Wirusy grypy stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia publicznego i przemysłu zwierzęcego. Opracowane szczepionki są szeroko stosowane w celu zmniejszenia ryzyka potencjalnej pandemii; jednak trwający dryf antygenowy sprawia, że ​​wirus grypy ucieka przed odpowiedzią immunologiczną gospodarza i hamuje skuteczność szczepionki. Do tej pory genetyczne podstawy zmienności antygenowej pozostają w dużej mierze nieznane.

W tym badaniu wykorzystaliśmy A/swine/Guangxi/18/2011 (GX/18) i A/swine/Guangdong/104/2013 (GD/104) jako modele do zbadania molekularnej determinanty zmienności antygenowej eurazjatyckiego ptasiego H1N1 (EA H1N1) wirusy świńskiej grypy (SIV) i stwierdzono, że wirus GD/104 wykazywał 32∼64-krotnie niższą antygenową reaktywność krzyżową z przeciwciałami przeciwko wirusowi GX/18. Dlatego wytworzyliśmy przeciwciała poliklonalne przeciwko wirusowi GX/18 lub GD/104 oraz przeciwciało monoklonalne (mAb), nazwane mAb102-95, ukierunkowane na białko hemaglutyniny (HA) wirusa GX/18 i odkryliśmy, że pojedyncze podstawienie aminokwasu w pozycji 158 w białku HA zasadniczo zmienił antygenowość wirusa.

Reaktywność wirusa GX/18 zawierającego mutację G158E z mAb102-95 zmniejszyła się 8-krotnie niż w przypadku szczepu rodzicielskiego.

Przeciwnie, reaktywność wirusa GD/104 niosącego mutację E158G z mAb102-95 wzrosła 32-krotnie w porównaniu z wirusem rodzicielskim. Analiza strukturalna wykazała, że ​​mutacji aminokwasu z G na E towarzyszyła zmiana grupy R z -H na -(CH2 )  2   COOH.

 • Indukowany efekt steryczny i zwiększona hydrofilowość powierzchni białka HA prawdopodobnie łącznie przyczyniły się do dryfu antygenowego SIV EA H1N1.
 • Nasze badanie dostarcza eksperymentalnych dowodów na to, że mutacja G158E w białku HA wpływa na właściwości antygenowe SIV EA H1N1 i poszerza horyzont dryfu antygenowego wirusa grypy. Ten artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • To badanie miało na celu ocenę korelacji odpowiedzi immunologicznej i ochrony przed zakażeniem wirusem grypy (IV) u świń zaszczepionych nowym kandydatem na szczepionkę NG34 HA1 z adiuwantem CAF<sup> </sup>01 lub CDA/αGalCerMPEG (αGCM).
 • Dwie grupy po sześć świń każda zostały zaszczepione domięśniowo dwukrotnie albo NG34 + CAF<sup> </sup>01 lub NG34 + CDA/αGCM. Jako kontrole do badania włączono grupy zwierząt (<i>n</i> = 6 lub 4) nieszczepione lub zaszczepione ludzką trójwalentną szczepionką przeciw grypie sezonowej lub NG34 + adiuwant Freunda.
 • Wszystkie grupy zwierząt poddano prowokacji pandemicznym (pdm09) szczepem H1N1 z 2009 r. (całkowita ilość 7 × 10<sup>6</sup>TCID<sub>50</sub>/ml) drogą donosową i dotchawiczą 21 dni po drugie szczepienie. Zmniejszone skonsolidowane zmiany w płucach obserwowano zarówno w trzecim, jak i siódmym dniu po prowokacji u zwierząt zaszczepionych NG34 + CAF<sup> </sup>01, podczas gdy większą zmienność ze stosunkowo cięższymi zmianami u świń z grupy NG34 + CDA/αGCM trzeciego dnia po zakażeniu.
 • Wśród grup zwierzęta szczepione NG34 + CDA/αGCM wykazywały wyższe miano wirusa w płucach siedem dni po zakażeniu, podczas gdy zwierzęta szczepione NG34 + CAF<sup> </sup>01 całkowicie zniosły wirusa z dolnych dróg oddechowych.
 • Podobnie, wyższe wydzielanie IFNγ i silniejsze odpowiedzi IgG przeciwko peptydowi NG34 w surowicy zaobserwowano u zwierząt z grupy NG34 + CAF<sup></sup>01 w porównaniu do NG34 + CDA/αGCM. Świnie szczepione NG34 kombinacją CAF<sup></sup>01 lub CDA/αGCM z adiuwantem powodowały różne odpowiedzi immunologiczne, a także wyniki w patologii i wydalaniu wirusa.

W 2009 roku nowy szczep wirusa grypy A H1N1 wywołał pandemię, a jego potomne szczepy wywołują sezonowe epidemie na całym świecie.

Biorąc pod uwagę wysokie tempo mutacji wirusów grypy, stale pojawiają się warianty szczepów o różnych aminokwasach na hemaglutyninie (HA).Aby przygotować szczepy szczepionkowe na kolejne sezony grypowe, pilnym zadaniem jest przewidzenie, które warianty zostaną wyselekcjonowane w populacji wirusa. Analiza 24 681 par sekwencji aminokwasów HA wirusów H1N1pdm2009 i ich wieku pacjentów wykazała, że ​​empiryczne prawdopodobieństwo fiksacji nowych aminokwasów na HA różniło się istotnie w zależności od ich częstości w populacji, rozkładu wieku pacjentów i flag epitopów. Selektywną przewagę wariantu szczepu posiadającego nowy aminokwas modelowano za pomocą liniowych kombinacji rozkładów wieku pacjentów i flag epitopów, a następnie modelowano prawdopodobieństwo fiksacji nowego aminokwasu za pomocą wzoru Kimury dla korzystnej selekcji.

Parametry modeli oszacowano na podstawie danych sekwencyjnych, a modele przetestowano za pomocą czterokrotnych walidacji krzyżowych. Sama częstotliwość nowych aminokwasów może osiągnąć wysoką czułość, specyficzność i precyzję w przewidywaniu fiksacji nowego aminokwasu, którego częstotliwość jest większa niż 0,11. Sugerowany szacowany parametrże wirusy z nowym aminokwasem o częstości występowania w populacji większej niż 0,11 mają znacznie większą przewagę selekcyjną w porównaniu z wirusami ze starym aminokwasem w tej samej pozycji. Model uwzględniający wartość Z sum rang pacjentów według wieku nowych aminokwasów przewidywał podstawienia aminokwasów w HA z czułością 0,78, swoistością 0,86 i precyzją 0,83, wykazując znaczną poprawę w porównaniu z modelem stałej przewagi selektywnej, który używał tylko częstotliwości aminokwasu.

Wyniki te sugerują, że wirusy H1N1 mają tendencję do selekcji w dorosłej populacji, a częstość wirusów posiadających nowe aminokwasy i wiek ich pacjentów są przydatne do przewidywania podstawień aminokwasów w HA.

Wirus grypy H1N1 jest znany na całym świecie jako poważne zagrożenie pandemiczne.

Szczepienia to jedna z najskuteczniejszych metod ochrony przed tym wirusem i sposób na zmniejszenie ryzyka pandemii sezonowej. Komercyjna szczepionka nie reaguje odpowiednio na szczepy pandemiczne. W badaniu tym zbadano potencjalną funkcję sformułowanej hemaglutyniny H1N1 z adiuwantem MF59 przeciwko A/PR/8/34 (H1N1). W tym celu zaprojektowano rekombinowany gen hemaglutyniny (rHA) wirusa grypy A i poddano ekspresji w komórce SF9 przez system ekspresji bakulowirusa. Cztery grupy myszy immunizowano tylko rHA w połączeniu z MF59, adiuwantem ałunu i tylko rozszczepionym wirusem.

Immunizowane myszy następnie wykorzystano do humoralnego testu odpornościowego, a wyniki porównano z myszami nieleczonymi (grupa negatywna). Poza tym, zarówno leczone, jak i kontrolne grupy myszy prowokowano wirusem grypy przystosowanym do myszy A/PR/8/34(H1N1) przez kroplę donosową. Oceniono masę ciała, przeżycie, zmienność temperatury i stan medyczny próbek. Myszy immunizowane rekombinowanym białkiem wykazywały odpowiedź humoralną na wirusa grypy A. W przypadku prowokacji wirusem, jednoczesne podawanie rHA z adiuwantem MF59 może prowadzić do 92% przeżycia zaszczepionychmyszy w ciągu 10 dni. Grupa leczona MF59 wykazała niewielką utratę wagi i wysoką temperaturę ciała dwa tygodnie po infekcji. Grupa ta wykazywała również wyższe miano przeciwciał hamujących hemaglutynację (HI) w porównaniu z grupą zaszczepioną podziałem wirusa i adiuwantem ałunu.

Influenza A Virus Subtype H1N1 Hemagglutinin (H1N1 Hemagglutinin) Antibody

abx411428-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007)(H1N1) Peptide

11-563 ProSci 0.05 mg 632.4 EUR

Influenza A Hemagglutinin H1 (A/Brisbane/59/2007)(H1N1) Peptide

11-564 ProSci 0.05 mg 632.4 EUR

Influenza A H5N1 Hemagglutinin Peptide

abx060606-005mg Abbexa 0.05 mg 828 EUR

Influenza A H5N1 Hemagglutinin Protein

abx060607-005mg Abbexa 0.05 mg 811.2 EUR

Influenza A H5N1 Hemagglutinin Protein

abx060609-005mg Abbexa 0.05 mg 811.2 EUR

Influenza A (Swine H1N1) Hemagglutinin (A/California/14/2009) Peptide

11-555 ProSci 0.05 mg 632.4 EUR

Recombinant Hemagglutinin Influenza A Virus H1N1 California/06/2009

RP-645 Alpha Diagnostics 2 ug 196.8 EUR

Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin Peptide

7821P ProSci 0.05 mg 197.7 EUR

Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin Peptide

7823P ProSci 0.05 mg 197.7 EUR

Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin Peptide

7825P ProSci 0.05 mg 197.7 EUR

Avian Influenza H5N1 Hemagglutinin (NT) Antibody

3909-002mg ProSci 0.02 mg 206.18 EUR

Avian Influenza H5N1 Hemagglutinin (NT) Antibody

3909-01mg ProSci 0.1 mg 523.7 EUR

Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin Antibody

7821-002mg ProSci 0.02 mg 206.18 EUR

Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin Antibody

7821-01mg ProSci 0.1 mg 523.7 EUR

Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin Antibody

7823-002mg ProSci 0.02 mg 206.18 EUR

Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin Antibody

7823-01mg ProSci 0.1 mg 523.7 EUR

Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin Antibody

7825-002mg ProSci 0.02 mg 206.18 EUR

Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin Antibody

7825-01mg ProSci 0.1 mg 523.7 EUR

Avian Influenza H5N1 Hemagglutinin (IN1) Antibody

3911-002mg ProSci 0.02 mg 206.18 EUR

Avian Influenza H5N1 Hemagglutinin (IN1) Antibody

3911-01mg ProSci 0.1 mg 523.7 EUR

Avian Influenza H5N1 Hemagglutinin (IN2) Antibody

3913-002mg ProSci 0.02 mg 206.18 EUR

Avian Influenza H5N1 Hemagglutinin (IN2) Antibody

3913-01mg ProSci 0.1 mg 523.7 EUR

Avian Influenza H5N1 Hemagglutinin (IN3) Antibody

3925-002mg ProSci 0.02 mg 206.18 EUR

Avian Influenza H5N1 Hemagglutinin (IN3) Antibody

3925-01mg ProSci 0.1 mg 523.7 EUR

Influenza A H3N2 HA1 Hemagglutinin, HA1 ELISA Kit

DEIA252 Creative Diagnostics 5 plates 1633.2 EUR

Influenza A [Sydney/5/2021 (H1N1)] Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag (MALS verified)

HA1-V52H4 ACROBIOSYSTEMS 1mg 374.5 EUR

Influenza A [A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)] Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag (MALS verified)

HA1-V52H3 ACROBIOSYSTEMS 100ug 1626.4 EUR

Influenza A Hemagglutinin protein

80-1405 Fitzgerald 100 ug 3010.8 EUR

Influenza Hemagglutinin (HA) Peptide

A6004-25 ApexBio 25 mg 633.6 EUR

Influenza Hemagglutinin (HA) Peptide

A6004-5 ApexBio 5 mg 201.6 EUR

Influenza Hemagglutinin (HA) Peptide

A6004-5.1 ApexBio 10 mM (in 1mL DMSO) 560.4 EUR

Hemagglutinin (48-68) /Influenza virus

5-01291 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

Influenza A Hemagglutinin antibody

70R-12190 Fitzgerald 100 ug 483.6 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin Peptide

3425P ProSci 0.05 mg 197.7 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin Peptide

3427P ProSci 0.05 mg 197.7 EUR

Polyclonal Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin Antibody

APR10994G Leading Biology 0.1 mg 790.8 EUR

Polyclonal Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin Antibody

APR10995G Leading Biology 0.1 mg 790.8 EUR

Polyclonal Avian Influenza A H7N9 Hemagglutinin Antibody

APR10996G Leading Biology 0.1 mg 790.8 EUR

Influenza A (Vietnam/1194/2004(H5N1)) Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag

HA1-V52H9 ACROBIOSYSTEMS 100ug 2899.7 EUR

hemagglutinin (332-340) [Influenza A virus]

A1141-1 ApexBio 1 mg 129.6 EUR

hemagglutinin (332-340) [Influenza A virus]

A1141-10 ApexBio 10 mg 408 EUR

hemagglutinin (332-340) [Influenza A virus]

A1141-25 ApexBio 25 mg 547.2 EUR

hemagglutinin (332-340) [Influenza A virus]

A1141-5 ApexBio 5 mg 268.8 EUR

Influenza A H5N1 (Avian) Hemagglutinin, N-Terminal Peptide

11-559 ProSci 0.05 mg 645 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin Antibody

24276-100ul SAB 100ul 468 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin Antibody

24277-100ul SAB 100ul 468 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin Antibody

3425-002mg ProSci 0.02 mg 206.18 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin Antibody

3425-01mg ProSci 0.1 mg 523.7 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin Antibody

3427-002mg ProSci 0.02 mg 206.18 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin Antibody

3427-01mg ProSci 0.1 mg 523.7 EUR

Influenza A H5N1 (Avian) Hemagglutinin (Middle Region) Peptide

11-557 ProSci 0.05 mg 632.4 EUR

Influenza A H5N1 (Avian) Hemagglutinin (Middle Region) Peptide

11-558 ProSci 0.05 mg 645 EUR

Influenza A [A/Shanghai/2/2013(H7N9)] Hemagglutinin (HA) Protein, Fc Tag

HA9-V5253 ACROBIOSYSTEMS 1mg 278.2 EUR

Influenza A virus Hemagglutinin (HA)

1-CSB-EP356317IDG Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Influenza A virus Hemagglutinin (HA)

1-CSB-EP607773IER Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Influenza A virus Hemagglutinin (HA)

1-CSB-EP714917IEX Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Influenza A virus Hemagglutinin (HA)

1-CSB-EP721113IFG Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Influenza A virus Hemagglutinin (HA)

1-CSB-RP189374BA Cusabio
 • 733.20 EUR
 • 370.80 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 1126.80 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 476.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Influenza A virus Hemagglutinin (HA)

1-CSB-YP356048IBA Cusabio
 • 814.80 EUR
 • 402.00 EUR
 • 2606.40 EUR
 • 1261.20 EUR
 • 1730.40 EUR
 • 522.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Influenza A virus Hemagglutinin (HA)

1-CSB-YP356317IDG Cusabio
 • 814.80 EUR
 • 402.00 EUR
 • 2606.40 EUR
 • 1261.20 EUR
 • 1730.40 EUR
 • 522.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Influenza A Hemagglutinin H5 Mouse mAb

E2210008-2C10 EnoGene 100ul 225 EUR

Influenza A Hemagglutinin H5 Mouse mAb

E2210008-3B2 EnoGene 100ul 225 EUR

Influenza A Hemagglutinin H5 Mouse mAb

E2210008-4B10 EnoGene 100ul 225 EUR

Influenza A Hemagglutinin H7 Mouse mAb

E2210017-2H11 EnoGene 100ul 225 EUR

Influenza A Hemagglutinin H7 Mouse mAb

E2210017-5C10 EnoGene 100ul 225 EUR

Influenza A (A/Shanghai/02/2013(H7N9)) Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag

HA9-V52H3 ACROBIOSYSTEMS 1mg 374.5 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin 2 Peptide

3909P ProSci 0.05 mg 197.7 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin 3 Peptide

3911P ProSci 0.05 mg 197.7 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin 4 Peptide

3913P ProSci 0.05 mg 197.7 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin 1 Peptide

3925P ProSci 0.05 mg 197.7 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin 2 Antibody

24449-100ul SAB 100ul 468 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin 3 Antibody

24450-100ul SAB 100ul 468 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin 4 Antibody

24451-100ul SAB 100ul 468 EUR

Avian Influenza Hemagglutinin 1 Antibody

24454-100ul SAB 100ul 468 EUR

Recombinant Hemagglutinin Influenza A Virus H5N1 Vietnam 1203/04

RP-641 Alpha Diagnostics 2 ug 196.8 EUR

Influenza Virus Hemagglutinin Antibody

abx415742-01mg Abbexa 0.1 mg 944.4 EUR

Recombinant Hemagglutinin Influenza A Virus H9N2 Hong Kong 1073/99

RP-644 Alpha Diagnostics 2 ug 196.8 EUR

Influenza A Hemagglutinin Blocking Peptide

33R-10998 Fitzgerald 50 ug 229.2 EUR

Recombinant Hemagglutinin Influenza A Virus H3N2 Wisconsin 67/05

RP-647 Alpha Diagnostics 2 ug 196.8 EUR

Recombinant Influenza Hemagglutinin H7 Anhui

1502-001 IBT Bioservices 50ug 577.2 EUR

Recombinant Hemagglutinin Influenza A Virus H7N7 Netherlands 219/03

RP-640 Alpha Diagnostics 2 ug 196.8 EUR

Recombinant (HEK) Hemagglutinin Influenza A Virus H3N2 Wyoming 3/03

RP-643 Alpha Diagnostics 2 ug 196.8 EUR

Recombinant (HEK) Purified Hemagglutinin Influenza A Virus H1N1 H1 (H1N1) (A/New Caledonia/20/99) protein (>95%, his-tag)

H1N1-01-R-10 Alpha Diagnostics 10 ug 343.2 EUR

Influenza B Virus Hemagglutinin Antibody

abx411429-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Influenza A (Guangdong/18SF020(H5N6)) Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag

HA6-V52H3 ACROBIOSYSTEMS 1mg 374.5 EUR

Recombinant Influenza Hemagglutinin H5 Vietnam

1501-001 IBT Bioservices 50ug 577.2 EUR

Influenza A Hemagglutinin Recombinant Protein

96-374 ProSci 0.1 mg 619.8 EUR

Influenza A Hemagglutinin Recombinant Protein

96-377 ProSci 0.1 mg 619.8 EUR

Influenza PR8 Hemagglutinin Peptide (110-119)

H-6312.0005 Bachem 5.0mg 327.6 EUR

Influenza PR8 Hemagglutinin Peptide (110-119)

H-6312.0025 Bachem 25.0mg 1197.6 EUR

Recombinant Influenza hemagglutinin H9 Hong Kong

1503-001 IBT Bioservices 50ug 577.2 EUR

Influenza A [A/Darwin/6/2021 (H3N2)] Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag (MALS verified)

HA2-V52H5 ACROBIOSYSTEMS 1mg 374.5 EUR

Influenza A [A/Darwin/9/2021 (H3N2)] Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag (MALS verified)

HA2-V52H6 ACROBIOSYSTEMS 1mg 374.5 EUR

HA (Influenza A Virus Hemagglutinin) Antibody

3924-100 Biovision each 379.2 EUR

HA (Influenza A Virus Hemagglutinin) Antibody

3924-30T Biovision each 175.2 EUR

Human CellExp? Influenza A [A/Hong Kong/483/97(H5N1)] Hemagglutinin (HA), Recombinant

P1005-100 Biovision each 1195.2 EUR

Human CellExp? Influenza A [A/Hong Kong/483/97(H5N1)] Hemagglutinin (HA), Recombinant

P1005-20 Biovision each 307.2 EUR

Recombinant Purified Hemagglutinin Influenza A Virus H1N1 H1 (H1N1) (A/New Caledonia/20/99) protein control for Western

H1N1-01-C Alpha Diagnostics 100 ul 343.2 EUR

Influenza A [A/Bangkok/1/1979 (H3N2)] Hemagglutinin (HA) Protein, His Tag (MALS verified)

HA2-V52H3 ACROBIOSYSTEMS 100ug 1626.4 EUR

Podsumowując, wyniki wykazały, że rekombinowane białko z adiuwantem MF59 zapewniało lepsze bezpieczeństwo niż adiuwant ałunowy, dzięki czemu można je uznać za bezpieczną i niezawodną szczepionkę przeciwko wirusowi H1N1 do dalszych badań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *