Standardowe testy dla koronawirusa 2 zespołu ostrej ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2) wykrywają obecność wirusowego RNA za pomocą PCR w czasie rzeczywistym z odwrotną transkrypcją (rRT). Ostatnio opracowano wygodne, szybkie i stosunkowo niedrogie metody wykrywania antygenu SARS-CoV-2 (Ag). Test STANDARD Q COVID-19 Ag (SD Biosensor, Inc., Suwon, Korea) to szybki test immunochromatograficzny, który jakościowo wykrywa białko nukleokapsydu SARS-CoV-2 przy użyciu przeciwciał sprzężonych ze złotem. Oceniliśmy jego działanie w porównaniu z testem Allplex 2019-nCoV (Seegene, Seul, Korea) w retrospektywnym badaniu kliniczno-kontrolnym z wykorzystaniem próbek resztkowych.

Czułość i swoistość testu STANDARD Q COVID-19 Ag wyniosła odpowiednio 89,2% (58/65) i 96,0% (96/100). Wartości progowe cyklu (Ct) dla trzech docelowych genów SARS-CoV-2 (otoczki, zależnej od RNA polimerazy RNA i genów nukleokapsydowych) uwzględnionych w teście Allplex 2019-nCoV były znacznie niższe u pacjentów z dodatnim wynikiem testu Ag niż w teście Ag- pacjenci ujemni ( p <0,001). Czułość testu Ag była wyższa w próbkach z Ct≤30 i pobranych od jednego do pięciu dni po wystąpieniu objawów. Podsumowując, test STANDARD Q COVID-19 Ag może służyć jako alternatywa w warunkach wysokiego rozpowszechnienia, gdy niska czułość jest kompensowana lub gdy testy rRT-PCR są ograniczone.

Oceniliśmy dokładność diagnostyczną dwóch nowo opracowanych, przyłóżkowych, szybkich testów antygenowych (RAT) do wykrywania SARS-CoV-2, AFIAS COVID-19 Ag i ichromaTM COVID-19 Ag oraz zbadaliśmy kinetykę antygenu.

Przeanalizowano łącznie 200 seryjnie pobranych próbek z nosogardła (NP) od 38 pacjentów z COVID-19 i 122 próbki z kontroli negatywnych. Czułość i swoistość diagnostyczną oceniono w porównaniu z wynikami testów molekularnych i podzielono według docelowych genów (E, RdRP i N) oraz dni po wystąpieniu objawów (PSO).

  • Do oceny kinetyki zastosowano wskaźniki odcięcia z seryjnych próbek NP zgodnie z liczbą dni PSO. Oba RAT wykazały czułość 91,3‒100% dla próbek z progiem cyklu (Ct) <25. Swoistość AFIAS wynosiła 98,7‒98,9%, a ichromaTM 100,0%. Wartości kappa AFIAS i ichromaTM do badań molekularnych próbek o Ct < 25 (RdRP) wyniosły odpowiednio 0,97 i 1,00.
  • Czułość AFIAS i ichromaTM dla wszystkich genów była niższa dla próbek pobranych przy 8-14 PSO niż dla tych zebranych przed 7-dniowym PSO. Profile kinetyki wykazały, że poziomy antygenu stopniowo spadały z ≤7-dniowego PSO do >22-dniowego PSO. Oba RAT wykazały doskonałą swoistość i akceptowalną czułość w przypadku próbek NP o wyższym mianowaniu wirusa oraz próbek pobranych w ciągu 7 dni od PSO.
  • W związku z tym mogą stać się użytecznymi narzędziami do wczesnego wykrywania SARS-CoV-2. Jednak ze względu na obawy dotyczące fałszywie ujemnego wyniku RAT należy stosować w połączeniu z testami molekularnymi.
  • Ultraczuły szybki test diagnostyczny Alere Plasmodium falciparum  Malaria Ag bogaty w histydynę 2 (Alere uRDT) to nowe narzędzie diagnostyczne, które jest droższe niż inne szybkie testy diagnostyczne malarii (RDT) stosowane rutynowo w klinikach w Ugandzie.
  • Producent zaleca testowanie próbek w ciągu 2 dni i ocenianie wyników po 20 minutach, co może być niepraktyczne w klinikach o dużej objętości i ubogich w zasoby. Porównaliśmy testy za pomocą szybkiego testu diagnostycznego Alere Ag (uRDT), CareStart RDT, mikroskopii i ultraczułej ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją I8S rRNA (qRT-PCR) przy użyciu próbek ankietowych i klinicznych. W przypadku Alere uRDT wykorzystaliśmy ankietowe próbki krwi przechowywane w temperaturze 4°C przez 44 dni, a niektóre próbki kliniczne celowo zmierzyliśmy wyniki powyżej 20 minut.
  • Testy Alere uRDT i qRT-PCR zidentyfikowały bezobjawowe przypadki parazytemii odpowiednio w 56% i 72% próbek ankietowych, które zostały pierwotnie ocenione jako ujemne przez CareStart RDT. Stosując qRT-PCR jako złoty standard, Alere uRDT przewyższał CareStart RDT w szacowaniu bezobjawowej częstości występowania pasożytów w badaniu przekrojowym (  = 0,007) oraz w wykrywaniu klinicznie istotnej malarii; obie RDT były porównywalne w wykrywaniu bezobjawowej parazytemii w klinice (  = 0,599). Punktacja wyników Alere uRDT po 20 minutach dała ważne wyniki potwierdzone przez CareStart RDT, ale istniało spójne tło; ocena Alere uRDT powyżej 20 minut dała wyniki fałszywie dodatnie.
  • Alere uRDT przewyższał CareStart RDT w badaniu terenowym w szacowaniu częstości występowania malarii oraz w klinice objawowej choroby malarii. Dało wiarygodne wyniki przy użyciu próbek przechowywanych w temperaturze 4°C przez 44 dni, ale wyniki testu odczytane dłużej niż 20 minut były nieważne.

 

W placówkach o ograniczonych zasobach lub w placówkach opieki, szybkie testy diagnostyczne (RDT), które mają na celu jednoczesne wykrywanie przeciwciał HIV i antygenu kapsydu p24 (p24CA) z wysoką czułością, mogą stanowić ważną alternatywę dla badań przesiewowych pod kątem wczesnych infekcji.

Oceniliśmy działanie przeciwciał i składników antygenowych starej i nowej wersji RDTs Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo RDTs równolegle z oznaczeniami ilościowymi w teście immunologicznym antygen/przeciwciało czwartej generacji (4G-EIA), antygen p24CA test immunologiczny (p24CA-EIA), immunobloty i kwantyfikacja kwasów nukleinowych. Uwzględniliśmy próbki osocza ostrych, nieleczonych wcześniej zakażeń HIV-1 (stadia Fiebiga I-VI, podtypy A1, B, C, F, CRF02_AG, CRF02_AE, URF) lub przewlekłych zakażeń HIV-1 i HIV-2. Składnik antygenowy testu został również oceniony dla panelu wirusów HIV-1 przeniesionych/założycieli (T/F) podtypu B, szczepów HIV-2 i pierwotnych izolatów HIV-2.

Ponadto oceniliśmy czułość analityczną RDT w wykrywaniu p24CA przy użyciu wysoce oczyszczonego standardu p24CA HIV-1 NL4-3  . Odkryliśmy, że 77% próbek osocza pobranych od pacjentów z ostrym zakażeniem, immunoblot-ujemnych pacjentów z HIV-1 w stadiach II-III Fiebiga zostało zidentyfikowanych przez nowy RDT, podczas gdy tylko 25% uzyskało wynik pozytywny w starym RDT. Obydwa RDT reagowały na wszystkie próbki od pacjentów przewlekle zakażonych HIV-1 i ostro zakażonych HIV-1 z pozytywnym wynikiem immunoblottingu. Wszystkie próbki od przewlekle zakażonych pacjentów z HIV-2 uzyskały wynik dodatni w nowej RDT. Warto zauważyć, że czułość RDT w wykrywaniu zrekombinowanego p24CA z wirusa podtypu B wahała się między 50 a 200 pg/ml, odzwierciedlona również w wykrywaniu wirusów HIV-1 T/F tylko przy stężeniach antygenów dziesięciokrotnie wyższych niż sugerowane przez producenta . RTD nie rozpoznał żadnego z testowanych wirusów HIV-2.

Nasze wyniki wskazują, że nowa wersja Determine™ HIV-1/2 Ag/Ab Combo wykazuje zwiększoną czułość w wykrywaniu próbek osocza HIV-1 p24CA-dodatnich i immunoblot-ujemnych w porównaniu z wersją prekursorową. Czułość 4G-EIA i p24CA-EIA w wykrywaniu głównego strukturalnego antygenu HIV, a tym samym w diagnozowaniu ostrych infekcji przed serokonwersją, jest nadal wyższa.

Obecne szybkie testy diagnostyczne malarii (RDT) zawierają przeciwciała przeciwko  bogatemu w histydynę białku 2 bogatemu w histydynę (PfHRP2) specyficznemu  dla Plasmodium falciparum ,  dehydrogenazie mleczanowej Plasmodium (pLDH) i aldolazie w różnych kombinacjach.

Niskie lub wysokie gęstości pasożytów/docelowe stężenia antygenów mogą wpływać na dokładność i czułość RDT wykrywających PfHRP2. Przeanalizowaliśmy skuteczność SD Bioline Malaria Ag Pf/Pan RDT w odniesieniu do  parazytemii P. falciparum  na Madagaskarze, gdzie kliniczna  malaria Plasmodium vivax  występuje obok  P. falciparum . Dziewięćset sześćdziesiąt trzy próbki od pacjentów szukających opieki z powodu podejrzenia zakażenia malarią przeanalizowano za pomocą RDT, mikroskopii i  specyficznego dla gatunku Plasmodium  testu z wykrywaniem ligazy i fluorescencyjnego testu mikrosferowego (LDR-FMA).

Dodatni wynik zakażenia Plasmodium  w tej diagnostyce wyniósł odpowiednio 47,9%, 46,9% i 58%. Dominowały wyłącznie zakażenia Plasmodium falciparum (mikroskopia 45,7%; LDR-FMA 52,3%). W sumie 16,3%  P. falciparum , 70%  P. vivax i wszystkie  zakażenia Plasmodium malarii ,  Plasmodium ovale i mieszanych gatunków były submikroskopowe. W 423  zakażeniach P. falciparum  mono, potwierdzonych mikroskopowo i metodą LDR-FMA, parazytemia u osób z dodatnim wynikiem zarówno dla prążków PfHRP2 jak i pan-pLDH była znacznie wyższa niż u osób z dodatnim wynikiem tylko dla prążka PfHRP2 ( P  < 0,0001). Plasmodium falciparum parazytemię u tych, które zostały wykryte jako  P.

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal

9901-NCOV-03G Roche Diagnostics 25 Tests/Kit 112.8 EUR

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasal)

41FK11 Abbott 25 Tests/Kit 128 EUR

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

CoV2Ag-1 UnScience 1T 9.6 EUR

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

CoV2Ag-25 UnScience 25T/kit 42 EUR

Rapid Mers CoV Ag (25T/KIT)

RG1805SG Bionote 25Tests/Kit 294 EUR

Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Device (Saliva)

IOV87952 INVBIO 20T/kit 46.8 EUR

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-20tests Accu test 20 tests 283.2 EUR

Accu-Tell COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

GEN-B352-40tests Accu test 40 tests 385.2 EUR

Giardia Ag Rapid Test Kit

HG034 EnoGene 10 Tests/Kit 22.4 EUR

FCV& FHV Ag Rapid Test Card

C11591 Ring Biotechnology Co 10T Ask for price

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device

41FK10 Abbott 25 Tests/Kit 115.2 EUR

Canine Heartworm Ag (CHW Ag) Rapid Test Kit

HG037 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Canine Rotavirus Ag (CRV Ag) Rapid Test Kit

HG040 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Canine Adenovirus Ag (CAV Ag) Rapid Test Kit

HG038 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Dynamiker Monkeypox Virus Ag Rapid Test

DNK-2114-1 Dynamiker Biotechnology 20 tests 702 EUR

2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)

GEN-402-25tests All test 25 tests 292.8 EUR

FeLV Ag and FIV Ab Rapid Test Card

C11621 Ring Biotechnology Co 10T Ask for price

FeLV Ag and FIV Ab Rapid Test Card

C11622 Ring Biotechnology Co 10T Ask for price

Canine Parvovirus Antigen (CPV Ag) Rapid Test Kit

HG001 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Canine Coronavirus Antigen (CCV Ag) Rapid Test Kit

HG003 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Feline Herpesvirus Antigen (FHV Ag) Rapid Test Kit

HG005 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Feline Calicivirus Antigen (FCV Ag) Rapid Test Kit

HG030 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Feline Coronavirus Antigen (FCoV Ag) Rapid Test Kit

HG006 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Rapid Response COVID-19 Saliva Rapid Antigen Test

BSV-COV-2C25B BioServUK 25 tests Ask for price

COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Kit

UNCOV-20 UnScience 20T/kit 186 EUR

Canine Distemper Virus Antigen (CDV Ag) Rapid Test Kit

HG002 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Canine Influenza virus Antigen (CIV Ag) Rapid Test Kit

HG028 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Feline Leukemia Virus Antigen (FeLv Ag) Rapid Test Kit

HG029 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

Feline Panleukopenia Virus Antigen (FPV Ag) Rapid Test Kit

HG004 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Innovita COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

BSV-RAPID-02 BioServUK 40 tests Ask for price

GA COVID-19 Rapid Antigen Test

BSV-3980 BioServUK 20 tests Ask for price

COVID-19 Antigen Rapid Test Pen (Saliva)

BSV-COV-2PEN20 BioServUK 20 pc Ask for price

Dermatophytosis Rapid Test Kit

C10901 Ring Biotechnology Co 10T Ask for price

LYME Ab Rapid Test Kit

HG035 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Panbio™ COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

ICO-T402 Abbott 25 Tests/Kit 264 EUR

Melamine (MEL) Rapid Test Kit

abx092057-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

Quinolones (QNs) Rapid Test Kit

abx092065-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

Salbutamol (SAL) Rapid Test Kit

abx092060-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

Quinolones (QNs) Rapid Test Kit

abx092067-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

Clenbuterol (CLE) Rapid Test Kit

abx092058-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

Ractopamine (RAC) Rapid Test Kit

abx092059-50tests Abbexa 50 tests 292.8 EUR

Canine Relaxin Antigen (RLN Ag) Rapid Pregnancy Test Kit

HG043 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Tetracycline (TCs) Rapid Test Kit

abx092063-50tests Abbexa 50 tests 477.6 EUR

Sulfonamides (Sas) Rapid Test Kit

abx092064-40tests Abbexa 40 tests 477.6 EUR

Brucella Antibody Rapid Test Kit

abx092069-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

Ciprofloxacin (CPFX) Rapid Test Kit

abx092066-50tests Abbexa 50 tests 477.6 EUR

Toxoplasma Antigen Rapid Test Card

C11352 Ring Biotechnology Co 15T Ask for price

Toxoplasma Antibody Rapid Test Card

C10351 Ring Biotechnology Co 15T Ask for price

Canine Progesterone Rapid Test Card

C11541 Ring Biotechnology Co 15T Ask for price

NOVATest IgG/IgM Antibody Rapid Test Kit (NOVA Test)

UNCOV-40 Atlas Link Technology 40 Tests 115 EUR

Procalcitonin rapid test (Colloidal Gold)

abx095264-80Units Abbexa 80 Units 1144.8 EUR

Canine Babesia Ab Rapid Test Kit

HG033 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

CPV&CCoV Antigen Rapid Test Card

C11611 Ring Biotechnology Co 10T Ask for price

Rotavirus Rapid Test Control Pack (2 X 1.5mL)

KZMC036 Zeptometrix 2 X 1.5mL 59 EUR

Babeis gibsoni Ab Rapid Test Card

C10631 Ring Biotechnology Co 15T Ask for price

Adenovirus Rapid Test Control Pack (2 X 1.5mL)

KZMC035 Zeptometrix 2 X 1.5mL 59 EUR

Cow Brucella Antibody Rapid Test Kit

abx092071-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

TOXO IgG/IgM Ab Rapid Test Kit

HG032 EnoGene 10 Tests/Kit 18.9 EUR

NOVATest Antigen Rapid Test Kit (For Single Use) (NOVA Test)

nCov-500-01 Atlas Link Technology 1T 162 EUR

Goat Brucella Antibody Rapid Test Kit

abx092070-40tests Abbexa 40 tests 427.2 EUR

Chlamydia Rapid Test Device (Swab/Urine)

173-8537306 Abbott 20 Tests/Kit 300 EUR

Pig Parvovirus Antibody Rapid Test Kit

abx092074-50tests Abbexa 50 tests 385.2 EUR

Aflatoxin Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092054-50tests Abbexa 50 tests 477.6 EUR

Salbutamol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092043-50tests Abbexa 50 tests 410.4 EUR

Quinolones Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092046-50tests Abbexa 50 tests 644.4 EUR

Clenbuterol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092040-50tests Abbexa 50 tests 326.4 EUR

Ractopamine Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092042-50tests Abbexa 50 tests 360 EUR

Zearalenone Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092051-50tests Abbexa 50 tests 493.2 EUR

Zearalenone Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092056-50tests Abbexa 50 tests 510 EUR

Sulfonamides Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092047-50tests Abbexa 50 tests 661.2 EUR

Tetracycline Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092048-50tests Abbexa 50 tests 560.4 EUR

Fetal Fibronectin rapid test (Colloidal Gold)

abx095261-80Units Abbexa 80 Units 1863.6 EUR

CPV&CCoV&GIA Antigen Rapid Test Card

C11601 Ring Biotechnology Co 10T Ask for price

Deoxynivalenol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092052-50tests Abbexa 50 tests 560.4 EUR

Deoxynivalenol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092053-50tests Abbexa 50 tests 560.4 EUR

Chloramphenicol Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092045-50tests Abbexa 50 tests 427.2 EUR

Canine Parvovirus Antigen/Canine Coronavirus Antigen  (CPV/CCV Ag) Rapid Test Kit

HG008 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Human Echovirus (ECHO) IgM Rapid Test Kit

abx092093-20tests Abbexa 20 tests 326.4 EUR

Human Toxoplasma (TOX) IgG Rapid Test Kit

abx092098-20tests Abbexa 20 tests 260.4 EUR

Aflatoxin B1 Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092055-50tests Abbexa 50 tests 477.6 EUR

Aflatoxin B1 Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092050-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

TruStrip RDT Testosterone Rapid Test cards, 10/pk

1880-RDT-10 Alpha Diagnostics 1 pk Ask for price

NOVATest Antigen Rapid Kit (NOVA Test)

nCov-500 Atlas Link Technology 20 Tests 162 EUR

Malachite Green Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092041-10tests Abbexa 10 tests 360 EUR

Human Rubella Virus (RV) IgG Rapid Test Kit

abx092097-20tests Abbexa 20 tests 260.4 EUR

Human Rabies Virus (HRV) IgG Rapid Test Kit

abx092100-20tests Abbexa 20 tests 410.4 EUR

Canine Distemper Virus Antigen/Canine Adenovirus Antigen (CDV/CAV Ag) Rapid Test Kit

HG009 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Human Hantavirus (HV) IgM / IgG Rapid Test Kit

abx092094-20tests Abbexa 20 tests 326.4 EUR

Human Hepatitis A Virus IgG Rapid Test Kit

abx092012-25tests Abbexa 25 tests 510 EUR

Influenza Rapid Test Control Pack (3 X 1.5mL)

KZMC033 Zeptometrix 3 X 1.5mL 59 EUR

Porcine Circovirus 2 Antibodies Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092027-40tests Abbexa 40 tests 385.2 EUR

HIV 1/2 Rapid Test Verification Panel (10 X 0.25 mL)

KZMC029 Zeptometrix 10 X 0.25 mL 183 EUR

Human Enterovirus 71 (EV71) IgM Rapid Test Kit

abx092091-20tests Abbexa 20 tests 410.4 EUR

Phenylethanolamine A Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092044-50tests Abbexa 50 tests 560.4 EUR

Canine Distemper Virus Antigen/Canine Influenzavirus Antigen (CDV/CIV Ag) Rapid Test Kit

HG010 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Furaltadone Metabolite Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092035-50tests Abbexa 50 tests 644.4 EUR

Rabies Virus Antibody (Rabies Ab) Rapid Test Kit

HG044 EnoGene 10 Tests/Kit 17.5 EUR

Furazolidone Metabolite Rapid Test Kit (Colloidal gold)

abx092036-50tests Abbexa 50 tests 644.4 EUR

Rapid CPV Ag (10T/KIT)

RG1101DD Bionote 1Test x 10/Kit 20.5 EUR

falciparum – tylko infekcje mikroskopowe, ale  infekcje mieszane P. falciparum  przez LDR-FMA również wykazywały podobne wyniki przy dodatnim wyniku prążka RDT. Ponadto, aby potwierdzić tę obserwację, użyliśmy różnych parazytemii (3-0,0001%) utrzymywanego w laboratorium szczepu 3D7. Dodatni prążek pLDH u osobników z wysokim  zakażeniem P. falciparum może skomplikować diagnostykę i leczenie, szczególnie gdy mikroskopia nie pozwala na stwierdzenie  P. vivax , a te dwie infekcje wymagają różnych metod leczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *