Enzymetyczny test immunosorpcyjny (ELISA), jako uniwersalna metoda oznaczania mikrocystyn, ma duże znaczenie dla szybkiego wykrywania zanieczyszczenia mikrocystynami. Celem tego badania było zaproponowanie uproszczonej metody walidacji zestawu Microcystins ELISA poprzez podsumowanie powiązanych dokumentów i wytycznych. Po podsumowaniu i wyjaśnieniu 20 parametrów walidacji, wybrano 11 parametrów, aby uprościć walidację zestawu Microcystins ELISA.

Ponadto przeanalizowano dopuszczalny zakres i szczegóły walidacji każdego parametru. Wyniki wskazały, że współczynnik determinacji krzywej standardowej Microcystin-LR był wyższy niż 0,99. Stężenie próbek kontroli jakości mieściło się w granicach kontrolnych. Dokładność próbek wzbogaconych i sprawnych mieściła się w granicach 70%-130%. Zmienność wewnątrz-testowa, między-testowa i odtwarzalność wynosiła odpowiednio mniej niż 11, 15 i 21%.

LOD i LLOQ wynosiły odpowiednio 0,002 μg/L i 0,05 μg/L. Gdy stężenie Mikrocystyn przekraczało 5 μg/L, przed detekcją zalecono rozcieńczenie próbek do zakresu roboczego.

Swoistość oszacowano dla siedmiu analogów Microcystin i trzech aminokwasów, co wskazuje, że reaktywność krzyżowa była mniejsza niż 30%. Wyniki te wykazały, że zestaw ELISA był zadowalający do wykrywania mikrocystyn w wodzie.

 • Celem była ocena zastosowania zestawu ELISA na prokalcytoninę bydlęcą (PCT) (Cusabio, Chiny) do oceny PCT w próbkach mleka krowiego. Walidację przeprowadzono przy użyciu 10 próbek osocza i odpowiadających im próbek mleka od krów z zapaleniem sutka.
 • Obliczono granicę wykrywalności (LOD). Oceniano współczynnik zmienności (CV%) odczytów pięciu próbek osocza mierzonych pięciokrotnie na tej samej płytce (w ramach testu) i CV% tych samych pięciu próbek odczytanych pięciokrotnie na trzech oddzielnych płytkach. Równoległość określono przez seryjne dwukrotne rozcieńczenia pięciu osocza i odpowiednich próbek mleka.
 • Próbki mleka analizowano z wirowaniem i bez. W przypadku PCT osocza metoda wykazała między- i wewnątrz-CV < 23,7%, a równoległość wykazała bardzo dobre wartości odzysku. Badany zestaw ELISA może mierzyć stężenia PCT w osoczu bydła.
 • Przeciwciała z zestawu nie wiążą PCT w próbkach mleka, ponieważ wszystkie odwirowane próbki mleka wykazały niższy LOD niż próbki ślepe. Tylko trzy nieodwirowane próbki mleka wykazały mierzalne stężenia PCT. Ze względu na te wyniki, badany komercyjny zestaw ELISA nie mógł być wykorzystany do wykrywania PCT w próbkach mleka.

Ogólnie przyjmuje się, że czysty owies jest bezpieczny dla większości pacjentów z celiakią, a spożywanie owsa zapewnia korzystny błonnik pokarmowy. Jednak owies może być zanieczyszczony białkami glutenu z pszenicy, jęczmienia i/lub żyta. Wyzwanie analityczne polega na niezawodności metody kwantyfikacji i utrzymywaniu poziomu zanieczyszczenia poniżej progu dla żywności bezglutenowej wynoszącej 20 mg/kg. W tym badaniu zbadaliśmy próbki mąki owsianej wzbogaconej jęczmieniem na czterech poziomach za pomocą czterech zestawów gluten ELISA. Największa wariancja odzyskiwania dotyczyła zestawu R5, który dał 5-6-krotne przeszacowanie; zestaw G12 reagował krzyżowo z białkami owsa i dał 4-5-krotne przeszacowanie na wszystkich wysokich poziomach.

Zestawy Total Gluten i Morinaga dały zadowalający powrót do zdrowia. Całkowite hordeiny jęczmienia wyizolowano i scharakteryzowano do wykorzystania jako wspólny kalibrator we wszystkich czterech zestawach w celu ujednolicenia wyników i przetestowania wydajności zestawów. Immunoblotting całkowitego izolatu hordeiny ujawnił, że przeciwciała Total Gluten i Morinaga zapewniają ogólną detekcję, podczas gdy przeciwciała R5 i G12 rozpoznają specyficzne grupy hordein, co prowadzi do większej różnicy, gdy jako kalibratora zastosowano pszenicę i jęczmień. Kalibracja z całkowitym izolatem hordeiny skorygowała problem przeszacowania i zmniejszyła zmienność między czterema zestawami glutenu.

W niniejszym badaniu opracowaliśmy swoisty dla rodzaju test rGroEL 1-524  IgM-ELISA do stosowania w diagnostyce przesiewowej podejrzenia leptospirozy wśród pacjentów z ostrą, niezróżnicowaną chorobą przebiegającą z gorączką podczas ostrej gorączki.

Dokładności diagnostyczne rGroEL 1-524  IgM-ELISA, komercyjnego Panbio IgM-ELISA i Virion-Serion Classic IgG-ELISA zostały ocenione przy użyciu 133 tajskich surowic leptospirozy i 210 kontroli. Czułości wyniosły 91,7%, 59,6% i 17,7% dla ostrego zakażenia, a swoistości odpowiednio 92,6%, 90,2% i 88,3% dla kontroli bez leptospirozy. Test rGroEL 1-524  IgM-ELISA miał wysoką czułość, wynoszącą 92,3% i 91,7%, odpowiednio w przypadku hodowli dodatnich i ujemnych pod względem MAT w 1-3 dni po wystąpieniu objawów (DPO1-3).Stwierdzono zaburzoną swoistość wobec duru plamistego, prawdopodobnie z powodu reakcji krzyżowej przeciwciał z ortologem GroEL. Komercyjne Panbio IgM-ELISA wykazywało czułość przy DPO1-3 30,8% i 41,7% dla przypadków hodowli dodatnich i ujemnych pod względem MAT, podczas gdy Virion-Serion IgG-ELISA wykazywał czułość odpowiednio 5,9% i 13,3 %. Test rGroEL 1-524  IgM-ELISA może być przydatny jako test przesiewowy do wczesnej diagnozy. Wyniki komercyjnego testu ELISA sugerują przydatność testu IgM-ELISA do diagnozy, natomiast test IgG-ELISA jest użyteczny w badaniach seroprewalencji. Zaleca się jednak potwierdzenie za pomocą testów referencyjnych.

Toxoplasma gondii  jest wewnątrzkomórkowym pasożytem odzwierzęcym, który wywołuje infekcje u wielu zwierząt stałocieplnych i ludzi.

Głównym celem tego badania była ocena wartości diagnostycznej rekombinowanego antygenu SAG1 (rSAG1) w  badaniach przesiewowych T. gondii -IgG za pomocą zestawu Human Toxo IgG ELISA Kit (K). rSAG1 wyrażono w  E. coli  (DE3) i oczyszczono za pomocą chromatografii powinowactwa do metalu. rSAG1 potwierdzono metodą immunoblottingu i zawierał prążek o masie 35 kDa. Łącznie 400 ludzkich surowic zostało przebadanych przez LAT i K. Sto dwadzieścia dwie (30,5%) surowice dały wynik dodatni w LAT, a osiemdziesiąt dziewięć (22,25%) surowic dało wynik dodatni w badaniu K. Spośród 400 próbek 80 było wybrany do oceny wydajności K za pomocą komercyjnego  zestawu Toxoplasma gondii  IgG ELISA (C). Spośród 80 surowic ludzkich 55 (68,75%) było dodatnich, 25 (31,25%) dało wynik ujemny, odpowiednio, przez K i C.. Wartość odcięcia dla K wyniosła 0,398 i została obliczona poprzez krzywą charakterystyki operatora odbiornika. Płytki ELISA powleczono w zoptymalizowanym stężeniu rSAG1 = 0,125 µg/ml, a test przeprowadzono przez rozcieńczenie surowic w stosunku 1:50. Zaobserwowano, że czułość i swoistość K wyniosły odpowiednio 98,5% i 100%. Sześć surowic (K  L + ) dało wynik pozytywny w LAT, a te ludzkie surowice zostały później ocenione za pomocą analizy Western blot. Surowice te nie dały prążka odpowiadającego 35 kDa w analizie WB, dlatego LAT dała wyniki fałszywie dodatnie.

Alfaherpeswirus bydlęcy-1 (BoHV-1), czynnik wywołujący zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła (IBR), jest ważnym ekonomicznie patogenem wirusowym atakującym bydło i bawoły.

Testy serologiczne są najczęściej używane do wykrywania przeciwciał, ale wykryto zmienność w wydajności diagnostycznej poszczególnych testów. W niniejszym badaniu cztery dostępne na rynku zestawy ELISA {dwa pośrednie testy ELISA (zestawy A i B) oraz dwa blokujące testy ELISA (zestawy C i D)} zostały ocenione pod kątem wykrywania przeciwciał przeciwko BoHV-1 u bydła indyjskiego i bawołów (fitness celu). Czułość diagnostyczną (dsn) i specyficzność (dsp) tych zestawów określono trzema sposobami; uznając test neutralizacji wirusa (VNT) za złoty standard testu, wykorzystując informacje o próbkach i większości testów przed testem. Badanie przesiewowe 200 znanych surowic negatywnych (124 bydła, 76 bawołów) pochodzących z gospodarstw wolnych od IBR wykazało, że zestawy ELISA oparte na gB są bardziej specyficzne niż zestawy do pośredniego testu ELISA.

Testowanie 125 znanych surowic dodatnich (81 bydła, 44 bawołów) sugeruje, że najbardziej wrażliwy jest zestaw B, a następnie zestaw C, A i D . Co ciekawe, zestaw D okazał się najbardziej czuły na wykrywanie przeciwciał BoHV-1 wywołanych szczepieniem, a następnie zestaw B. Podobną tendencję zaobserwowano również w eksperymencie granicy rozcieńczenia przeprowadzonego przy użyciu znanych zakażonych i zaszczepionych surowic. Stwierdzono, że VNT jest najbardziej specyficznym testem, a jego zastosowanie jako testu złotego standardu wykazało, że wszystkie zestawy mają ponad 99% czułość.

Panbio Leptospira IgM ELISA (96w)

02PE10 Abbott 96 wells/kit 456.5 EUR

Panbio COVID-19 IgG/IgM Device (25T)

ICOT40203 Abbott 25 tests/kit 165 EUR

Panbio™ COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

ICO-T402 Abbott 25 Tests/Kit 264 EUR

Panbio COVID-19 AG RAPID T Device 25T NP

41FK10 Abbott 25 Tests/Kit 220 EUR

Panbio COVID-19 AG RAPID T DEVICE 25T NS

41FK11 Abbott 25 Tests/Kit 123.75 EUR

COVID-19 Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device

AF41FK10CFE Abbott 25T 220 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein ELISA Kit

IHUPLUNCKT Innovative research each 733 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein ELISA Kit

IMSPLUNCKT Innovative research each 752 EUR

ELISA Kit for Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC)

SEH364Hu Cloud-Clone 96Т 700 EUR

ELISA Kit for Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC)

SEH364Mu Cloud-Clone 96Т 720 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

20-abx152789 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

20-abx154560 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

DLR-PLUNC-Hu DL Develop 96T 463 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

DLR-PLUNC-Hu-48T DL Develop 48T 620.4 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

DLR-PLUNC-Hu-96T DL Develop 96T 807.6 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

DLR-PLUNC-Mu DL Develop 96T 475 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

DLR-PLUNC-Mu-48T DL Develop 48T 632.4 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

DLR-PLUNC-Mu-96T DL Develop 96T 825.6 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

DL-PLUNC-Hu DL Develop 96T 441 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

DL-PLUNC-Mu DL Develop 96T 453 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

EKN47573-48T Biomatik Corporation 48T 378.7 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

EKN47573-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2569.75 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

EKN47573-96T Biomatik Corporation 96T 541 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

EKN47574-48T Biomatik Corporation 48T 389.62 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

EKN47574-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2643.85 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

EKN47574-96T Biomatik Corporation 96T 556.6 EUR

Mouse PLUNC(Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein) ELISA Kit

ELK6635-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Mouse PLUNC(Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein) ELISA Kit

ELK6635-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Human PLUNC(Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein) ELISA Kit

ELK4289-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Human PLUNC(Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein) ELISA Kit

ELK4289-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

EK16183 SAB 96Т 768 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

EK16184 SAB 96Т 768 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

EKU06462-48T Biomatik Corporation 48T 555.66 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

EKU06462-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3770.55 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

EKU06462-96T Biomatik Corporation 96T 793.8 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

EKU06463-48T Biomatik Corporation 48T 571.55 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

EKU06463-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3878.38 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

EKU06463-96T Biomatik Corporation 96T 816.5 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein ELISA Kit (PLUNC)

RK02107 Abclonal 96 Tests 625.2 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

RDR-PLUNC-Hu-48T Reddot Biotech 48T 475.34 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

RDR-PLUNC-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 652.8 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

RDR-PLUNC-Hu-96T Reddot Biotech 96T 679.04 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

RDR-PLUNC-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 907.2 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

RDR-PLUNC-Mu-48T Reddot Biotech 48T 487.52 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

RDR-PLUNC-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 668.4 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

RDR-PLUNC-Mu-96T Reddot Biotech 96T 696.47 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

RDR-PLUNC-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 928.8 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

RD-PLUNC-Hu-48T Reddot Biotech 48T 452.7 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

RD-PLUNC-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 625.2 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

RD-PLUNC-Hu-96T Reddot Biotech 96T 646.7 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

RD-PLUNC-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 867.6 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

RD-PLUNC-Mu-48T Reddot Biotech 48T 464.3 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

RD-PLUNC-Mu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 639.6 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

RD-PLUNC-Mu-96T Reddot Biotech 96T 663.3 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

RD-PLUNC-Mu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 888 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

SEH364Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5677.8 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

SEH364Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 572.76 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

SEH364Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 766.8 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

SEH364Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3090.6 EUR

Human Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

4-SEH364Hu Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

SEH364Mu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5834.88 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

SEH364Mu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 585.7 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

SEH364Mu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 785.28 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

SEH364Mu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3173.76 EUR

Mouse Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein (PLUNC) ELISA Kit

4-SEH364Mu Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Rat Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E02P0183-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E02P0183-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E02P0183-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E07P0183-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E07P0183-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E07P0183-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E08P0183-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E08P0183-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E08P0183-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E01A15732 BlueGene 96T 700 EUR

Goat Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E01A50635 BlueGene 96T 700 EUR

Human Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E01A6985 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E01A24479 BlueGene 96T 700 EUR

Sheep Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E01A102929 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E03P0183-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E03P0183-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E03P0183-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E01P0183-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E01P0183-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E01P0183-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Goat Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E06P0183-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E06P0183-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E06P0183-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E01A33201 BlueGene 96T 700 EUR

Canine Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E01A68065 BlueGene 96T 700 EUR

Porcine Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E01A59353 BlueGene 96T 700 EUR

Bovine Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E01A85502 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E04P0183-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E04P0183-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E04P0183-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Chicken Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E01A94215 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E01A76782 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E09P0183-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E09P0183-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E09P0183-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

ELISA kit for Mouse PLUNC (Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein)

ELK6635 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 518.4 EUR

ELISA kit for Human PLUNC (Palate/Lung And Nasal Epithelium Associated Protein)

ELK4289 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 518.4 EUR

Guinea Pig Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E01A41918 BlueGene 96T 700 EUR

Guinea pig Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E05P0183-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Guinea pig Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E05P0183-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Guinea pig Palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated protein ELISA kit

E05P0183-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pooled Human Nasal Fluid

IRHUNF1ML Innovative research each 670 EUR

Rat Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E02L0310-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E02L0310-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E02L0310-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E07L0310-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E07L0310-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E07L0310-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E08L0310-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E08L0310-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E08L0310-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E01A14402 BlueGene 96T 700 EUR

Human Nasal Epithelial Cells

ABC-TC3719 AcceGen 1 vial Ask for price

Human Nasal Epithelial Cells 

CSC-C1511 Creative Bioarray One Frozen vial Ask for price

Human Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E01A5654 BlueGene 96T 700 EUR

Goat Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E01A49310 BlueGene 96T 700 EUR

Sheep Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E01A101603 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E01A23147 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E03L0310-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E03L0310-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E03L0310-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E01L0310-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E01L0310-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E01L0310-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Goat Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E06L0310-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E06L0310-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E06L0310-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E01A31877 BlueGene 96T 700 EUR

Porcine Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E01A58028 BlueGene 96T 700 EUR

Canine Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E01A66740 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E04L0310-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E04L0310-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E04L0310-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Bovine Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E01A84177 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E01A75457 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E01A92895 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E09L0310-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E09L0310-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E09L0310-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Short Palate Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 2 ELISA Kit

IHUSPLUNC2KT Innovative research each 799 EUR

Human Short Palate Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 3 ELISA Kit

IHUSPLUNC3KT Innovative research each 799 EUR

Head and neck (nasal cavity

HN601d TissueArray each 306 EUR

57128-2 BV NASAL SEPTUM 500g*

57128-2 Pel-Freez 500g 599 EUR

Single Donor Human Nasal Wash

IRHUSNW1 Innovative research each 319 EUR

Single Donor Human Nasal Wash

IRHUSNW5 Innovative research each 1599 EUR

Guinea Pig Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E01A40590 BlueGene 96T 700 EUR

Guinea pig Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E05L0310-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Guinea pig Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E05L0310-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Guinea pig Long Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 4 ELISA kit

E05L0310-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Single Donor Human Nasal Fluid

IRHUNFSVIAL Innovative research each 406 EUR

ELISA Kit for Short Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 2 (SPLUNC2)

SET372Hu Cloud-Clone 96Т 770 EUR

Human Short Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 2 (SPLUNC2) ELISA Kit

20-abx153156 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Short Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 3 (SPLUNC3) ELISA Kit

20-abx153157 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Wszystkie zestawy ELISA mogą wykryć przeciwciała swoiste wobec BoHV-1 u cieląt zaszczepionych IBR już 11 dni po szczepieniu. W statystykach Kappa odnotowano prawie idealną zgodność między zestawami ELISA. Ogólna wydajność zestawów w serodiagnostyce IBR, określona przez pole pod krzywą w analizie ROC, była dobra.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *