagę selekcyjną w porównaniu z wirusami ze starym aminokwasem w tej samej pozycji. Model uwzględniający wartość Z sum rang pacjentów według wieku nowych aminokwasów przewidywał podstawienia aminokwasów w HA z czułością 0,78, swoistością 0,86 i precyzją 0,83, wykazując znaczną poprawę w porównaniu z modelem stałej przewagi selektywnej, który używał tylko częstotliwości aminokwasu.

Wyniki te sugerują, że wirusy H1N1 mają tendencję do selekcji w dorosłej populacji, a częstość wirusów posiadających nowe aminokwasy i wiek ich pacjentów są przydatne do przewidywania podstawień aminokwasów w HA.

Wirus grypy H1N1 jest znany na całym świecie jako poważne zagrożenie pandemiczne.

Szczepienia to jedna z najskuteczniejszych metod ochrony przed tym wirusem i sposób na zmniejszenie ryzyka pandemii sezonowej. Komercyjna szczepionka nie reaguje odpowiednio na szczepy pandemiczne. W badaniu tym zbadano potencjalną funkcję sformułowanej hemaglutyniny H1N1 z adiuwantem MF59 przeciwko A/PR/8/34 (H1N1). W tym celu zaprojektowano rekombinowany gen hemaglutyniny (rHA) wirusa grypy A i poddano ekspresji w komórce SF9 przez system ekspresji bakulowirusa. Cztery grupy myszy immunizowano tylko rHA w połączeniu z MF59, adiuwantem ałunu i tylko rozszczepionym wirusem.

Immunizowane myszy następnie wykorzystano do humoralnego testu odpornościowego, a wyniki porównano z myszami nieleczonymi (grupa negatywna). Poza tym, zarówno leczone, jak i kontrolne grupy myszy prowokowano wirusem grypy przystosowanym do myszy A/PR/8/34(H1N1) przez kroplę donosową. Oceniono masę ciała, przeżycie, zmienność temperatury i stan medyczny próbek. Myszy immunizowane rekombinowanym białkiem wykazywały odpowiedź humoralną na wirusa grypy A. W przypadku prowokacji wirusem, jednoczesne podawanie rHA z adiuwantem MF59 może prowadzić do 92% przeżycia zaszczepionychmyszy w ciągu 10 dni. Grupa leczona MF59 wykazała niewielką utratę wagi i wysoką temperaturę ciała dwa tygodnie po infekcji. Grupa ta wykazywała również wyższe miano przeciwciał hamujących hemaglutynację (HI) w porównaniu z grupą zaszczepioną podziałem wirusa i adiuwantem ałunu.

Rabbit Anti-Hemagglutinin Influenza A Virus H1N1 H1 (Pan H1N1 reacts with multiple strains of H1N1) IgG, purified

H1N1-02-A Alpha Diagnostics 100 ul 482 EUR

Rabbit Anti-Hemagglutinin Influenza A Virus H1N1 H1 (H1N1) (A/New Caledonia/20/99) IgG

H1N1-01-A Alpha Diagnostics 100 ul 482 EUR

Influenza A Virus Subtype H1N1 Hemagglutinin (H1N1 Hemagglutinin) Antibody

abx411428-02mg Abbexa 0.2 mg 565 EUR

Recombinant Purified Hemagglutinin Influenza A Virus H1N1 H1 (H1N1) (A/New Caledonia/20/99) protein control for Western

H1N1-01-C Alpha Diagnostics 100 ul 286 EUR

Recombinant (HEK) Purified Hemagglutinin Influenza A Virus H1N1 H1 (H1N1) (A/New Caledonia/20/99) protein (>95%, his-tag)

H1N1-01-R-10 Alpha Diagnostics 10 ug 286 EUR

Recombinant Hemagglutinin-Influenza A Virus H1N1 California 04/2009

7-07873 CHI Scientific 2µg Ask for price

Recombinant Hemagglutinin-Influenza A Virus H1N1 California 04/2009

7-07874 CHI Scientific 10µg Ask for price

Recombinant Hemagglutinin-Influenza A Virus H1N1 California 04/2009

7-07875 CHI Scientific 100µg Ask for price

Hemagglutinin-Influenza A Virus H1N1 California 04 / 2009 Protein

20-abx260020 Abbexa
 • 2346.00 EUR
 • 411.00 EUR
 • 230.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 2 µg

Recombinant Hemagglutinin Influenza A Virus H1N1 California/06/2009

RP-645 Alpha Diagnostics 2 ug 164 EUR

Recombinant Hemagglutinin-Influenza A Virus H1N1 New Caledonia 20/99

7-07867 CHI Scientific 2µg Ask for price

Recombinant Hemagglutinin-Influenza A Virus H1N1 New Caledonia 20/99

7-07868 CHI Scientific 10µg Ask for price

Recombinant Hemagglutinin-Influenza A Virus H1N1 New Caledonia 20/99

7-07869 CHI Scientific 100µg Ask for price

Recombinant Hemagglutinin-Influenza A Virus H1N1 Solomon Island 03/2006

7-07870 CHI Scientific 2µg Ask for price

Recombinant Hemagglutinin-Influenza A Virus H1N1 Solomon Island 03/2006

7-07871 CHI Scientific 10µg Ask for price

Recombinant Hemagglutinin-Influenza A Virus H1N1 Solomon Island 03/2006

7-07872 CHI Scientific 100µg Ask for price

Hemagglutinin-Influenza A Virus H1N1 New Caledonia 20 / 99 Protein

20-abx260014 Abbexa
 • 2346.00 EUR
 • 411.00 EUR
 • 230.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 2 µg

Hemagglutinin-Influenza A Virus H1N1 New York 3571 / 2009 Protein

20-abx260022 Abbexa
 • 2346.00 EUR
 • 411.00 EUR
 • 230.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 2 µg

Hemagglutinin-Influenza A Virus H1N1 Solomon Island 03 / 2006 Protein

20-abx260025 Abbexa
 • 2346.00 EUR
 • 411.00 EUR
 • 230.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 2 µg

Influenza A (Swine H1N1) Hemagglutinin (A/California/14/2009) Peptide

11-555 ProSci 0.05 mg 527 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007)(H1N1) Peptide

11-563 ProSci 0.05 mg 527 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007)(H1N1) Peptide

11-564 ProSci 0.05 mg 527 EUR

Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody

24917-100ul SAB 100ul 390 EUR

Swine H1N1 Hemagglutinin Antibody

24918-100ul SAB 100ul 390 EUR

Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody

24919-100ul SAB 100ul 390 EUR

Swine H1N1 Hemagglutinin Antibody

24920-100ul SAB 100ul 390 EUR

Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody

24921-100ul SAB 100ul 390 EUR

Swine H1N1 Hemagglutinin Antibody

24922-100ul SAB 100ul 390 EUR

Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody

5231-002mg ProSci 0.02 mg 171.82 EUR

Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody

5231-01mg ProSci 0.1 mg 436.42 EUR

Swine H1N1 Hemagglutinin Antibody

5233-002mg ProSci 0.02 mg 171.82 EUR

Swine H1N1 Hemagglutinin Antibody

5233-01mg ProSci 0.1 mg 436.42 EUR

Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody

5235-002mg ProSci 0.02 mg 171.82 EUR

Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody

5235-01mg ProSci 0.1 mg 436.42 EUR

Swine H1N1 Hemagglutinin Antibody

5237-002mg ProSci 0.02 mg 171.82 EUR

Swine H1N1 Hemagglutinin Antibody

5237-01mg ProSci 0.1 mg 436.42 EUR

Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody

5239-002mg ProSci 0.02 mg 171.82 EUR

Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody

5239-01mg ProSci 0.1 mg 436.42 EUR

Swine H1N1 Hemagglutinin Antibody

5241-002mg ProSci 0.02 mg 171.82 EUR

Swine H1N1 Hemagglutinin Antibody

5241-01mg ProSci 0.1 mg 436.42 EUR

Seasonal H1N1 Hemagglutinin Peptide

5231P ProSci 0.05 mg 164.75 EUR

Swine H1N1 Hemagglutinin Peptide

5233P ProSci 0.05 mg 164.75 EUR

Seasonal H1N1 Hemagglutinin Peptide

5235P ProSci 0.05 mg 164.75 EUR

Swine H1N1 Hemagglutinin Peptide

5237P ProSci 0.05 mg 164.75 EUR

Seasonal H1N1 Hemagglutinin Peptide

5239P ProSci 0.05 mg 164.75 EUR

Swine H1N1 Hemagglutinin Peptide

5241P ProSci 0.05 mg 164.75 EUR

Influenza A H1N1 Antigen

abx670268-1ml Abbexa 1 ml 523 EUR

Influenza A (H1N1) Protein

abx061588-1ml Abbexa 1 ml 662 EUR

Influenza-A H1N1 Antibody

20-abx137508 Abbexa
 • 230.00 EUR
 • 1790.00 EUR
 • 328.00 EUR
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug

Influenza-A H1N1 Antibody

20-abx137503 Abbexa
 • 940.00 EUR
 • 328.00 EUR
 • 230.00 EUR
 • 100 ug
 • 15 ug
 • 5 ug

Influenza A H1N1 Antibody

abx023045-100ug Abbexa 100 ug 843 EUR

Influenza A H1N1 Antibody

abx023046-100ug Abbexa 100 ug 801 EUR

Influenza A H1N1 antibody

10R-7791 Fitzgerald 50 ug 565 EUR

Influenza A antibody (H1N1)

20-IG23 Fitzgerald 1 mg 116 EUR

Influenza A antibody (H1N1)

20C-CR1233GP Fitzgerald 1 ml 426 EUR

Influenza A (H1N1) Antigen

11-553 ProSci 1 mL 537.5 EUR

Influenza A Virus Subtype H1N1 (H1N1) Antibody

abx411425-1ml Abbexa 1 ml 509 EUR

Influenza A Virus Subtype H1N1 (H1N1) Antibody

abx415737-01ml Abbexa 0.1 ml 801 EUR

Recombinant (HEK) Influenza A H1N1 HA protein (A/California/07/2009 (H1N1), ?TM 18-529 aa, 70-75 kda, >95%, his-tag)

H1N1-03-R-10 Alpha Diagnostics 10 ug 286 EUR

Recombinant (HEK) Influenza A H1N1 HA protein (A/California/07/2009 (H1N1), ?TM 18-529 aa, 70-75 kda, >95%, his-tag)

H1N1-03-R-100 Alpha Diagnostics 100 ug 773 EUR

Seasonal H1N1 Hemagglutinin Monoclonal Antibody

26042-100ul SAB 100ul 390 EUR

Swine H1N1 Hemagglutinin Monoclonal Antibody

26043-100ul SAB 100ul 390 EUR

Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody [7H12F6]

PM-5533-002mg ProSci 0.02 mg 171.82 EUR

Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody [7H12F6]

PM-5533-01mg ProSci 0.1 mg 436.42 EUR

Swine H1N1 Hemagglutinin Antibody [3E9H5]

PM-5535-002mg ProSci 0.02 mg 171.82 EUR

Swine H1N1 Hemagglutinin Antibody [3E9H5]

PM-5535-01mg ProSci 0.1 mg 436.42 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin Antibody

24276-100ul SAB 100ul 390 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin Antibody

24277-100ul SAB 100ul 390 EUR

Influenza Virus Hemagglutinin Antibody

abx415742-01mg Abbexa 0.1 mg 787 EUR

Influenza Hemagglutinin (HA) Peptide

A6004-25 ApexBio 25 mg 528 EUR

Influenza Hemagglutinin (HA) Peptide

A6004-5 ApexBio 5 mg 168 EUR

Influenza Hemagglutinin (HA) Peptide

A6004-5.1 ApexBio 10 mM (in 1mL DMSO) 467 EUR

Influenza A Hemagglutinin protein

80-1405 Fitzgerald 100 ug 2509 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin Antibody

3425-002mg ProSci 0.02 mg 171.82 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin Antibody

3425-01mg ProSci 0.1 mg 436.42 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin Antibody

3427-002mg ProSci 0.02 mg 171.82 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin Antibody

3427-01mg ProSci 0.1 mg 436.42 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin Peptide

3425P ProSci 0.05 mg 164.75 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin Peptide

3427P ProSci 0.05 mg 164.75 EUR

Influenza A Hemagglutinin antibody

70R-12190 Fitzgerald 100 ug 403 EUR

Influenza A Virus Subtype H1N1 (H1N1) Antibody (HRP)

abx411426-1ml Abbexa 1 ml 634 EUR

Influenza А H1N1 PCR kit

PCR-H442-48R Bioingentech 50T 823 EUR

Influenza А H1N1 PCR kit

PCR-H442-96R Bioingentech 100T 1113 EUR

Influenza A Virus (subtype H1N1)

RA19071 Neuromics 100 ul 474 EUR

Influenza A H1N1 Virions Antibody

abx023051-1ml Abbexa 1 ml 599 EUR

Influenza A antibody (H1N1) (HRP)

60-I30 Fitzgerald 1 ml 464 EUR

Influenza A antibody (H1N1) (FITC)

60-I32 Fitzgerald 1 ml 367 EUR

Influenza A antibody (H1N1) (FITC)

60C-CR1233GF Fitzgerald 1 ml 541 EUR

Influenza A H1N1 HA1 antibody

10R-7995 Fitzgerald 100 ug 322 EUR

Influenza A H1N1 protein (Taiwan)

30R-AI038 Fitzgerald 1 mg 1456 EUR

Influenza A H1N1 protein (Beijing)

30R-AI039 Fitzgerald 1 mg 1456 EUR

Influenza A virus Hemagglutinin (HA)

1-CSB-RP189374BA Cusabio
 • 611.00 EUR
 • 309.00 EUR
 • 1827.00 EUR
 • 939.00 EUR
 • 1218.00 EUR
 • 397.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Influenza A virus Hemagglutinin (HA)

1-CSB-YP356048IBA Cusabio
 • 679.00 EUR
 • 335.00 EUR
 • 2172.00 EUR
 • 1051.00 EUR
 • 1442.00 EUR
 • 435.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Influenza A virus Hemagglutinin (HA)

1-CSB-YP356317IDG Cusabio
 • 679.00 EUR
 • 335.00 EUR
 • 2172.00 EUR
 • 1051.00 EUR
 • 1442.00 EUR
 • 435.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Influenza A virus Hemagglutinin (HA)

1-CSB-EP356317IDG Cusabio
 • 611.00 EUR
 • 309.00 EUR
 • 1827.00 EUR
 • 939.00 EUR
 • 1218.00 EUR
 • 397.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Influenza A virus Hemagglutinin (HA)

1-CSB-EP607773IER Cusabio
 • 611.00 EUR
 • 309.00 EUR
 • 1827.00 EUR
 • 939.00 EUR
 • 1218.00 EUR
 • 397.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Influenza A virus Hemagglutinin (HA)

1-CSB-EP714917IEX Cusabio
 • 611.00 EUR
 • 309.00 EUR
 • 1827.00 EUR
 • 939.00 EUR
 • 1218.00 EUR
 • 397.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Influenza A virus Hemagglutinin (HA)

1-CSB-EP721113IFG Cusabio
 • 611.00 EUR
 • 309.00 EUR
 • 1827.00 EUR
 • 939.00 EUR
 • 1218.00 EUR
 • 397.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Recombinant Influenza Hemagglutinin H5 Vietnam

1501-001 IBT Bioservices 50ug 481 EUR

Recombinant Influenza Hemagglutinin H7 Anhui

1502-001 IBT Bioservices 50ug 481 EUR

Podsumowując, wyniki wykazały, że rekombinowane białko z adiuwantem MF59 zapewniało lepsze bezpieczeństwo niż adiuwant ałunowy, dzięki czemu można je uznać za bezpieczną i niezawodną szczepionkę przeciwko wirusowi H1N1 do dalszych badań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.