Szybki test diagnostyczny antygenu (Ag-RDT) to test immunodiagnostyczny, który wykrywa obecność białek wirusowych (antygenów) wyrażanych przez wirusa COVID-19 w próbce z dróg oddechowych pacjenta. Badanie to koncentrowało się na ocenie wydajności testu RTK-antygenowego RTK z samoczynnie przeprowadzających się wymazów z jamy nosowo-gardłowej w porównaniu z testami diagnostycznymi COVID-19 opartymi na RTK, Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (nosogardłowy) (Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH, Jena, Niemcy) stosowany w szpitalach do badań przesiewowych pierwszej linii. Czułość i swoistość sparowanego testu RTK-Ag w wykrywaniu antygenu obliczono odpowiednio na 96,4% i 100%.
Dokładne testy Fishera wykazały, że związek między testem RTK-Ag wymazów z nosogardzieli a wymazem z jamy nosowo-policzkowej RTK-Ag firmy Prodetect jest istotny ( wartości p < 0,001). Wynik pokazał, że samodzielnie przeprowadzony przez pacjentów szybki test na antygen RTK dopoliczkowy i nosowy jest porównywalny z wynikami uzyskanymi za pomocą urządzenia do szybkiego testu przeprowadzanego przez przeszkolony personel medyczny przy użyciu wymazu z nosogardzieli.
W tym miejscu mieliśmy na celu ocenę skuteczności klinicznej nowego zautomatyzowanego zestawu testów immunologicznych HISCL SARS-CoV-2 Antigen zaprojektowanego do wykrywania białka nukleokapsydu (N) w koronawirusie 2 ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV-2).

Ten zestaw zawiera zautomatyzowane systemy detekcji chemiluminescencji. Analiza Western blot potwierdziła, że ​​przeciwciała anty-SARS-CoV wykryły białka SARS-CoV-2N.

Określono najlepszy wskaźnik odcięcia i sprawność kliniczną zbadano przy użyciu 115 próbek surowicy uzyskanych od 46 pacjentów z chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19) i 69 osób, u których wynik testu na obecność COVID-19 był ujemny w wyniku ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT -qPCR). Zestaw testowy HISCL Antigen wykazał czułość 95,4% i 16,6% w próbkach o liczbie kopii odpowiednio >100 i <99. Zestaw nie reagował krzyżowo z ludzkimi koronawirusami powodującymi sezonowe przeziębienie i grypę, a u żadnej z 69 osób bez COVID-19 nie zdiagnozowano pozytywnych wyników.

  • Co ważne, 81,8% próbek o niskim obciążeniu wirusem (<50 liczby kopii) zostało zdiagnozowanych jako negatywne. W związku z tym stosowanie zestawów do oznaczania antygenu HISCL może zmniejszyć ryzyko nadmiernej diagnozy w porównaniu z testami RT-qPCR. Opracowany tutaj szybki i wysokowydajny zestaw testów HISCL SARS-CoV-2 Antigen okazał się odpowiedni do badań przesiewowych zakaźnego COVID-19 i może pomóc w opanowaniu pandemii.
  • Wczesna diagnoza jest nadal tak samo ważna, jak początkowy etap pandemii COVID-19. Ponieważ RT-PCR jest czasami niewykonalne w krajach rozwijających się lub na obszarach wiejskich, pracownicy służby zdrowia mogą stosować szybki test antygenowy (RAT), aby zmniejszyć obciążenie diagnozy. Jednak skuteczność RAT nie została jeszcze dokładnie zbadana. Dlatego staraliśmy się ocenić ogólną wydajność RAT w diagnostyce SARS-CoV-2.
  • W oparciu o nasz zarejestrowany protokół PROSPERO (CRD42021231432) przeszukaliśmy internetowe bazy danych (tj. PubMed, Google Scholar, Scopus i Web of Science) i przeanalizowaliśmy ogólną swoistość i czułość RAT łącznie z jakością badań, stronniczością publikacji, heterogenicznością i nie tylko. Całkowitą łączną swoistość i czułość RAT wykryto odpowiednio jako 99,4% (95% CI: 99,1-99,8; I2 90  %) i 68,4% (95% CI: 60,8-75,9; I2  98  %) ,.
  • W analizach podgrup próbki z nosogardzieli i próbki od pacjentów z objawami były bardziej czułe w RAT, podczas gdy wartości progowe cyklu (Ct) miały odwrotną zależność z czułością. W populacjach europejskich i amerykańskich RAT wykazywał lepsze wyniki. Chociaż czułość RAT nie została jeszcze poprawiona, nadal może być alternatywą w miejscach o słabej konfiguracji laboratoryjnej. Niemniej jednak, ujemne próbki RAT można ponownie przetestować za pomocą RT-PCR w celu zmniejszenia wyników fałszywie ujemnych.

Tło Prawie po 6 miesiącach od rozprzestrzeniania się wirusa Corona Virus 19, wraz z całym światem Nepal wciąż próbuje kontrolować rozprzestrzenianie się i zapobiegać jego zarażeniu przez ogólną populację.

Przy ograniczonych zasobach siły roboczej, technologii i dowodach była to trudna bitwa. Jednak wraz z upływem czasu i coraz większym zrozumieniem wirusa pojawia się nowa technologia wykrywania wirusa. Jest to duży przełom w dziedzinie diagnostyki, ponieważ pomaga nam nie tylko w wykrywaniu wirusa, ale także pomaga nam zmobilizować nasze zasoby ludzkie. Dzieje się tak w czasie, gdy liczba przypadków rośnie w alarmującym tempie. Chociaż liczba testów reakcji łańcuchowej polimerazy wzrosła, ale ze względu na czasochłonność i koszty, potrzebujemy szybszej i równie niezawodnej alternatywy.

Test antygenowy zatwierdzony przez różne kraje może być stosowany do punktów opieki, badań przesiewowych i nadzoru w zależności od wymagań po obliczeniu jego czułości, swoistości i dokładności. Cel Ustalenie czułości i swoistości zestawu testowego antygenu na COVID-19. Metoda Testy antygenowe porównano z reakcją łańcuchową polimerazy z odwrotną transkrypcją jako wzorcem odniesienia w obliczonej wielkości próby 113 pacjentów w populacji wysokiego ryzyka. Zarówno reakcję łańcuchową polimerazy z odwrotną transkrypcją, jak i test antygenowy przeprowadzono u tego samego osobnika w odstępie maksymalnie 2 dni. Do selekcji wykorzystano dogodną technikę próbkowania. Przed zebraniem danych uzyskano zgodę etyczną od Nepal Health Research Council.

Badanie przeprowadzono w okresie od sierpnia do września 2020 r. z ośrodka kwarantanny w prowincji 3. Wynik Przeprowadzono łącznie 113 testów, z których 47 było pozytywnych, a 66 negatywnych w reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją. Po przygotowaniu tabeli dwa na dwa obliczono czułość i swoistość badanych, które wyniosły odpowiednio 85% i 100%, z dokładnością 93,80%. Wniosek Mimo że czułość i swoistość stały się wyższe, test ten należy interpretować ostrożnie, w zależności od częstości występowania choroby koronawirusowej 19 w tej konkretnej społeczności oraz kontekstu klinicznego i epidemiologicznego badanej osoby. W razie wątpliwości korelacją kliniczną należy potwierdzić za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją.

Obecne szybkie testy diagnostyczne malarii (RDT) zawierają przeciwciała przeciwko  bogatemu w histydynę białku 2 bogatemu w histydynę (PfHRP2) specyficznemu  dla Plasmodium falciparum ,  dehydrogenazie mleczanowej Plasmodium (pLDH) i aldolazie w różnych kombinacjach.

Niskie lub wysokie gęstości pasożytów/docelowe stężenia antygenów mogą wpływać na dokładność i czułość RDT wykrywających PfHRP2. Przeanalizowaliśmy skuteczność SD Bioline Malaria Ag Pf/Pan RDT w odniesieniu do  parazytemii P. falciparum  na Madagaskarze, gdzie kliniczna  malaria Plasmodium vivax  występuje obok  P. falciparum . Dziewięćset sześćdziesiąt trzy próbki od pacjentów szukających opieki z powodu podejrzenia zakażenia malarią przeanalizowano za pomocą RDT, mikroskopii i  specyficznego dla gatunku Plasmodium  testu z wykrywaniem ligazy i fluorescencyjnego testu mikrosferowego (LDR-FMA). Dodatni wynik zakażenia Plasmodium  w tej diagnostyce wyniósł odpowiednio 47,9%, 46,9% i 58%. Plasmodium falciparum-dominowały same infekcje (mikroskopia 45,7%; LDR-FMA 52,3%). W sumie 16,3%  P. falciparum , 70%  P. vivax i wszystkie  zakażenia Plasmodium malarii ,  Plasmodium ovale i mieszanych gatunków były submikroskopowe. W 423  zakażeniach P. falciparum  mono, potwierdzonych mikroskopowo i metodą LDR-FMA, parazytemia u osób z dodatnim wynikiem zarówno dla prążków PfHRP2 jak i pan-pLDH była znacznie wyższa niż u osób z dodatnim wynikiem tylko dla prążka PfHRP2 ( P  < 0,0001).

COVID-19 Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device

AF41FK10CFE Abbott 25T 220 EUR

Panbio COVID-19 IgG/IgM Device (25T)

ICOT40203 Abbott 25 tests/kit 165 EUR

Panbio™ COVID-19 IgG/IgM Rapid Test

ICO-T402 Abbott 25 Tests/Kit 264 EUR

Panbio COVID-19 AG RAPID T Device 25T NP

41FK10 Abbott 25 Tests/Kit 220 EUR

Panbio COVID-19 AG RAPID T DEVICE 25T NS

41FK11 Abbott 25 Tests/Kit 123.75 EUR

COVID-19 Spike Antigen

30-2018 Fitzgerald 1 mg 400 EUR

COVID-19 Spike Antigen

30-2019 Fitzgerald 1 mg 400 EUR

COVID-19 Antigen Detection Kit

BSV-G61RHA20 BioServUK 20 tests 500 EUR

COVID-19 Nucleocapsid antigen

30-2020 Fitzgerald 1 mg 400 EUR

COVID-19 Nucleocapsid antigen

30-2021 Fitzgerald 1 mg 400 EUR

COVID-19 Antigen Rapid Test

ICOV-802H Hangzhou AllTest Biotech 25 Tests 12.5 EUR

COVID-19 Spike recombinant antigen

MBS5316646-1mg MyBiosource 1mg 650 EUR

COVID-19 Spike recombinant antigen

MBS5316646-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2775 EUR

COVID-19 Spike recombinant antigen

MBS5316647-1mg MyBiosource 1mg 650 EUR

COVID-19 Spike recombinant antigen

MBS5316647-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2775 EUR

GA COVID-19 Rapid Antigen Test

BSV-3980 BioServUK 20 tests 500 EUR

COVID-19 Nucleocapsid recombinant antigen

00221-V Virogen 1 MG 850 EUR

COVID-19 Nucleocapsid recombinant antigen

00221-V-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

Panbio Leptospira IgM ELISA (96w)

02PE10 Abbott 96 wells/kit 456.5 EUR

COVID-19 Antigen Rapid Test Pen (Saliva)

BSV-COV-2PEN20 BioServUK 20 pc 177 EUR

Healgen Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

BSV-GCCOV-502a-H1-10 BioServUK 10 Ask for price

Healgen Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

BSV-GCCOV-502a-H1-1000 BioServUK 1000 Ask for price

Healgen Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

BSV-GCCOV-502a-H1-200 BioServUK 200 Ask for price

COVID-19 Antigen Test Kit (colloidal gold method)

TRI-K03M1S TRI Biotech 50T 277.2 EUR

COVID-19 Antigen Test Kit (colloidal gold method)

TRI-K03S1S TRI Biotech 25T 141.12 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antigen, Recombinant >95%

MBS5680015-01mg MyBiosource 0.1mg 650 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antigen, Recombinant >95%

MBS5680015-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2735 EUR

COVID-19 Nucleocapsid protein recombinant antigen

MBS5316491-1mg MyBiosource 1mg 1080 EUR

COVID-19 Nucleocapsid protein recombinant antigen

MBS5316491-5x1mg MyBiosource 5x1mg 4710 EUR

COVID-19 Nucleocapsid protein recombinant Antigen

MBS5316492-1mg MyBiosource 1mg 1080 EUR

COVID-19 Nucleocapsid protein recombinant Antigen

MBS5316492-5x1mg MyBiosource 5x1mg 4710 EUR

COVID-19 Spike (S1; 1-674aa) Antigen, Recombinant

MBS569935-01mg MyBiosource 0.1mg 1545 EUR

COVID-19 Spike (S1; 1-674aa) Antigen, Recombinant

MBS569935-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 6690 EUR

COVID-19 Spike (S2; 685-1211aa) Antigen, Recombinant

MBS569936-01mg MyBiosource 0.1mg 1545 EUR

COVID-19 Spike (S2; 685-1211aa) Antigen, Recombinant

MBS569936-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 6690 EUR

Rapid Response COVID-19 Saliva Rapid Antigen Test

BSV-COV-2C25B BioServUK 25 tests 316 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP; 1-419) Antigen, Recombinant >90%

MBS5680019-01mg MyBiosource 0.1mg 795 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP; 1-419) Antigen, Recombinant >90%

MBS5680019-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 3370 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP; 1-430) Antigen, Recombinant >90%

MBS569941-01mg MyBiosource 0.1mg 685 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP; 1-430) Antigen, Recombinant >90%

MBS569941-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2805 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP; 1-430) Antigen, Recombinant >90%

MBS569942-01mg MyBiosource 0.1mg 650 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP; 1-430) Antigen, Recombinant >90%

MBS569942-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2735 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP; 1-430) Antigen, Recombinant >90%

MBS569943-01mg MyBiosource 0.1mg 650 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP; 1-430) Antigen, Recombinant >90%

MBS569943-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2735 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP; 1-430) Antigen, Recombinant >90%

MBS569944-01mg MyBiosource 0.1mg 650 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP; 1-430) Antigen, Recombinant >90%

MBS569944-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2735 EUR

COVID-19 Nucelocapsid (N; 2-419aa) Antigen, Recombinant

MBS569934-01mg MyBiosource 0.1mg 650 EUR

COVID-19 Nucelocapsid (N; 2-419aa) Antigen, Recombinant

MBS569934-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2735 EUR

COVID-19 Nucleocapsid recombinant antigen C-terminal domain

00227-V Virogen 1 MG 850 EUR

COVID-19 Nucleocapsid recombinant antigen C-terminal domain

00227-V-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

Recombinant antigen S1 (RBD) COVID-19 for SARS-CoV-2

MBS505110-1mg MyBiosource 1mg 1210 EUR

Recombinant antigen S1 (RBD) COVID-19 for SARS-CoV-2

MBS505110-5x1mg MyBiosource 5x1mg 5145 EUR

Coronavirus (COVID-19 Spike Protein S1) Antigen, Recombinant >95%

MBS569949-01mg MyBiosource 0.1mg 685 EUR

Coronavirus (COVID-19 Spike Protein S1) Antigen, Recombinant >95%

MBS569949-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2805 EUR

COVID-19 Spike-E-M Immunodominant regions recombinant antigen

00220-V Virogen 1 MG 850 EUR

COVID-19 Spike-E-M Immunodominant regions recombinant antigen

00220-V-100ugvial Virogen 100 ug/vial 150 EUR

Recombinant nucleoprotein (C-term) antigen for COVID-19 (NP-CTD)

MBS505109-1mg MyBiosource 1mg 1080 EUR

Recombinant nucleoprotein (C-term) antigen for COVID-19 (NP-CTD)

MBS505109-5x1mg MyBiosource 5x1mg 4575 EUR

Monoclonal antibody for Covid 19 antigen test, capture (sensitivity 5ng/ml)

MBS596239-1mg MyBiosource 1mg 480 EUR

Monoclonal antibody for Covid 19 antigen test, capture (sensitivity 5ng/ml)

MBS596239-2mg MyBiosource 2mg 700 EUR

Monoclonal antibody for Covid 19 antigen test, capture (sensitivity 5ng/ml)

MBS596239-5mg MyBiosource 5mg 1505 EUR

Monoclonal antibody for Covid 19 antigen test, conjugate (sensitivity 5ng/ml)

MBS596240-1mg MyBiosource 1mg 480 EUR

Monoclonal antibody for Covid 19 antigen test, conjugate (sensitivity 5ng/ml)

MBS596240-2mg MyBiosource 2mg 700 EUR

Monoclonal antibody for Covid 19 antigen test, conjugate (sensitivity 5ng/ml)

MBS596240-5mg MyBiosource 5mg 1505 EUR

Coronavirus (COVID-19 Spike Protein S2; 686-1208) Antigen, Recombinant >95%

MBS5680014-01mg MyBiosource 0.1mg 795 EUR

Coronavirus (COVID-19 Spike Protein S2; 686-1208) Antigen, Recombinant >95%

MBS5680014-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 3370 EUR

Coronavirus (COVID-19 Spike Protein S1; 1-674) Antigen, Recombinant 85%

MBS569963-01mg MyBiosource 0.1mg 795 EUR

Coronavirus (COVID-19 Spike Protein S1; 1-674) Antigen, Recombinant 85%

MBS569963-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 3370 EUR

Coronavirus (COVID-19 Spike Protein S1; 1-674) Antigen, Recombinant 85%

MBS569964-01mg MyBiosource 0.1mg 795 EUR

Coronavirus (COVID-19 Spike Protein S1; 1-674) Antigen, Recombinant 85%

MBS569964-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 3370 EUR

Coronavirus (COVID-19 Spike Protein; Full Length) Antigen, Recombinant >90%

MBS569965-01mg MyBiosource 0.1mg 825 EUR

Coronavirus (COVID-19 Spike Protein; Full Length) Antigen, Recombinant >90%

MBS569965-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 3445 EUR

Coronavirus (COVID-19 Spike Protein RBD; 331-524) Antigen, Recombinant >95%

MBS569946-01mg MyBiosource 0.1mg 685 EUR

Coronavirus (COVID-19 Spike Protein RBD; 331-524) Antigen, Recombinant >95%

MBS569946-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2805 EUR

OOEF01086-100UG - Recombinant Coronavirus (COVID-19) (SARS-CoV-2 NP) Antigen

OOEF01086-100UG Aviva Systems Biology 100µg 628 EUR

OOEF01087-100UG - Recombinant Coronavirus (COVID-19) (SARS-CoV-2 NP) Antigen

OOEF01087-100UG Aviva Systems Biology 100µg 628 EUR

OOEF01088-100UG - Recombinant Coronavirus (COVID-19) (SARS-CoV-2 NP) Antigen

OOEF01088-100UG Aviva Systems Biology 100µg 628 EUR

OOEF01089-100UG - Recombinant Coronavirus (COVID-19) (SARS-CoV-2) NP Antigen

OOEF01089-100UG Aviva Systems Biology 100µg 628 EUR

OPEF01788-100UG - Recombinant Coronavirus (COVID-19) (SARS-CoV-2) S1 Antigen

OPEF01788-100UG Aviva Systems Biology 100ug 1517 EUR

OPEF01789-100UG - Recombinant Coronavirus (COVID-19) (SARS-CoV-2) S2 Antigen

OPEF01789-100UG Aviva Systems Biology 100ug 1517 EUR

OPEF01790-100UG - Recombinant Coronavirus (COVID-19) (SARS-CoV-2) NP Antigen

OPEF01790-100UG Aviva Systems Biology 100ug 628 EUR

Coronavirus (COVID-19 India (Delta) Variant B.1.617.2 Spike Protein; 1-223) Antigen, >90%

MBS5680074-01mg MyBiosource 0.1mg 1705 EUR

Coronavirus (COVID-19 India (Delta) Variant B.1.617.2 Spike Protein; 1-223) Antigen, >90%

MBS5680074-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 7395 EUR

GENLISA Human SARS-CoV-2 (Covid-19) Spike Protein S1 Antigen Quantitative ELISA

KBVH015-10 Krishgen 12 × 8 wells 401.5 EUR

GENLISA Human SARS-CoV-2 (Covid-19) Envelope Protein Antigen Quantitative TITRATION ELISA

KBVH015-30 Krishgen 1 x 96 wells 825 EUR

GENLISA Human SARS-CoV-2 (Covid-19) Membrane Protein Antigen Quantitative TITRATION ELISA

KBVH015-31 Krishgen 1 x 96 wells 825 EUR

OOEF01084-100UG - Recombinant Coronavirus (COVID-19) (SARS-CoV-2) Spike Protein RBD Antigen

OOEF01084-100UG Aviva Systems Biology 100µg 628 EUR

OOEF01085-100UG - Recombinant Coronavirus (COVID-19) (SARS-CoV-2) Spike Protein S1 Antigen

OOEF01085-100UG Aviva Systems Biology 100µg 628 EUR

Coronavirus (COVID-19 UK (Alpha) Variant B.1.1.7 Spike Protein; Full Length) Antigen, Recombinant >95%

MBS5680071-01mg MyBiosource 0.1mg 1705 EUR

Coronavirus (COVID-19 UK (Alpha) Variant B.1.1.7 Spike Protein; Full Length) Antigen, Recombinant >95%

MBS5680071-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 7395 EUR

Coronavirus (COVID-19 S. Africa Variant (Beta) B.1.351 Spike Protein; Full Length) Antigen, Recombinant >95%

MBS5680072-01mg MyBiosource 0.1mg 1705 EUR

Coronavirus (COVID-19 S. Africa Variant (Beta) B.1.351 Spike Protein; Full Length) Antigen, Recombinant >95%

MBS5680072-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 7395 EUR

GENLISA SARS-CoV-2 (Covid-19) (Wild Type+South African Variant) RBD Antigen Quantitative TITRATION ELISA

KBVH015-41 Krishgen 1 x 96 wells 660 EUR

Coronavirus (COVID-19 Brazil Variant (Gamma) P.1/B.1.1.28 Spike Protein; Full Length) Antigen, Recombinant >95%

MBS5680073-01mg MyBiosource 0.1mg 1705 EUR

Coronavirus (COVID-19 Brazil Variant (Gamma) P.1/B.1.1.28 Spike Protein; Full Length) Antigen, Recombinant >95%

MBS5680073-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 7395 EUR

GENLISA Human SARS-CoV-2 (Covid-19) Spike RBD Omicron Variant (B.1.1.529) Antigen Quantitative TITRATION ELISA

KBVH015-48 Krishgen 1 x 96 wells 660 EUR

GENLISA Human SARS-CoV-2 (Covid-19) Spike S2 Omicron Variant (B.1.1.529) Antigen Quantitative TITRATION ELISA

KBVH015-49 Krishgen 1 x 96 wells 660 EUR

Feline Panleukopenia Virus Antigen

NAT41597-100 The Native Antigen Company 0.1 391.66 EUR

GENLISA Human SARS-CoV-2 (Covid-19) Nucleocapsid Omicron Variant (B.1.1.529) Antigen Quantitative TITRATION ELISA

KBVH015-47 Krishgen 1 x 96 wells 660 EUR

GENLISA Human SARS-CoV-2 (Covid-19) spike RBD protein Delta Variant (B.1.617.2) Antigen Quantitative TITRATION ELISA

KBVH015-44 Krishgen 1 x 96 wells 660 EUR

Borrelia Afzelii Antigen

NAT41583-100 The Native Antigen Company 0.1 391.66 EUR

Borrelia Afzelii Antigen

NAT41583-500 The Native Antigen Company 0.5 1176.24 EUR

Borrelia Garinii Antigen

NAT41584-100 The Native Antigen Company 0.1 391.66 EUR

Borrelia Garinii Antigen

NAT41584-500 The Native Antigen Company 0.5 1176.24 EUR

Brucella Abortus Antigen

NAT41599-100 The Native Antigen Company 0.1 391.66 EUR

Brucella Abortus Antigen

NAT41599-500 The Native Antigen Company 0.5 1176.24 EUR

Candida Albicans Antigen

NAT41601-100 The Native Antigen Company 0.1 391.66 EUR

Candida Albicans Antigen

NAT41601-500 The Native Antigen Company 0.5 1176.24 EUR

Canine Parvovirus Antigen

NAT41594-100 The Native Antigen Company 0.1 391.66 EUR

Canine Coronavirus Antigen

NAT41590-100 The Native Antigen Company 0.1 391.66 EUR

Feline Calicivirus Antigen

NAT41595-100 The Native Antigen Company 0.1 391.66 EUR

Helicobacter Pylori Antigen

NAT41603-100 The Native Antigen Company 0.1 391.66 EUR

Helicobacter Pylori Antigen

NAT41603-500 The Native Antigen Company 0.5 1176.24 EUR

Campylobacter Jejuni Antigen

NAT41600-100 The Native Antigen Company 0.1 391.66 EUR

Campylobacter Jejuni Antigen

NAT41600-500 The Native Antigen Company 0.5 1176.24 EUR

Chlamydia Trachomatis Antigen

CT022-1000 The Native Antigen Company 1.0 378.9 EUR

Neisseria Gonorrhoeae Antigen

NG01-1000 The Native Antigen Company 1.0 378.9 EUR

Mycoplasma Pneumoniae Antigen

MP901-1000 The Native Antigen Company 1.0 1010.39 EUR

Mycoplasma Pneumoniae Antigen

MP901-200 The Native Antigen Company 0.2 270.46 EUR

Echovirus Antigen, Recombinant

REC31776-100 The Native Antigen Company 0.1 276.84 EUR

Echovirus Antigen, Recombinant

REC31776-500 The Native Antigen Company 0.5 1043.56 EUR

Trichomonas Vaginalis Antigen

TV01-1000 The Native Antigen Company 1.0 421 EUR

Echinococcus Granulosus Antigen

NAT41602-100 The Native Antigen Company 0.1 391.66 EUR

Echinococcus Granulosus Antigen

NAT41602-500 The Native Antigen Company 0.5 1176.24 EUR

Enterovirus Antigen, Recombinant

REC31772-100 The Native Antigen Company 0.1 276.84 EUR

Enterovirus Antigen, Recombinant

REC31772-500 The Native Antigen Company 0.5 1043.56 EUR

Cytomegalovirus Purified Antigen

CMV-HP-100 The Native Antigen Company 0.1 318.94 EUR

Cytomegalovirus Purified Antigen

CMV-HP-1000 The Native Antigen Company 1.0 2096.06 EUR

Cytomegalovirus Purified Antigen

CMV-HP-500 The Native Antigen Company 0.5 1279.58 EUR

Astrovirus Antigen (Type 1)

AS02-1000 The Native Antigen Company 1.0 1654.65 EUR

Astrovirus Antigen (Type 1)

AS02-200 The Native Antigen Company 0.2 442.69 EUR

Yersinia pestis V antigen

REC32028-100 The Native Antigen Company 0.1 491.53 EUR

Yersinia pestis V antigen

REC32028-500 The Native Antigen Company 0.5 2421.37 EUR

Canine Herpes Virus Antigen

NAT41592-100 The Native Antigen Company 0.1 391.66 EUR

Canine Adenovirus 1 Antigen

NAT41587-100 The Native Antigen Company 0.1 391.66 EUR

Canine Adenovirus 2 Antigen

NAT41588-100 The Native Antigen Company 0.1 391.66 EUR

Canine Distemper Virus Antigen

NAT41591-100 The Native Antigen Company 0.1 391.66 EUR

Coronavirus (COVID-19) Antibody

MBS569951-1mg MyBiosource 1mg 655 EUR

Coronavirus (COVID-19) Antibody

MBS569951-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2760 EUR

Canine Parainfluenza Virus Antigen

NAT41593-100 The Native Antigen Company 0.1 391.66 EUR

Norovirus GII.4 VP1 Antigen

REC31620-100 The Native Antigen Company 0.1 302.36 EUR

Norovirus GII.4 VP1 Antigen

REC31620-1000 The Native Antigen Company 1.0 1830.71 EUR

Norovirus GII.4 VP1 Antigen

REC31620-500 The Native Antigen Company 0.5 1066.53 EUR

Cytomegalovirus Cell Lysate Antigen

CMV-CL-100 The Native Antigen Company 0.1 223.26 EUR

Cytomegalovirus Cell Lysate Antigen

CMV-CL-1000 The Native Antigen Company 1.0 1422.47 EUR

Feline Viral Rhinotracheitis Antigen

NAT41598-100 The Native Antigen Company 0.1 391.66 EUR

Herpes Simplex Virus 1 Antigen

HS105-1000 The Native Antigen Company 1.0 1178.79 EUR

Herpes Simplex Virus 1 Antigen

HS105-200 The Native Antigen Company 0.2 294.7 EUR

Herpes Simplex Virus 2 Antigen

HS205-1000 The Native Antigen Company 1.0 1178.79 EUR

Herpes Simplex Virus 2 Antigen

HS205-200 The Native Antigen Company 0.2 294.7 EUR

Ross River Virus Recombinant Antigen

REC31969-100 The Native Antigen Company 0.1 757.8 EUR

Ross River Virus Recombinant Antigen

REC31969-500 The Native Antigen Company 0.5 2844.92 EUR

COVID-19 Nucleoprotein antibody

10-2890 Fitzgerald 1 mg 420 EUR

COVID-19 Nucleoprotein antibody

10-2891 Fitzgerald 1 mg 420 EUR

COVID-19 Nucleoprotein antibody

10-2894 Fitzgerald 1 mg 420 EUR

COVID-19 Nucleoprotein antibody

MBS5316694-1mg MyBiosource 1mg 360 EUR

COVID-19 Nucleoprotein antibody

MBS5316694-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1480 EUR

COVID-19 Nucleoprotein antibody

MBS5316695-1mg MyBiosource 1mg 360 EUR

COVID-19 Nucleoprotein antibody

MBS5316695-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1480 EUR

Canine Adenovirus 1 and 2 Antigen

NAT41589-100 The Native Antigen Company 0.1 391.66 EUR

Hepatitis B Virus E Antigen (HBeAg)

REC31677-100 The Native Antigen Company 0.1 456.72 EUR

Hepatitis B Virus E Antigen (HBeAg)

REC31677-500 The Native Antigen Company 0.5 1941.06 EUR

COVID-19 IgG & IgM antibody

GEN-50001-50tests Ring Bio 50 tests 388.8 EUR

Hepatitis B Virus Core Antigen (HBcAg)

REC31689-100 The Native Antigen Company 0.1 456.72 EUR

Hepatitis B Virus Core Antigen (HBcAg)

REC31689-500 The Native Antigen Company 0.5 1370.16 EUR

Hepatitis C Virus Core Antigen (HCcAg)

REC31693-100 The Native Antigen Company 0.1 484.79 EUR

Hepatitis C Virus Core Antigen (HCcAg)

REC31693-500 The Native Antigen Company 0.5 1455.64 EUR

Feline Infectious Peritonitis Virus Antigen

NAT41596-100 The Native Antigen Company 0.1 391.66 EUR

Herpes Simplex Virus 1 Lysate Antigen

HS104-1000 The Native Antigen Company 1.0 270.46 EUR

Herpes Simplex Virus 2 Lysate Antigen

HS204-1000 The Native Antigen Company 1.0 270.46 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antibody

MBS5680002-1mg MyBiosource 1mg 655 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antibody

MBS5680002-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2760 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antibody

MBS5680003-1mg MyBiosource 1mg 655 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antibody

MBS5680003-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2760 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antibody

MBS5680004-1mg MyBiosource 1mg 655 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antibody

MBS5680004-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2760 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antibody

MBS5680006-1mg MyBiosource 1mg 655 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antibody

MBS5680006-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2760 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antibody

MBS5680007-1mg MyBiosource 1mg 515 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antibody

MBS5680007-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2110 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antibody

MBS5680008-1mg MyBiosource 1mg 515 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antibody

MBS5680008-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2110 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antibody

MBS5680009-1mg MyBiosource 1mg 515 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antibody

MBS5680009-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2110 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antibody

MBS569961-1mg MyBiosource 1mg 655 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antibody

MBS569961-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2760 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antibody

MBS569970-1mg MyBiosource 1mg 515 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antibody

MBS569970-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2110 EUR

Coronavirus (COVID-19 NP) Antibody

MBS569971-1mg MyBiosource 1mg 515 EUR
Parazytemia Plasmodium falciparum  u tych, które zostały wykryte jako  infekcje wyłącznie P. falciparum za pomocą mikroskopii, ale  infekcje mieszane P. falciparum  na podstawie LDR-FMA również wykazywały podobne wyniki na podstawie dodatniego wyniku prążka RDT. Ponadto, aby potwierdzić tę obserwację, użyliśmy różnych parazytemii (3-0,0001%) utrzymywanego w laboratorium szczepu 3D7. Dodatni prążek pLDH u osobników z wysokim  zakażeniem P. falciparum może skomplikować diagnostykę i leczenie, szczególnie gdy mikroskopia nie pozwala na stwierdzenie  P. vivax , a te dwie infekcje wymagają różnych metod leczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *