Cel Przygotowanie uniwersalnych przeciwciał drugorzędowych, które mogą wiązać się z IgG myszy i królików oraz wykorzystywać przeciwciała w różnych testach immunologicznych. Metody Geny fuzyjne gronkowcowego białka A (SPA), paciorkowca białka G (SPG) i peroksydazy chrzanowej (HRP) zsyntetyzowano i sklonowano do wektora pcDNATM 3.1 w celu wytworzenia eukariotycznych plazmidów ekspresyjnych. Plazmidy przejściowo transfekowano do komórek HEK293F w celu ekspresji.

Białko fuzyjne eksprymowane w plazmidzie wykrywano metodą SDS-PAGE i Western blotting, a jego immunoaktywność mierzono metodą Western blotting, ELISA i barwieniem immunohistochemicznym. Wyniki Trawienie enzymami restrykcyjnymi i sekwencjonowanie genów wykazały, że udało się stworzyć plazmidy pPA-HRP, pPG-HRP i pPA/G-HRP. Barwienie brylantowym błękitem Coomassie i Western blot wykazały, że białka fuzyjne PA-HRP, PG-HRP i PA/G-HRP z powodzeniem ulegały ekspresji w komórkach HEK293F. Western blot, ELISA i barwienie immunohistochemiczne wykazały, że IgG pochodzące od myszy i królików mogą być rozpoznawane i wiązane przez trzy rodzaje białek fuzyjnych, z których białko fuzyjne PA/G-HRP wykazywało najwyższe powinowactwo.

 

Zwierzęta transgeniczne zawierające geny ludzkich przeciwciał są niezwykle atrakcyjne dla opracowywania leków, ponieważ omijają późniejsze procedury humanizacji przeciwciał wymagane do terapeutycznej translacji.

 

  • Platformy transgeniczne zostały stworzone wcześniej przy użyciu myszy, ale ostatnio także szczurów, kurczaków i krów, i są obecnie powszechnie wykorzystywane do opracowywania leków. Jednak generowanie przeciwciał na bazie królików, z dużymi osiągnięciami w zakresie swoistości i powinowactwa, jest w stanie obejmować dywersyfikację sekwencji za pośrednictwem konwersji genów, tym samym wzmacniając dojrzewanie wiązania i poprawiając wariancję/selekcję przeciwciał wyjściowych w inny sposób niż u gryzoni.
  • Ponieważ dodatkowo często umożliwia dobre generowanie dobrego wiązania przeciwko antygenom, które są tylko słabo immunogenne w innych organizmach, jest bardzo interesującym gatunkiem do wytwarzania przeciwciał terapeutycznych. Opisujemy tutaj wytwarzanie, wykorzystanie i analizę pierwszego transgenicznego szczepu królika do produkcji ludzkich przeciwciał.
  • Poprzez nokaut endogennych genów IgM i wprowadzenie sekwencji ludzkiej immunoglobuliny, ten szczep królika został tak skonstruowany, aby generować bardzo zróżnicowany repertuar ludzkich przeciwciał IgG. Ponadto wprowadziliśmy ludzkie geny CD79a/b i Bcl2 (chłoniak z komórek B 2), które zwiększają ekspresję receptora komórek B i przeżycie komórek B.
  • Po immunizacji przeciwko angiogennemu czynnikowi BMP9 (białka morfogenetyczne kości 9), byliśmy w stanie wyizolować z tych królików zestaw znakomicie powinowatych i swoistych przeciwciał neutralizujących. Analiza sekwencji tych środków wiążących wykazała, że ​​zarówno hipermutacja somatyczna, jak i konwersja genów są w pełni funkcjonalne w tym szczepie, bez uszczerbku dla bardzo wysokiego stopnia człowieczeństwa. Ta potężna nowa strategia transgeniczna pozwoli na dalszą ekspansję wykorzystania endogennych mechanizmów odpornościowych w opracowywaniu leków.

Zapalenie płuc wywołane przez Staphylococcus aureus wiąże się z wysoką śmiertelnością, niezależnie od wrażliwości na antybiotyki.

Zarówno szczepy MRSA, jak i MSSA wytwarzają silne cytotoksyny: alfa-hemolizynę (Hla) i do pięciu leukocydyn – LukSF-PV, HlgAB, HlgCB, LukED i LukGH (LukAB) – w celu uniknięcia wrodzonych mechanizmów obronnych gospodarza. Wykazano, że neutralizujące cytotoksyny zapewniają korzyści w zakresie przeżycia w modelach królików z zapaleniem płuc wywołanym przez S. aureus. Zbadaliśmy mechanizmy ochrony ASN100, kombinacji dwóch ludzkich przeciwciał monoklonalnych (mAb), ASN-1 i ASN-2, które razem neutralizują Hla i pięć leukocydyn, w modelach zapalenia płuc królika MRSA i MSSA.

Po profilaktycznej immunizacji biernej ASN100 wykazywał zależny od dawki wzrost przeżycia i był w pełni ochronny przed wszystkimi testowanymi szczepami S. aureus przy dawkach 5 lub 20 mg/kg. Makroskopową i mikroskopową patologię płuc, szybkość obrzęków i obciążenie bakteriami oceniono 12 godzin po zakażeniu i zmniejszono za pomocą ASN100. Analiza farmakokinetyczna ASN100 w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego od niezakażonych zwierząt wykazała skuteczną penetrację płynu wyściółkowego nabłonka płuc, osiągając szczytowe poziomy między 24 a 48 godzinami po podaniu, które były porównywalne ze stężeniem mAb zmierzonym w surowicy. Dane te potwierdzają, że mAb ASN100 neutralizują silne cytotoksyny S. aureus w płucach i zapobiegają uszkodzeniu bariery śluzówkowej i wrodzonych komórek odpornościowych.

Autorzy opisują preparatykę złocisto-platynowych nanokwiatów (AuPt NFs) i wykazują, że mogą one być jednocześnie stosowane jako znacznik i jako enzym naśladujący w testach immunologicznych z przepływem bocznym (LFI).

AuPt NF zostały przygotowane przez hodowanie nanodrutów Pt na powierzchni nanocząstek złota. Test obejmuje wychwytywanie białek docelowych (tutaj: króliczej IgG jako analitu modelowego) przez unieruchomione przeciwciało wychwytujące oraz przy użyciu przeciwciała drugorzędowego znakowanego AuPt NF. W ten sposób AuPt NF są wychwytywane przez strefę testową i wytwarzają charakterystyczny czarny pasek do wizualnego wykrywania antygenu (IgG). Zabarwienie linii testowej można dodatkowo wzmocnić przez dodanie substratu chromogennego3-amino-9-etylokarbazol, który jest katalitycznie utleniany przez wychwycone nanodruty Pt na AuPt NF i wytwarza czerwone zabarwienie. Wyniki ilościowe uzyskano poprzez odczytanie natężeń linii testowych za pomocą przenośnego czytnika pasków. LFI ma granicę wykrywalności 5 pg mL-1 dla IgG w zoptymalizowanych warunkach eksperymentalnych. To 100 razy mniej niż w przypadku konwencjonalnego LFI opartego na AuNP.

Niewykluczone, że test ten ma szeroki zakres, ponieważ może być stosowany do wielu innych celów, dla których dostępne są odpowiednie przeciwciała. Graficzne streszczenie Nanokwiaty złota i platyny są używane jako etykieta i jako naśladujący enzym w wysoce czułym teście immunologicznym z przepływem bocznym na IgG. Granica wykrywalności testu przepływu bocznego opartego na nanokwiatkach złota i platyny jest 100 razy niższa niż w przypadku konwencjonalnego testu przepływu bocznego opartego na nanocząsteczkach złota.

Der p 5 jest jednym z ważnych alergenów roztoczy kurzu domowego w Algierii; ten alergen jest często rozpoznawany przez pacjentów z astmą alergiczną. Jednak nie ma informacji na temat jego epitopów wiążących IgG. W niniejszym badaniu króliki immunizowano rekombinowanym alergenem Der p 5 i pobrano próbki surowicy. Rozpoznawanie liniowych epitopów IgG Der p 5 określono przy użyciu zsyntetyzowanych peptydów pochodzących z sekwencji alergenu.

Rabbit IgG

1268-100 Biovision each 183.6 EUR

Rabbit IgG

1268-1000 Biovision each 444 EUR

Rabbit IgG

31C-CH1101 Fitzgerald 50 mg 50 EUR

Rabbit IgG

31R-1049 Fitzgerald 10 mg 107 EUR

Rabbit IgG

31R-AR002 Fitzgerald 25 mg 455 EUR

Rabbit IgG

31-1007 Fitzgerald 1 g 319 EUR

Rabbit IgG

E61I018 EnoGene 1mg 225 EUR

Rabbit IgG

E-AB-1128-1mg Elabscience Biotech 1mg 70 EUR

Rabbit IgG

E-AB-1128-each Elabscience Biotech each Ask for price

Rabbit IgG

BA1045 Antagene 10mg 200 EUR

Rabbit IgG

GWB-DL3741 GenWay Biotech ELISA Kit - 96 Well Ask for price

Rabbit IgG

IHR-8153-10 ImmunoBioscience 10 mg 40.6 EUR

Rabbit IgG

IHR-8153-100 ImmunoBioscience 100 mg 79.65 EUR

Rabbit IgG

MBS571979-100mg MyBiosource 100mg 715 EUR

Rabbit IgG

MBS571979-5x100mg MyBiosource 5x100mg 3080 EUR

Rabbit IgG

MBS435065-1mg MyBiosource 1mg 235 EUR

Rabbit IgG

MBS435065-5x1mg MyBiosource 5x1mg 740 EUR

Rabbit IgG

MBS538899-25mg MyBiosource 25mg 755 EUR

Rabbit IgG

MBS538899-5x25mg MyBiosource 5x25mg 3240 EUR

IgG, Rabbit

MBS654728-100mg MyBiosource 100mg 260 EUR

IgG, Rabbit

MBS654728-1g MyBiosource 1g 720 EUR

IgG, Rabbit

MBS654728-5x1g MyBiosource 5x1g 3080 EUR

IgG, Rabbit

MBS655037-10mg MyBiosource 10mg 410 EUR

IgG, Rabbit

MBS655037-5x10mg MyBiosource 5x10mg 1700 EUR

Rabbit IgG (Fc)

31C-CH1104 Fitzgerald 1 mg 416 EUR

Rabbit IgG Fc

31R-1072 Fitzgerald 1 mg 378 EUR

PE Rabbit IgG

E16FBCP006-100 EnoGene 100 tests 325 EUR

NE Rabbit IgG

E16FBCY006-500U EnoGene 0.5 mg 650 EUR

Rabbit IgG (>90%)

MBS8506691-10mg MyBiosource 10mg 210 EUR

Rabbit IgG (>90%)

MBS8506691-5x10mg MyBiosource 5x10mg 785 EUR

Rabbit IgG (Fc)

MBS537395-1mg MyBiosource 1mg 720 EUR

Rabbit IgG (Fc)

MBS537395-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3090 EUR

Anti-Mouse IgG, IgG Fraction, (Polyclonal) (rabbit IgG)

MBS524044-20mg MyBiosource 20mg 390 EUR

Anti-Mouse IgG, IgG Fraction, (Polyclonal) (rabbit IgG)

MBS524044-5x20mg MyBiosource 5x20mg 1500 EUR

Anti-Sheep IgG, IgG Fraction, (Polyclonal) (rabbit IgG)

MBS524070-20mg MyBiosource 20mg 390 EUR

Anti-Sheep IgG, IgG Fraction, (Polyclonal) (rabbit IgG)

MBS524070-5x20mg MyBiosource 5x20mg 1500 EUR

Anti-Human IgG, IgG Fraction, (Polyclonal) (rabbit IgG)

MBS524108-20mg MyBiosource 20mg 390 EUR

Anti-Human IgG, IgG Fraction, (Polyclonal) (rabbit IgG)

MBS524108-5x20mg MyBiosource 5x20mg 1500 EUR

Rabbit IgG (HRP)

65C-CH1103 Fitzgerald 1 mg 227 EUR

Rabbit IgG (Fab)

31C-CH1110 Fitzgerald 5 mg Ask for price

Rabbit IgG Fab

31R-1071 Fitzgerald 1 mg 453 EUR

Rabbit IgG (Fab)

MBS537714-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

Rabbit IgG (HRP)

MBS538994-1mg MyBiosource 1mg 425 EUR

Rabbit IgG (HRP)

MBS538994-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1765 EUR

FITC Rabbit IgG

E16FBCF006-100 EnoGene 100 tests 216.67 EUR

Goat Rabbit IgG

A21020-01ml Abbkine 0.1ml 92.4 EUR

Goat Rabbit IgG

A21020-05ml Abbkine 0.5ml 189.6 EUR

Goat Rabbit IgG

A21120-01ml Abbkine 0.1ml 111.6 EUR

Goat Rabbit IgG

A21120-05ml Abbkine 0.5ml 268.8 EUR

Goat Rabbit IgG

A21220-01ml Abbkine 0.1ml 92.4 EUR

Goat Rabbit IgG

A21220-05ml Abbkine 0.5ml 189.6 EUR

Goat Rabbit IgG

A22120-01ml Abbkine 0.1ml 92.4 EUR

Goat Rabbit IgG

A22120-05ml Abbkine 0.5ml 189.6 EUR

Goat Rabbit IgG

A22220-01ml Abbkine 0.1ml 92.4 EUR

Goat Rabbit IgG

A22220-05ml Abbkine 0.5ml 189.6 EUR

Goat Rabbit IgG

A23020-01ml Abbkine 0.1ml 111.6 EUR

Goat Rabbit IgG

A23020-05ml Abbkine 0.5ml 268.8 EUR

Goat Rabbit IgG

A23120-01ml Abbkine 0.1ml 111.6 EUR

Goat Rabbit IgG

A23120-05ml Abbkine 0.5ml 268.8 EUR

Goat Rabbit IgG

A23220-01ml Abbkine 0.1ml 111.6 EUR

Goat Rabbit IgG

A23220-05ml Abbkine 0.5ml 268.8 EUR

Goat Rabbit IgG

A23320-01ml Abbkine 0.1ml 111.6 EUR

Goat Rabbit IgG

A23320-05ml Abbkine 0.5ml 268.8 EUR

Goat Rabbit IgG

A23420-01ml Abbkine 0.1ml 111.6 EUR

Goat Rabbit IgG

A23420-05ml Abbkine 0.5ml 268.8 EUR

Goat Rabbit IgG

A23620-01ml Abbkine 0.1ml 111.6 EUR

Goat Rabbit IgG

A23620-05ml Abbkine 0.5ml 268.8 EUR

Goat Rabbit IgG

A23720-01ml Abbkine 0.1ml 111.6 EUR

Goat Rabbit IgG

A23720-05ml Abbkine 0.5ml 268.8 EUR

Goat Rabbit IgG

A23920-01ml Abbkine 0.1ml 111.6 EUR

Goat Rabbit IgG

A23920-05ml Abbkine 0.5ml 268.8 EUR

SABC(rabbit IgG)

SA1022 Antagene 1kit 225 EUR

SABC(rabbit IgG)

SA1028 Antagene 1kit 275 EUR

SABC(rabbit IgG)

SA1052 Antagene 1kit 275 EUR

SABC(rabbit IgG)

SA1064 Antagene 1kit 390 EUR

SABC(rabbit IgG)

SA1082 Antagene 1kit 390 EUR

SABC(rabbit IgG)

SA2002 Antagene 1kit 350 EUR

Rabbit IgG-PE

MBS679168-100Tests MyBiosource 100Tests 185 EUR

Rabbit IgG-PE

MBS679168-5x100Tests MyBiosource 5x100Tests 675 EUR

Rabbit IgG ELISA

KT-517 Kamiya Biomedical Company 96 tests 551 EUR

RBC, IgG Fraction, (Polyclonal) (rabbit IgG)

MBS524386-20mg MyBiosource 20mg 390 EUR

RBC, IgG Fraction, (Polyclonal) (rabbit IgG)

MBS524386-5x20mg MyBiosource 5x20mg 1500 EUR

Normal Rabbit IgG

E2A00002 EnoGene 100ul 225 EUR

Rabbit IgG-UNLB

LF-SA8070U Abfrontier 10 mg Ask for price

Rabbit IgG-BIOT

MBS670599-05mg MyBiosource 0.5mg 160 EUR

Rabbit IgG-BIOT

MBS670599-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 575 EUR

Rabbit IgG-UNLB

MBS679166-10mg MyBiosource 10mg 200 EUR

Rabbit IgG-UNLB

MBS679166-5x10mg MyBiosource 5x10mg 740 EUR

Rabbit IgG-FITC

MBS679167-100Tests MyBiosource 100Tests 155 EUR

Rabbit IgG-FITC

MBS679167-5x100Tests MyBiosource 5x100Tests 550 EUR

Normal Rabbit IgG

MBS8576115-01mL MyBiosource 0.1mL 305 EUR

Normal Rabbit IgG

MBS8576115-01mLAF405L MyBiosource 0.1mL(AF405L) 565 EUR

Normal Rabbit IgG

MBS8576115-01mLAF405S MyBiosource 0.1mL(AF405S) 565 EUR

Normal Rabbit IgG

MBS8576115-01mLAF610 MyBiosource 0.1mL(AF610) 565 EUR

Normal Rabbit IgG

MBS8576115-01mLAF635 MyBiosource 0.1mL(AF635) 565 EUR

Normal Rabbit IgG

MBS4751578-01mL MyBiosource 0.1mL 450 EUR

Normal Rabbit IgG

MBS4751578-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1540 EUR

Rabbit IgG Protein

abx061435-1g Abbexa 1 g 718.8 EUR

Rabbit IgG protein

31R-1060 Fitzgerald 10 mg 153 EUR

Rabbit IgG Control

31R-AR001 Fitzgerald 500 ug 94 EUR

Rabbit IgG Protein

E40PRA112 EnoGene 20ug 495 EUR

Rabbit IgG Control

GWB-DLRABG GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Rabbit IgG Protein

abx061435-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Rabbit IgG Protein

abx061435-10g Abbexa 10 µg 825 EUR

Rabbit IgG Protein

abx061435-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Rabbit IgG Control

MBS539655-05mg MyBiosource 0.5mg 425 EUR

Rabbit IgG Control

MBS539655-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 1770 EUR

Purified Rabbit IgG

E16FBCU006-10000U EnoGene 10 mg 346.67 EUR

Rabbit IgG Antibody

GWB-5EE980 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Rabbit IgG Antibody

GWB-630268 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Rabbit IgG Antibody

GWB-1E6F80 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

rabbit IgG Antibody

IgG-010 ReliaTech 500 µg 92.4 EUR

Rabbit IgG Antibody

GWB-7B71B1 GenWay Biotech 1 ml Ask for price

Rabbit IgG Antibody

GWB-FC9D27 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Rabbit IgG Antibody

R20478-100UG NSJ Bioreagents 100ug 409 EUR

Rabbit IgG Antibody

MBS9215502-01mL MyBiosource 0.1mL 425 EUR

Rabbit IgG Antibody

MBS9215502-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 1887 EUR

PURIFIED RABBIT IgG

MBS230317-10mg MyBiosource 10mg 325 EUR

PURIFIED RABBIT IgG

MBS230317-5x10mg MyBiosource 5x10mg 1280 EUR

Rabbit IgG Purified

MBS560996-5mg MyBiosource 5mg 175 EUR

Rabbit IgG Purified

MBS560996-5x5mg MyBiosource 5x5mg 630 EUR

Rabbit IgG Enriched

MBS561062-20mg MyBiosource 20mg 155 EUR

Rabbit IgG Enriched

MBS561062-5x20mg MyBiosource 5x20mg 550 EUR

Purified Rabbit IgG

MBS5308169-10mg MyBiosource 10mg 220 EUR

Purified Rabbit IgG

MBS5308169-5x10mg MyBiosource 5x10mg 850 EUR

IgG Fc, Rabbit

MBS655038-1mg MyBiosource 1mg 690 EUR

IgG Fc, Rabbit

MBS655038-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2950 EUR

IgG, Rabbit (HRP)

MBS654778-1mg MyBiosource 1mg 540 EUR

IgG, Rabbit (HRP)

MBS654778-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2280 EUR

Rabbit Goat IgG

A21030-01ml Abbkine 0.1ml 92.4 EUR

Rabbit Goat IgG

A21030-05ml Abbkine 0.5ml 189.6 EUR

Rabbit Goat IgG

A23130-01ml Abbkine 0.1ml 111.6 EUR

Rabbit Goat IgG

A23130-05ml Abbkine 0.5ml 268.8 EUR

Rabbit Goat IgG

A23230-01ml Abbkine 0.1ml 111.6 EUR

Rabbit Goat IgG

A23230-05ml Abbkine 0.5ml 268.8 EUR

Rabbit Goat IgG

A23330-01ml Abbkine 0.1ml 111.6 EUR

Rabbit Goat IgG

A23330-05ml Abbkine 0.5ml 268.8 EUR

Rabbit Goat IgG

A23430-01ml Abbkine 0.1ml 111.6 EUR

Rabbit Goat IgG

A23430-05ml Abbkine 0.5ml 268.8 EUR

Rabbit Goat IgG

A23630-01ml Abbkine 0.1ml 111.6 EUR

Rabbit Goat IgG

A23630-05ml Abbkine 0.5ml 268.8 EUR

IgG, Rabbit (FITC)

MBS655014-1mg MyBiosource 1mg 495 EUR

IgG, Rabbit (FITC)

MBS655014-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2085 EUR

Rabbit IgG anti Goat IgG (Fc specific)

MBS571302-10mg MyBiosource 10mg 625 EUR

Rabbit IgG anti Goat IgG (Fc specific)

MBS571302-5x10mg MyBiosource 5x10mg 2665 EUR

IgG, Rabbit (TRITC)

MBS655008-1mg MyBiosource 1mg 495 EUR

IgG, Rabbit (TRITC)

MBS655008-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2085 EUR

IgG, Rabbit (Biotin)

MBS654826-1mg MyBiosource 1mg 515 EUR

IgG, Rabbit (Biotin)

MBS654826-5x1mg MyBiosource 5x1mg 2165 EUR

Rabbit Control IgG

AC005 Abclonal 100 ul 143 EUR

Rabbit Rubella IgG

QY-E30313 Qayee Biotechnology 96T 448.8 EUR

Rabbit Measles IgG

QY-E30314 Qayee Biotechnology 96T 448.8 EUR

IgG, Rabbit (Agarose)

MBS654753-10mg MyBiosource 10mg 520 EUR

IgG, Rabbit (Agarose)

MBS654753-5x10mg MyBiosource 5x10mg 2190 EUR

Anti-Rat IgG (H+L), IgG Fraction, (Polyclonal) (rabbit IgG)

MBS524194-20mg MyBiosource 20mg 390 EUR

Anti-Rat IgG (H+L), IgG Fraction, (Polyclonal) (rabbit IgG)

MBS524194-5x20mg MyBiosource 5x20mg 1500 EUR

Rabbit IgG (H + L)

31R-1019 Fitzgerald 10 mg 238 EUR

Rabbit IgG (H + L)

31R-1043 Fitzgerald 10 mg 223.2 EUR

Rabbit IgG (H+L)

E12-302 EnoGene 100μg/100μl 255 EUR

Anti-Horse IgG (H+L), IgG Fraction, (Polyclonal) (rabbit IgG)

MBS524159-20mg MyBiosource 20mg 390 EUR

Anti-Horse IgG (H+L), IgG Fraction, (Polyclonal) (rabbit IgG)

MBS524159-5x20mg MyBiosource 5x20mg 1500 EUR

Anti-Swine IgG (H+L), IgG Fraction, (Polyclonal) (rabbit IgG)

MBS524251-20mg MyBiosource 20mg 390 EUR

Anti-Swine IgG (H+L), IgG Fraction, (Polyclonal) (rabbit IgG)

MBS524251-5x20mg MyBiosource 5x20mg 1500 EUR

Anti-Bovine IgG (H+L), IgG Fraction, (Polyclonal) (rabbit IgG)

MBS524308-20mg MyBiosource 20mg 390 EUR

Anti-Bovine IgG (H+L), IgG Fraction, (Polyclonal) (rabbit IgG)

MBS524308-5x20mg MyBiosource 5x20mg 1500 EUR

Rabbit IgG (Fab'2)

31C-CH1107 Fitzgerald 2 mg 342 EUR

Rabbit IgG Fab'2

31R-1044 Fitzgerald 2 mg 386.4 EUR

Rabbit IgG (Fab'2)

MBS536548-2mg MyBiosource 2mg 595 EUR

Rabbit IgG (Fab'2)

MBS536548-5x2mg MyBiosource 5x2mg 2515 EUR

Anti-Chicken IgG (H+L), IgG Fraction, (Polyclonal) (rabbit IgG)

MBS524326-20mg MyBiosource 20mg 390 EUR

Anti-Chicken IgG (H+L), IgG Fraction, (Polyclonal) (rabbit IgG)

MBS524326-5x20mg MyBiosource 5x20mg 1500 EUR

Rabbit IgG (Fab) (HRP)

65C-CH1112 Fitzgerald 1 mg 247 EUR

Rabbit IgG-LE/AF

MBS679213-05mg MyBiosource 0.5mg 260 EUR

Rabbit IgG-LE/AF

MBS679213-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 1015 EUR

Rabbit IgG (Fab) (HRP)

MBS538997-1mg MyBiosource 1mg 465 EUR

Rabbit IgG (Fab) (HRP)

MBS538997-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1930 EUR

Rabbit IgG (Fab) (FITC)

65C-CH1111 Fitzgerald 1 mg 214 EUR

Goat Rabbit IgG HCS

A25222-01ml Abbkine 0.1ml 151.2 EUR

Goat Rabbit IgG HCS

A25222-05ml Abbkine 0.5ml 424.8 EUR

RAT ANTI RABBIT IgG

MBS235034-05mg MyBiosource 0.5mg 615 EUR

RAT ANTI RABBIT IgG

MBS235034-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 2595 EUR

Rabbit IgG (Fab) (FITC)

MBS538996-1mg MyBiosource 1mg 410 EUR

Rabbit IgG (Fab) (FITC)

MBS538996-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1690 EUR

Goat anti Rabbit IgG

41C-CB1143 Fitzgerald 2 mg 259 EUR

Goat anti Rabbit IgG

41C-CB1150 Fitzgerald 10 mg 985 EUR

Goat anti Rabbit IgG

41R-1079 Fitzgerald 2 mg 127 EUR

Goat anti Rabbit IgG

40C-CB1157 Fitzgerald 5 mg Ask for price

Goat anti Rabbit IgG

41-GR30 Fitzgerald 10 mg 229 EUR

Goat anti Rabbit IgG

41-GR31 Fitzgerald 5 mg 194.4 EUR

Goat anti Rabbit IgG

40-GR30 Fitzgerald 100 ml 332 EUR

Goat anti Rabbit IgG

40-GR30S Fitzgerald 100 ml 95 EUR

goat Anti Rabbit IgG

E61I01301 EnoGene 1mg 172.5 EUR

 

Wyniki wykazały, że surowica z immunizowanych królików rozpoznawała trzy liniowe epitopy z Der p 5 ( 28 EDKKHDYQNEFDFLLMERIHEQIK43 ) , ( 37IHEQIKKGELALFYLQEQ55 ) i 92LMQRKDLDIFEQYNLEMAKKS112 ) Co ciekawsze, zaobserwowaliśmy, że  sekwencja aminokwasowa 92 L-S 112  jest dobrze rozpoznawana zarówno przez przeciwciała IgE, jak i IgG. Der p 5 stymuluje syntezę specyficznych przeciwciał IgG, które rozpoznają wspólne, ale także nowe epitopy w porównaniu z wiązaniem przeciwciał IgE. Rzeczywiście, potencjał do indukowania przeciwciał IgG można wykorzystać do hamowania wiązania ludzkiej IgE z alergenami, co może być częścią mechanizmu działania swoistej immunoterapii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *